Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. július 28.
350845 Összes oltás

prof. dr. Treit Sándor (1921-2017)

Életének 96. életévében elhunyt Treit Sándor professzor, aki közel fél évszázadon át odaadóan szolgálta alma materét. Díjtalan gyakornokként kezdte munkáját. A Frigyesi iskola neveltjeként a Tauffer-i hagyományokat folytatta, a klasszikus szülészeti-nőgyógyászati iskolát képviselte.

Fiatal szakorvosként a méhnyakrák korai felismerése foglalkoztatta. Erosio ambulanciát szervezett, vezető szerepet játszott a kolposzkópia és a citológia bevezetésében hazánkban. Érdeklődése a várandósok portiohám elváltozásaira irányult. Kandidátusi disszertációját is ebben a témakörben írta. Vezetőségi tagja és pénztárosa volt 25 éven keresztül a Magyar Nőorvos Társaságnak. Utóbbi Cervixpatológiai szekcióját vezette és az Onkológiai Társaság munkájában is aktívan részt vett. Tagja volt az Országos Szülészeti és Nőgyógyászati Kollégiumnak és a Magyar Nőorvosok Lapja szerkesztőségének. Szakmai tapasztalata, széleskörű tudása miatt betegei tisztelték, nagyra becsülték.

Egyetemünk elismert oktatója volt. Az 1970-es években kidolgozta a szülésznőképzés módszertanát. Az általa írt Szülészet-nőgyógyászat című tankönyvéből hosszú éveken keresztül oktattak az egészségügyi szakközépiskolákban és szakiskolákban. Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója kitüntetésben részesült 1976-ban.

Személyiségét emberi tartás, higgadtság, realitásérzék és a szélsőségektől való tartózkodás jellemezte. Munkatársaival, tanítványaival mindenkor megértő és segítőkész volt. Csömör professzor úr mellett közel 20 éven át a klinika igazgatóhelyettesi teendőit látta el. 1991-ben vonult nyugdíjba. 2014-ben orvosi diplomája megszerzésének 70 éves évfordulója alkalmából rubin jubileumi díszoklevelet vehetett át az egyetemtől. Nyugdíjas évei során folyamatosan követte a klinika életét, amíg egészségi állapota megengedte részt vett az intézetünk rendezvényein.

Hálásak vagyunk áldozatos munkájáért, a klinika hűséges szolgálatáért.

Emlékét tisztelettel és szeretettel megőrizzük. Nyugodjék békében.

Dr. Rigó János

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.