Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 25.
407854 Összes oltás

Az Általános Orvostudományi Kar ünnepségén dr. Réthelyi Miklós rector emeritus és dr. Hunyady László dékán adták át az arany, gyémánt és vas jubileumi díszoklevelüket azoknak az orvosoknak, akik diplomájukat a Semmelweis Egyetem jogelődjén, a Budapesti Orvostudományi Egyetemen szerezték meg 1966-ban, 1956-ban, illetve 1951-ben.

RS53943_KA-20161008-IMG_9993-scrAz ünnepséget dr. Réthelyi Miklós rector emeritus nyitotta meg. Mint mondta, a jubileum elsősorban arra a napra emlékeztet, amikor három korosztály orvosai és orvosnői átvették diplomájukat, ami a határt jelentette a hat évig tartó tanulás és az előttük álló további élet között. Az ünnepség ugyanakkor arra a hat évre is emlékeztet, ami együtt tartotta az évfolyamokat – tette hozzá dr. Réthelyi Miklós. Kitért rá, az 1945-1951 között tanult vasdiplomásoknak, az 1951-1956 között az egyetemre járt gyémántdiplomásoknak, illetve az 1960-1966 között tanulmányaikat folytató aranydiplomásoknak egyaránt nehéz történelmi időket kellett átélniük. Dr. Réthelyi Miklós kiemelte, a három évfolyamot összeköti egy személy, Gegesi Kiss Pál, aki ebben az időszakban az önállóvá vált Orvoskar dékánja, majd a Semmelweis Egyetem jogelődjének, a Budapesti Orvostudományi Egyetemnek a rektora volt, és valamennyi most díszokleveles orvos találkozhatott vele tanulmányai idején.

RS53932_KA-20161008-IMG_0038-scr„Gyémántdiplomásainkat az egyetem padjaiból kilépve, 1956 őszén a történelem vihara várta, és sokan közülük pályakezdőként nemzeti ünnepünk eseményeinek alakításában is részt vettek. Nem voltak sokkal könnyebb helyzetben pályakezdőként az 1951-ben végzett vasdiplomások sem” – mondta köszöntőjében dr. Hunyady László. A dékán kitért rá, a jubileumi oklevelet átvevők közül többen az egyetem mai vezetőinek tanárai voltak, akik fél évszázad munkáját áldozták arra, hogy beteg embertársaikon segítsenek és medikusokat tanítsanak. Hozzátette: az állandó nehézségek ellenére a magyar egészségügy szakmai színvonala nemzetközi szinten is magasra értékelhető, ami a most kitüntetett generációnak is köszönhető. Dr. Hunyady László szólt a Semmelweis Egyetemen folyó betegellátás, oktatás és kutatás nemzetközileg elismert presztízséről, kitérve a rangsorokban elért eredményekre is. Szólt arról is, hogy az orvoselvándorlás miatt megszakadhat a tudás és a tapasztalatok átadásának láncolata, mely a magyar egészségügy szakmai színvonalának garanciáját jelenti. Ezért a dékán kiemelt célnak nevezte az orvosi hivatás erkölcsi és anyagi megbecsülésének rendezését. Dr. Hunyady László szerint a sikeres betegellátáshoz és kutatáshoz az elhivatottság mellett nagyfokú empátiára, az orvos-beteg kapcsolatok elmélyítésére is szükség van. „Az empátia az orvosok embertársaik iránt érzett szeretetéből fakad, mely mindenkiben ott lakik, aki ezt a hivatást választotta” – zárta gondolatait a dékán.

RS53858_KA-20161008-IMG_0354-scr

A jubilánsok nevében dr. Kúnos György professzor, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja szólt. Elsőként megemlékezett azokról a kortársairól, akik nem élhették meg aranydiplomájuk átvételét. A professzor kiemelte, bár az intézmény csak 1969-ben vette fel Semmelweis Ignác nevét, ő maga mindig is azt mondta magáról, hogy a Semmelweisen diplomázott. A névadóhoz hasonlóan az itt végzettek magas szakmai tudása világszerte ismert – mondta az Egyesül Államokban dolgozó dr. Kúnos György. A professzor végigtekintett az elmúlt 50 év tudományos és orvostechnikai fejlődésén, így többek között megemlítve a mobiltelefon és az internet terjedését, az MR és CT kidolgozását, vagy épp a lombikbébi kezelés felfedezését és mindezek beépülését a mindennapi orvoslásba. Köszöntője végén dr. Kúnos György további sikeres munkát, illetve jó pihenést kívánt a jubileumi oklevéllel jutalmazottaknak.

Az ÁOK jubileumi ünnepségén 18-an vas, 23-an gyémánt, 178-an pedig arany díszoklevelet vehettek át.

Keresztes Eszter
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.