Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. július 25.
348845 Összes oltás

Életének 67. évében, hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt dr. Rácz Károly, a Semmelweis Egyetem Doktori Tanácsának egykori elnöke, a II. Sz. Belgyógyászati Klinika egyetemi tanára, korábbi igazgatója. Dr. Rácz Károlyt a Semmelweis Egyetem saját halottjának tekinti.

Dr. Igaz Péter, a II. Sz. Belgyógyászati Klinika igazgatójának nekrológja:

Szomorú kötelességemnek teszek eleget akkor, amikor e sorokat írom a Semmelweis Egyetem II. Belgyógyászati Klinika egyetemi tanárának, korábbi igazgatójának, dr. Rácz Károly professzor úr halála kapcsán. Rácz professzor úr életének 67. évében súlyos, méltósággal viselt betegségben hunyt el.

Egész életét a betegellátás, oktatás és kutatás hármas egységének szentelte, reggeltől késő estig, nagy odaadással végezte munkáját. Rácz tanár úr iskolát teremtett a II. Sz. Belgyógyászati Klinikán, ami tevékenysége nyomán a hazai endokrinológiai-molekuláris genetikai kutatások vezető intézményévé vált.

A nagy belgyógyászok méltó utódjaként széleskörű alapossággal ismert sok belgyógyászati területet, igazi belgyógyászati polihisztor volt, mindazonáltal érdeklődési körének középpontjában az endokrinológia állt. A hazai klinikai endokrinológia fejlesztésében elévülhetetlen érdemeket szerzett, fáradtságot nem ismerő munkával Klinikánkon elindította a molekuláris genetikai diagnosztikát. Úttörő szerepe volt a neuroendokrin daganatos betegek izotópkezelésének megszervezésében, amelynek keretében már több, mint 100 beteget küldhettünk ki külföldre. Betegeit nagyon körültekintően látta el, telefonja mindig elérhető volt segítségre szoruló betegei számára.

Tudományos elismertségét fémjelzi, hogy 2009 és 2015 között a Semmelweis Egyetem Doktori Tanácsának elnöke volt, és e mellett 2013-2015-ig az Országos Doktori Tanács társelnökévé is megválasztották. PhD programjában több kiváló szakember végezte tanulmányait. Témavezetői eredményességét mutatja a 15 PhD fokozatot nyert hallgató, akiknek szakmai irányításában számtalan elfoglaltsága mellett mindig odaadással és nagy figyelemmel vett részt.

A Magyar Belgyógyász Társaság és a Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság elnökeként a hazai belgyógyászati és endokrinológiai tudományos élet meghatározó személyisége volt.

Több száz idegen és magyar nyelvű közlemény szerzőjeként kiemelkedő tudománymetriai mutatói voltak. Montreálban és Párizsban vezető tudományos műhelyekben végzett kutatómunkát. Számos nyertes tudományos pályázat témavezetője volt. 1987-ben kandidátus, 10 évvel később pedig az orvostudományok doktora címet nyerte el. 2015-től az OTKA Klinikai Orvostudományok Zsűri elnökeként is tevékenykedett.
2005-től 2010-ig az Orvosi Hetilap főszerkesztő-helyettese, majd 2010-től az Orvosi Hetilap főszerkesztője. Állhatatos munkája eredményeként sikerült a bravúr, hogy az Orvosi Hetilap 2015-től impakt faktort kapott, ami egy csak magyar nyelvű cikkeket megjelentető hetilap esetében kiemelkedő jelentőségűnek tartható.

Szakmai elismertségét jelzi, hogy 2002-ben Pro Sanitate, 2010-ben Batthyány-Strattman, 2014-ben pedig Semmelweis-díjjal tüntették ki.

Endokrinológiai és klinikai genetikai érdeklődésem kialakításában Rácz professzor úrnak meghatározó szerepe volt. Tudományos kutatói, oktatói és klinikusi hozzáállása mind példaértékű volt. Mai rohanó világunkban kivételes volt, hogy mindig volt ideje a kollégák és betegei problémáira. Nemcsak tudós, hanem olyan ember is volt, aki például szolgálhat a jelen és jövő orvosnemzedékeinek.

dr. Igaz Péter
klinikaigazgató
II. Sz. Belgyógyászati Klinika

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.