Több japán partnerével találkozott és tárgyalt a Semmelweis Egyetem delegációja a szigetországban. Dr. Szél Ágoston rektor, dr. Sándor József, a Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet egyetemi tanára, valamint dr. Pop Marcel, a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának vezetője a meglévő kapcsolatok és a már elindított együttműködések fenntartásáról, fejlesztéséről, illetve új programok elindításáról tárgyalt Japánban, ahol az elmúlt öt évben az orvos, fogorvos és egészségtudományi képzések területén egyaránt erősödtek az egyetem kapcsolatai.

A látogatás a Semmelweis Egyetemmel több évtizedes szakmai kapcsolatban álló International University of Health and Welfare (IUHW) meghívására jött létre, miután a japán egyetem megnyitotta az új campusát, orvosképzéssel bővítve ezzel képzési programjait (korábban csak a gyógyszerésztudomány és az egészségtudományok területén képeztek szakembereket). Japánban közel 40 éve nem indítottak új orvosképzési programot, a mostani 120 japán és 20 külföldi diákkal indult el. A megnyitó ünnepség meghívottjai közt japán és az ázsiai orvosegyetemek képviselői mellett egyedül a Semmelweis Egyetem delegációja szerepelt. Az intézménnyel 2016-ban született együttműködési megállapodás, amely a program kidolgozása után lehetőséget adhat japán orvostanhallgatóknak, hogy az IUHW tantervében kötelezően előírt, négyhetes szakmai gyakorlatukat a Semmelweis Egyetemen teljesítsék.

A Tokyo Medical Universityvel 2016-ban indult egyeztetés az egyetemek közötti együttműködésről hallgatók, oktatók cseréjével, illetve tudományos kooperációval. A 2017 eleje óta hivatalosan is fennálló hallgatói csereprogram keretében a Semmelweis Egyetem már idén várja a japán hallgatókat, a magyar diákok pedig a 2017/2018-as tanévtől vehetnek részt a programban. A látogatás során dr. Szél Ágoston tantermi előadások keretében mutatta be Semmelweis Ignác életét és munkásságát. Dr. Sándor József a magyar és japán orvostudományi kapcsolatok történeti alakulásáról tartott előadást, dr. Pop Marcel pedig a Semmelweis Egyetemet mutatta be.

2002 óta küld és fogad hallgatókat, valamint oktatókat egy sikeres mobilitási program keretében a Saitama University, az egyetem legrégebbi japán partnereként. A mostani látogatás keretében megbeszélés történt az Erasmus+ kreditmobilitási program kiterjesztésének lehetőségéről a Saitama egyetemre is. Ennek köszönhetően, és figyelembe véve, hogy minden évben több magyar és japán hallgató szeretne részt venni a csereprogramban, sikeres pályázás esetén növelhető lenne a résztvevők száma.

A Josai University harmadik éve küldi ápolóhallgatóit fizetős nyári programokra Magyarországra. A megbeszélés alkalmával a következő csoport összetételéről adtak tájékoztatást a japán egyetem képviselői, valamint jelezték igényület arra, hogy az Egészségtudományi Karon szervezett program nagyobb hangsúlyt adjon a gyakorlati képzésnek.

A találkozók egyes programpontjaiban dr. Palanovics Norbert nagykövet, valamint Kolossváryné dr. Juhász Györgyi Tudományos és Technológiai attesé is részt vettek. A nagykövet biztosította a feleket támogatásáról hangsúlyozva, hogy a biomedikális képzés és kutatás kiemelten fontos terület a két ország együttműködésében.

Forrás: Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.