Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 26.
19283 Összes oltás
7797 Beoltott Semmelweis Polgár

Az egyetem által használt egységes tanulmányi rendszert, a Neptunt, illetve a Neptun csoportot érintő SZMSZ módosításokról, a külső megbízású klinikai és nem klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos szabályzat kisebb technikai és kodifikációs változtatásairól, valamint a Szenátus által létrehozott, az Általános Orvostudományi Karon működő állandó bizottságok ügyrendjéről döntött egyebek mellett novemberi ülésén a Szenátus.

A Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló előterjesztés elfogadásával a Szenátus döntött arról, hogy a Neptun rendszer szakmai felügyelete deklaráltan az oktatási rektorhelyetteshez kerül, a Neptun csoport munkatársai pedig az Oktatásigazgatási Hivatalon belül dolgoznak majd. A szervezeti változásra az előkészítés alatt álló Neptun szabályzat elfogadásával párhuzamosan kerül sor. Az Informatikai Igazgatóság ugyanakkor az átszervezést követően is biztosítja az egyetemen használt egységes tanulmányi rendszer műszaki üzemeltetését. Mint azt az előterjesztést ismertető dr. Bíró Zoltán kancellári informatikai tanácsadó kiemelte: ezzel a változtatással a szakmai kompetencia és a döntési felelősség egy helyre kerül, a tanulmányi és oktatásszervezési tevékenység hatékonyabbá válhat.

A testületet dr. Boros András műszaki főigazgató tájékoztatta a már korábban elfogadott 2016. évi Vagyongazdálkodási terv módosításáról. Erre azért volt szükség, mert az Emberi Erőforrások Minisztériuma – mely számára a felsőoktatási törvény szerint fel kell terjeszteni jóváhagyásra a dokumentumot – néhány kisebb, technikai típusú módosítást kért. Az ezekkel kiegészített tervet a fenntartó minisztérium jóváhagyta. A Szenátus elfogadta a tájékoztatást.   

A testület döntött a külső megbízású klinikai és nem klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos szabályzat módosításáról. Az előterjesztést ismertető dr. Valent Sándor orvos-főigazgató hangsúlyozta: a szabályzatot mintegy egy éve dolgozták át jelentősen. Jól látszik, hogy a lehetőségeket ez bővítette, mivel a korábbi, 170-180 közötti szerződéskötési szám jelenleg 210-nél tart. A tapasztalatok alapján azonban szükségessé vált néhány technikai és kodifikációs jellegű módosítás, melyek keretében egyebek mellett a szabályzat címe is kiegészül a preklinikai szóval.

A testület megszavazta a Szenátus által létrehozott, az Általános Orvostudományi Karon működő állandó bizottságok ügyrendjéről szóló előterjesztést. Ezzel egy korábban megkezdődött folyamat folytatódott, melynek keretében már elfogadták a Fogorvostudományi, a Gyógyszerésztudományi és az Egészségtudományi Karok ügyrendjét.

A 2017. évi vezetői költségvetés tervezési alapelveiről való döntést a januári szenátusi ülésig elhalasztotta a testület.

Dobozi Pálma

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.