Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. július 25.
348845 Összes oltás

89 éves korában elhunyt dr. Szeri Ilona professor emerita, az Orvosi Mikrobiológiai Intézet kutatója, oktatója. Dr. Anderlik Piroska professor emerita nekrológja.

Dr. Szeri Ilona professor emerita (1927-2016)

Szomorú szívvel vesszük tudomásul, hogy dr. Szeri Ilona professor emerita, a Mikrobiológiai intézet egyik alapító tagja életének 90. évében örökre eltávozott közülünk.

Dr Szeri Ilona prof emeritaSzeri professzor asszony diplomáját 1951-ben szerezte az Általános Orvostudományi Karon, majd rövid kitérővel (1959-1969 Pesterzsébeti Szakorvosi Rendelőintézet Laborvezető főorvosa) több mint 60 évig a Mikrobiológiai Intézet munkatársa volt. 1978-ban egyetemi tanári kinevezést, 2002-től professzor emerita, 2011-ben gyémántdiplomás lett, 2016-ban megérte a vasdiplomát, de sajnos azt már személyesen nem tudta átvenni.

Több mint 6 évtizedes intézeti élete során folyamatosan végzett oktató és kutató munkát, valamint tudományos közéleti tevékenységet a mikrobiológia területén.

Szeri Ilona szakmai pályafutása során legfőbb feladatának az oktatást tekintette: 1949 óta, már hallgató korától kezdve megszakítás nélkül oktatta mikrobiológiára előadásokon és gyakorlatokon az orvos-, fogorvos- és gyógyszerésztudományi kar hallgatóit. Alapvető feladatokat vállalt a mikrobiológia oktatásának korszerűsítésében, jegyzetek írásában, szerkesztésében, szakkonzulensi feladatok ellátásában. 1974-től 22 évig a SOTE Gyógyszerésztudományi Karán a Mikrobiológia tárgyi előadója volt.

A posztgraduális képzésben is részt vállalt: 1980-2002 között az Országos Szakképesítő Bizottság vizsgáztató tagja volt Orvosi Mikrobiológiából és Mikrobiológiai Gyógyszer- ellenőrzésből. Szakmai továbbképző tanfolyamok, gyakorlatok szervezését, előadások tartását vállalta.

Szeri Ilona kutatómunkával való kapcsolata is 1949-ben, már demonstrátor korában kezdődött. Ezen a pályán Sinkovics József adjunktus indította el, aki korszerű víruslaboratóriumot szervezett az intézetben, itt a kutatási műhelymunka szabályait megismerve egész életére szóló, meghatározó tapasztalatokat szerzett.

1951-1955 között aspirantura keretében Alföldy Zoltán professzor vezetésével, a feltételes reflexes humorális immunválasz lehetőségét vizsgálta bakteriális antigénekkel szemben. Igazolta, hogy az antigén ingerhez társított aspecifikus ingerek nem feltételes reflex útján, hanem stressz hatásuk révén vezetnek az ellenanyag szint emelkedéséhez. 1957-60 között munkacsoportja részt vett a poliomyelitis járványokkal és a védőoltások bevezetésével kapcsolatos országos szinten szervezett virológiai vizsgálatokban.

Később érdeklődése elméleti immunológia felé fordult. Állatkísérletei ráirányították a figyelmet a mikroorganizmusok és a magasabb rendű szervezetkapcsolatának szélesebb alapon való vizsgálatára. Az általa vezetett immunológiai munkacsoport állatkísérletekben mindig az egész szervezet reakcióját vizsgálta. Kutatásaik az immunrendszer működését befolyásoló különböző hatásoknak és a normál mikrobaflóra hiányának korábban nem ismert, és a gyakorlat számára jelentős biológiai következményeit mutatták ki. Kísérleti eredményeiket csíramentes egereken is igazolták. Eredményeiket folyamatosan több mint 100 előadásban és ugyanannyi dolgozatban publikálták hazai és nemzetközi szinten.

„A thymustól függő lymphoid rendszer immunbiológiai funkciója, különös tekintettel a sorvadásos szindróma kialakulására” című értekezése alapján Szeri Ilona 1978-ban MTA doktora tudományos fokozatot szerzett. Munkatársai: dr. Anderlik Piroska (1975), dr. Bános Zsuzsanna (1978) kandidátusi fokozatot szereztek.

Szeri Ilona sokoldalúan részt vállalt a tudományos közélet különböző területein, számos országos tudományos bizottságnak tagja volt. Munkásságáért több, különböző szintű oktatási és tudományos kitüntetésben részesült: „Jendrassik Ernő” emlékérem (1976), SOTE Kiváló Oktatója (1980), Akadémiai Díj munkatársaival (dr. Anderlik Piroska és dr. Bános Zsuzsanna) megosztva (1984), „Manninger Rezső” emlékérem (1987), „Munka Érdemrend” arany fokozat (1988), Pedagógus Szolgálati Emlékérem (1997).

2004-ben szülőfaluja, Szegvár a „Szegvár Díszpolgára” kitüntetésben részesítette.

Szeri Ilona Budapesten élt családjával. Férje, néhai dr. Hajdú Sándor aranydiplomás gépészmérnök, a műszaki tudományok kandidátusa volt, két gyermekük és 4 unokájuk van.

A meleg biztos családi háttér nagyban hozzásegítette, hogy második otthonaként tekintett Mikrobiológiai Intézetben is teljes emberként, 21 évig (1974-1995) igazgatóhelyettesként tudjon helyt állni.  Minden tekintetben jó munkatárs, jó főnők volt, az adódott problémákat mindig higgadtan, józan észre hallgatva oldotta meg. Munkacsoportját évtizedekig sikeresen vezette, szerettük, tiszteltük. Emeritusi éveiben oktatással, és a mikrobiológiával, ill. az intézettel kapcsolatos orvostörténeti kutatásokkal, adatok gyűjtésével foglalkozott.  A modern digitális technikával, a számítógéppel élete végéig sem tudott igazán megbarátkozni, így értékes, kézírásos hagyatékának feldolgozása még komoly feladat lesz.

Intézete, régi és jelen munkatársai fájó szívvel búcsúznak Szeri Professzor Asszonytól.

Emlékét megőrizzük.

Anderlik Piroska professzor emerita
Orvosi Mikrobiológiai Intézet

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.