Az Általános Orvostudományi Kar ünnepségén dr. Réthelyi Miklós rector emeritus és dr. Hunyady László dékán adták át az arany, gyémánt és vas jubileumi díszoklevelüket azoknak az orvosoknak, akik diplomájukat a Semmelweis Egyetem jogelődjén, a Budapesti Orvostudományi Egyetemen szerezték meg 1966-ban, 1956-ban, illetve 1951-ben.

RS53943_KA-20161008-IMG_9993-scrAz ünnepséget dr. Réthelyi Miklós rector emeritus nyitotta meg. Mint mondta, a jubileum elsősorban arra a napra emlékeztet, amikor három korosztály orvosai és orvosnői átvették diplomájukat, ami a határt jelentette a hat évig tartó tanulás és az előttük álló további élet között. Az ünnepség ugyanakkor arra a hat évre is emlékeztet, ami együtt tartotta az évfolyamokat – tette hozzá dr. Réthelyi Miklós. Kitért rá, az 1945-1951 között tanult vasdiplomásoknak, az 1951-1956 között az egyetemre járt gyémántdiplomásoknak, illetve az 1960-1966 között tanulmányaikat folytató aranydiplomásoknak egyaránt nehéz történelmi időket kellett átélniük. Dr. Réthelyi Miklós kiemelte, a három évfolyamot összeköti egy személy, Gegesi Kiss Pál, aki ebben az időszakban az önállóvá vált Orvoskar dékánja, majd a Semmelweis Egyetem jogelődjének, a Budapesti Orvostudományi Egyetemnek a rektora volt, és valamennyi most díszokleveles orvos találkozhatott vele tanulmányai idején.

RS53932_KA-20161008-IMG_0038-scr„Gyémántdiplomásainkat az egyetem padjaiból kilépve, 1956 őszén a történelem vihara várta, és sokan közülük pályakezdőként nemzeti ünnepünk eseményeinek alakításában is részt vettek. Nem voltak sokkal könnyebb helyzetben pályakezdőként az 1951-ben végzett vasdiplomások sem” – mondta köszöntőjében dr. Hunyady László. A dékán kitért rá, a jubileumi oklevelet átvevők közül többen az egyetem mai vezetőinek tanárai voltak, akik fél évszázad munkáját áldozták arra, hogy beteg embertársaikon segítsenek és medikusokat tanítsanak. Hozzátette: az állandó nehézségek ellenére a magyar egészségügy szakmai színvonala nemzetközi szinten is magasra értékelhető, ami a most kitüntetett generációnak is köszönhető. Dr. Hunyady László szólt a Semmelweis Egyetemen folyó betegellátás, oktatás és kutatás nemzetközileg elismert presztízséről, kitérve a rangsorokban elért eredményekre is. Szólt arról is, hogy az orvoselvándorlás miatt megszakadhat a tudás és a tapasztalatok átadásának láncolata, mely a magyar egészségügy szakmai színvonalának garanciáját jelenti. Ezért a dékán kiemelt célnak nevezte az orvosi hivatás erkölcsi és anyagi megbecsülésének rendezését. Dr. Hunyady László szerint a sikeres betegellátáshoz és kutatáshoz az elhivatottság mellett nagyfokú empátiára, az orvos-beteg kapcsolatok elmélyítésére is szükség van. „Az empátia az orvosok embertársaik iránt érzett szeretetéből fakad, mely mindenkiben ott lakik, aki ezt a hivatást választotta” – zárta gondolatait a dékán.

RS53858_KA-20161008-IMG_0354-scr

A jubilánsok nevében dr. Kúnos György professzor, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja szólt. Elsőként megemlékezett azokról a kortársairól, akik nem élhették meg aranydiplomájuk átvételét. A professzor kiemelte, bár az intézmény csak 1969-ben vette fel Semmelweis Ignác nevét, ő maga mindig is azt mondta magáról, hogy a Semmelweisen diplomázott. A névadóhoz hasonlóan az itt végzettek magas szakmai tudása világszerte ismert – mondta az Egyesül Államokban dolgozó dr. Kúnos György. A professzor végigtekintett az elmúlt 50 év tudományos és orvostechnikai fejlődésén, így többek között megemlítve a mobiltelefon és az internet terjedését, az MR és CT kidolgozását, vagy épp a lombikbébi kezelés felfedezését és mindezek beépülését a mindennapi orvoslásba. Köszöntője végén dr. Kúnos György további sikeres munkát, illetve jó pihenést kívánt a jubileumi oklevéllel jutalmazottaknak.

Az ÁOK jubileumi ünnepségén 18-an vas, 23-an gyémánt, 178-an pedig arany díszoklevelet vehettek át.

Keresztes Eszter
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.