Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. január 22.
545262 Összes oltás

Szemelvények az intézet kutatómunkájából címmel tartott ünnepi tudományos ülést az Orvosi Mikrobiológiai Intézet dr. Nász István professor emeritus 90. születésnapja alkalmából. A Széchenyi-díjas és a Magyar Érdemrend középkeresztjével kitüntetett mikrobiológus, virológus, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) rendes tagja, volt rektorhelyettes és intézetigazgató tiszteletére rendezett ülésen köszöntőt mondott dr. Réthelyi Miklós rector emeritus, dr. Badgy György tudományos rektorhelyettes, valamint előadást tartottak az Orvosi Mikrobiológiai Intézet munkatársai: dr. Szabó Dóra, dr. Ádám Éva, dr. Dobay Orsolya, dr. Ongrádi József, dr. Rozgonyi Ferenc és dr. Anderlik Piroska.

18 éves kora óta aktív tagja az Orvosi Mikrobiológiai Intézetnek, dékánhelyettesként, majd tudományos rektorhelyettesként tevékenykedett, és 20 éven át volt intézetigazgató – ismertette beszédében dr. Bagdy György az ünnepelt pályafutásának állomásait kitérve rá, hogy 1979-ben megválasztották az MTA levelező, 1985-ben pedig rendes tagjává. Mint mondta, dr. Nász István nyugodt és békét teremtő személyisége nagyban hozzájárult ahhoz, hogy még nehéz időkben is el tudja rendezni az intézet ügyes-bajos dolgait. A tudományos rektorhelyettes szólt még a többi között a 90 éves professzor tantárgymegújító tevékenységéről, a tudás megszerzésével kapcsolatos igényességéről, a tudományhoz fűződő elhivatottságáról, aminek köszönhetően munkatársaival Magyarországon elsőként tenyésztett adenovírus törzseket.

Dr. Szabó Dóra, az Orvosi Mikrobiológiai Intézet igazgatója dr. Nász István életútját foglalta össze: az 1927-ben Túrkevén született professzor 1945 óta, vagyis 72 éve áll kapcsolatban az egyetemmel. 1997-ben vonult nyugdíjba, de azóta is részt vesz az intézet munkájában, 1999 óta professor emeritus. Intézetvezetőként úttörő tevékenységet fejtett ki a hallgatók magyar nyelvű tankönyvellátása terén, sikeresen szervezte meg az idegen nyelvű oktatást mindhárom karon – sorolta dr. Szabó Dóra. Tudományos tevékenysége kiterjed többek között a vírusok patológiai szerepének, az okozott betegségek patomechanizmusának kutatására. Az intézetigazgató ismertette, elődje 1956 óta foglalkozik adenovírus-kutatással, eredményeit mintegy 400 tudományos közleményben és öt szakkönyvben adta közre, 2013-ban pedig megjelent a dr. Ádám Évával közösen írt Az adenovíruskutatás 50 éve a Semmelweis Egyetem Orvosi Mikrobiológiai Intézetében c. monográfia. Dr. Szabó Dóra megemlítette, dr. Nász István többek között a Nemzetközi Vírustaxonómiai Bizottság, a Nemzetközi Adenovírus-kutató Csoport tagja, az UNESCO Európai Víruskutatási Hálózat vezetőségi tagja, valamint a Magyar Mikrobiológiai Társaság alelnöke volt. 65 éves munkássága elismeréseként a Semmelweis Egyetem 2016-ban vasdiplomával tüntette ki.

Dr. Réthelyi Miklós rector emeritus felidézte rektorsága idejének olyan fontosabb állomásait, amelyek megoldásában dr. Nász István is közreműködött. Megemlítette egyebek mellett az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ) létrehozását, a Kútvölgyi Kórház integrálását, a doktori képzés és az egészségügyi menedzserképzés indulását, a felsőoktatási törvényt, a külföldi hallgatók oktatásának problémáit, valamint különböző tudományetikai ügyeket. Dr. Réthelyi Miklós elmondta – bár azóta törvényi szabályozás vonatkozik az intézetigazgatók nyugdíjazására –, az akkori SZMSZ 65 éves kornál húzta meg az intézetigazgatói poszt betöltésének határát, ami annak idején sokakban váltott ki ellenérzést, a kényesnek bizonyuló ügyet Nász professzor hathatós segítségével sikerült megoldani. Hozzátette, dr. Nász István etikai ügyekben is sokat tett az egyetemért. Beszéde végén a rector emeritus köszönetet mondott az ünnepeltnek, hogy bizalmába fogadta, emberséges gondolkodása és viselkedése révén pedig a sok változást hozó időben is mindvégig segítségére volt.

Ezt követően az Orvosi Mikrobiológiai Intézet munkatársai tartották meg előadásaikat, akiknek pályája összefonódott dr. Nász Istvánéval, illetve az ő szakmai támogatásának is köszönhetik tudományos eredményeiket. Dr. Ádám Éva egyetemi tanár, volt igazgató ismertette az Adenovírus Kutatócsoport tevékenységét, dr. Dobay Orsolya adjunktus szintén az Adenovírus Kutatócsoportban kezdő kutatóként, dr. Nász István segítségével elért eredményeiről szólt. Dr. Ongrádi József docens Adenovírus és herpesvírus kutatások a Mikrobiológiai Intézetben címmel tartotta meg ünnepi prezentációját, dr. Rozgonyi Ferenc professor emeritus, volt intézetigazgató a 90 éves professzorról mint a ma is sikeres és eredményes intézeti PhD program elindítójáról beszélt előadásában. A prezentációk után az ünnepelt és a vendégek intézeti életképekből összeállított vetítést tekintettek meg, amelyet dr. Anderlik Piroska professor emerita, az intézet volt igazgatója válogatott össze az ünnepi tudományos ülés alkalmából.

A sors különös kegye számomra ez a hosszú, produktív együttműködés – reagált az elhangzott köszöntésekre az ünnepelt, amelyekért köszönetet mondott az előadóknak. Dr. Nász István felidézte, 21 évesen lett az intézet munkatársa, azóta is folyamatosan jelen van annak életében. Mint elmondta, szinte időrendi sorrendben látja a munkatársait élete egy-egy szakaszában, ahogy beszélgetnek egymással vagy épp előadást tartanak. Felidézte, intézetvezető elődei, dr. Faragó Ferenc és dr. Alföldy Zoltán hatására tanulta meg a tudomány és kutatómunka szeretetét, a laboratóriumi kutatások klinikummal való összefüggéseinek megértését. Szinte észrevétlenül elszaladt az a 69 év, amit az Orvosi Mikrobiológiai Intézetben eltöltöttem, közben 90 éves lettem, pedig 89 évesnél egy perccel sem érzem magam idősebbnek – viccelődött dr. Nász István, aki szerencsésnek nevezte magát, amiért ilyen sok szép emléket őriz a múltból.

Keresztes Eszter
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Galéria

13kép

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.