Az idei évben hat kiemelkedő, az egyetem karai által felterjesztett professzor vehette át a Semmelweis Egyetem díszdoktori címét a Doctor Honoris Causa ünnepségen, melyet dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes nyitott meg. Mint köszöntőjében emlékeztetett: 1967 óta immár 42. alkalommal adományozott az egyetem díszdoktori címeket.

rs55115_ka-20161111-img_1997-scr

Az Általános Orvostudományi Kar felterjesztésére ebben az évben hárman kaptak díszdoktori címet. A díjazottak laudációját, tudományos eredményeit és Semmelweis Egyetemhez fűződő kapcsolatait dr. Hunyady László dékán ismertette.

Dr. László Bögre a gödöllői agrártudományi egyetemen szerzett diplomát, de már tanulmányai alatt kutatómunkát végzett a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban. Később tudományos érdeklődése központjába a jelátviteli folyamatok és a sejtciklus-szabályozás került. 2000-ben a londoni egyetem főállású tanára lett, de vendégprofesszorként járt Japánban és Hollandiában is. A Semmelweis Egyetemről szoros szakmai kapcsolatot ápol az Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patokémiai Intézettel.

Dr. Walter Klepetko a bécsi tüdőtranszplantációs program megteremtője, 2010 óta a bécsi egyetem Mellkassebészeti Klinikájának vezetője, mindemellett kiemelkedő a tudományos tevékenysége is. A klinika a világ egyik vezető centruma a tüdőtranszplantáció területén, és kiválósági központ. Dr. Walter Klepetkóval, valamint a bécsi klinikával való hosszú együttműködés eredményeként indulhatott el a hazai tüdőtranszplantációs program, az elmúlt évek során számos szakember járt Bécsben, hogy elsajátítsa a szükséges tudást.

Dr. Okolicsányi Lajos Budapesten született, a páduai orvostudományi egyetemen diplomázott. Fő érdeklődési területe a máj és az epeutak élettana, kórélettana. A páduai egyetem gasztroenterológia és hepatológia professzora. Tagja a Magyar Gasztroenterológusok Társaságának, aktívan részt vesz a szervezet életében. Amellett, hogy mindig segítette az Olaszországba érkező kollégákat, sokat tett 1956 emlékének megőrzéséért is.

Az Egészségügyi Közszolgálati Kar felterjesztésére díszdoktori címet kapott dr. Josep Figueras laudációját dr. Gaál Péter dékán ismertette.

Dr. Josep Figueras a nemzetközi szinten legelismertebb egészségpolitikai szakértők, egészségügyi rendszerelemzők közé tartozik. A European Observatory on Health Systems and Policies alapítója és vezetője, kutatásai során elsősorban az egészségügyi ellátórendszerek és politikák összehasonlításával foglalkozik. A Semmelweis Egyetemmel 20 éve áll kapcsolatban, ennek a gyümölcsöző együttműködésnek is köszönhető, hogy idén WHO Együttműködési Központtá nevezték ki az Egészségügyi Menedzserképző Központot.

A Gyógyszerésztudományi Kar felterjesztése alapján díszdoktori címet kapott dr. Henning H. Blume-ot dr. Zelkó Romána dékán méltatta.

Dr. Henning H. Blume a németországi Goethe Egyetem professzora. Fő kutatási területe a biotechnológiai és farmakokinetikai vizsgálatok, különös tekintettel a gyógyszerek biohasznosulására és a bioekvivalenciára. Számos nemzetközi tudományos társaság tagja a biofarmácia és a klinikai farmakológia területén

A Doktori Iskola által felterjesztetett jelölt laudációját dr. Hunyady László dékán ismertette.

Dr. Gábor J. Tigyi Magyarországon született, Pécsett szerzett orvosi diplomát, majd celluláris és molekuláris neurobiológiából PhD-zott. Posztgraduális tanulmányait többek között a Max Planck Intézetben fejezte be, jelenleg a University Tennessee Health Science Center professzora. Fő érdeklődési területe a lizofoszfolipid mediátorok. Világszerte számos intézettel van tudományos együttműködése, köztük az egyetem Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézetével.

rs55056_ka-20161111-img_2276-scr

Dobozi Pálma
Fotók: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.