Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 16.
14194 Összes oltás
5886 Beoltott Semmelweis Polgár

Tisztelt Egyetemi Munkatársak!
Kedves Kollégák!

Immár ez a második év, melyet a Semmelweis Egyetem kancellárjaként zárhatok, és büszkeséggel töltenek el az eddig közösen elért eredményeink, melyekért ezúton szeretnék köszönetet mondani az egyetem minden munkatársának. Az elmúlt két évben sikerült megfelelnünk annak a kettős követelménynek, hogy működőképességünket és gazdálkodási egyensúlyunkat is megtartsuk, idén pedig már olyan intézkedéseket is véghez tudtunk vinni a megtakarításoknak köszönhetően, melyek pozitív hatását napi szinten érezhetik a munkatársak.

A fegyelmezett gazdálkodás, a hatékonyabb működéssel elért megtakarítás tette lehetővé a kiváló, kiemelkedő munkát végző dolgozók teljesítményének értékelésén alapuló jutalmazási rendszer bevezetését, és ennek keretében összességében nyolcszáz millió forint értékben közel 2.400 fő részesült év végi anyagi elismerésben. A jutalom a decemberi fizetéssel együtt érkezett meg az érintettekhez, lényegében az egyetem minden harmadik dolgozójához. Ezen felül az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők részére úgynevezett csekély értékű ajándék formájában biztosítunk év végi juttatást háromszor nettó 11 ezer forint összegben. Ez a juttatás közel 4160 munkatársat érintett, összesített értéke 200 millió forint.

Az idei évben több olyan intézkedés is történt, mely a közalkalmazotti bérrendezést szolgálta. A legfontosabb döntések egyike az egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó humánerőforrás-megtartási és -fejlesztési koncepció megvalósítása, melyre 826 millió forintos keret került elkülönítésre, és közel 2900 munkatársat érintett. Ennek eredménye volt egyebek mellett, hogy a betegágy mellett dolgozó, legalább C fizetési osztályba sorolt, három műszakos szakdolgozók illetménye – egyelőre 2016. december 31-ig szóló határozott időre – 5+5 százalékkal nőtt.

Rendkívül fontosnak érzem a dolgozói elégedettségméréshez kapcsolódóan megvalósított további eredményeket is, melyek a szervezeti működés és hatékonyság javítására fókuszáltak, számos kérdést érintve az informatikai területen jelentkező igények és problémák kezelésétől a takarítás folyamatos minőségellenőrzésén át a textília-ellátásig.

A betegellátás körülményeit és az épületekben dolgozók komfortérzetét javítja az elnyert 4,3 milliárd forintos energiakorszerűsítési pályázat, melynek keretében kilenc épület – közte több klinika és kollégium – újulhat meg energetikai szempontból.

Az idei évben újabb elégedettségmérést is végeztünk, mely immár a hallgatóinkat célozta. Az eredmények alapján átfogó projekt indult a hallgatói szolgáltatások bővítése és fejlesztése érdekében. A HASZNOS projekt keretében már eddig is számos kézzelfogható változás történt. 

A gyorsabb, olcsóbb és korszerűbb ügyintézés meghonosítását szolgálja az elektronikus bérjegyzék, mely az idei sikeres próbaüzem után jövőre immár élesben működik, vagyis minden munkatárs a számára kialakított elektronikus tárhelyen keresztül veheti majd át bérjegyzékét.

Az idei évben is fontos megtakarításokat értünk el egyes közbeszerzések megújításával. Ennek keretében költséghatékonyabbá vált az egyetem biztosítási rendszere, az általam kezdeményezett, intézmények között egyre bővülő összefogás eredményeként pedig a földgáz- és árambeszerzés során is sikerült kedvezőbb árat elérni.

A munkatársak jólétét a kedvezményes sportolási lehetőségek bővítésével, az egyetemi sporttelep, valamint üdülők szolgáltatásainak javításával is szolgálni kívánjuk. E törekvés keretében egyebek mellett két műfüves teniszpálya és modernizált világítás jött létre a Zágrábi utcai sporttelepen, a horányi üdülő medencéje pedig négy és fél millió forintból újult meg.

Rendkívül fontosnak tartom, hogy hallgató és dolgozó egyaránt korszerű körülmények között sportolhasson, ezért készítettük el az egyetem sportcélú fejlesztési koncepcióját, melyhez jelenleg partnereket keresünk, támaszkodva a társasági adófelajánlás nyújtotta lehetőségekre.

A sport kínálta aktív kikapcsolódás mellett, így év végén még fontosabbá válik a családi körben eltöltött minőségi idő, mely lehetőséget nyújt a lelki, testi és szellemi feltöltődésre.

Áldott, békés karácsonyt kívánok a Semmelweis Egyetem minden munkatársának!

Budapest, 2016. december 13.

Dr. Szász Károly

A kancellár évértékelő levele pdf formátumban erre a linkre kattintva tölthető le.