Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 26.
19283 Összes oltás
7797 Beoltott Semmelweis Polgár

A 2017. június 1-jén hatályba lépett „Szerződéskötés rendjéről szóló szabályzat” új szabályzatként került elfogadásra, amely egységesíti az egyetemen kötendő szerződések formai és tartalmi követelményeit, továbbá rögzíti az előkészítés és aláíratás eljárásrendjét. Az új „Szerződéskötés rendjéről szóló szabályzat” hatályba lépése egyidejűleg hatályon kívül helyez több, az egyetem normatív tartalmú szabályzatából a szerződéskötésekre vonatkozó rendelkezést, ezáltal is biztosítva az egységes eljárásrendet.

Az alábbiakban összefoglaló olvasható az új szabályzatról.

Főbb tartalmi elemek:

  1. A szabályzat I. fejezete a szerződéskötés írásbeliségén, a szerződéskötési jogosultság, képviseleti jog vizsgálatán, valamint a jogi vizsgálat és jogi ellenjegyzésen túl a szerződésmódosítást, a szerződés megszüntetését, a szerződések nyilvántartását, valamit a szerződések kötelező formai és tartalmi elemeit határozza meg.
  2. A szabályzat II. fejezete a szerződés előkészítés folyamatát határozza meg, különválasztva a szerződés szakmai előkészítését és a szerződéstervezet előkészítését. Pontosan lehatárolja a két szakaszt és részletesen leírja a lépéseket.
  3. A szabályzat III. fejezete az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság munkaügyi vizsgálati hatáskörébe tartozó munkáltatói intézkedésekre, illetve szerződésekre vonatkozó eljárási és nyilvántartási szabályokat határozza meg. A szabályzat közalkalmazotti jogviszony létesítésére, módosítására és megszüntetésére vonatkozó eljárási és nyilvántartási szabályokat tartalmazó pontja a Munkaügyi Szabályzat hatályba lépésével hatályon kívül lesz helyezve.
  4. A szabályzat Különös része részletesen leírja a megbízási szerződések, a közérdekű önkéntes segítői szerződések, a közreműködői szerződések, a bérleti szerződések, az ajándékozási szerződések, a külső megbízású klinikai és nemklinikai kutatási szerződések, a gyakorlati képzések szerződéskötési szabályait, a hazai és nemzetközi megállapodások aláírásának folyamatát, valamint a pályázatok, támogatási programok keretében megkötésre kerülő, illetve szellemi tulajdont érintő szerződések eljárási szabályai
  5. A szabályzat lehetőséget biztosít az előkészítőknek, hogy eldönthessék a JIF által jóváhagyott és kiadott mintaszerződéseket használják vagy egyedi szerződést kötnek. A JIF a szabályzat hatálybalépését követő 30 napon belül gondoskodik a szabályzat különös részében leírt szerződésekhez kapcsolódó mintaszerződések előkészítéséről és közzétételéről, továbbá az igényeknek megfelelően a későbbiekben is folyamatosan közzétételre kerülhetnek további mintaszerződések.

Összefoglalva, a bevezetésre került szabályzat az egyetemi szervezeti struktúrához igazodó felelősségi rendszerben rögzíti azokat az eljárásokat, amelyekkel az egyetemen a szerződéskötések feltételei biztosíthatók.

A szabályzat több egyetemi szabályzathoz (Vagyongazdálkodási Szabályzat, Ajándékok elfogadásának rendjéről szóló szabályzat, Külső megbízású klinikai és nemklinikai vizsgálatok szabályairól szóló szabályzat, Kötelezettségvállalási Szabályzat, Gazdálkodási Szabályzat, Beszerzési Szabályzat) is szorosan kapcsolódik, azokkal együttesen biztosít egységes szerződéskötési eljárásrendet.

A szabályzat megtekinthető a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság honlapján a Szabályzattárban.