Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 18.
404045 Összes oltás

Az Asklepios Campus Hamburg (ACH) 33 végzős orvostanhallgatója vette át a Semmelweis Egyetem diplomáját július 22-én a berlini magyar nagykövetségen. Ez volt az ötödik diplomaátadó a hamburgi társkar történetében.

IzsakDr. Györkös Péter nagykövet nevében dr. Izsák András első beosztott köszöntötte a mintegy 200 meghívottat. Beszédében a két ország közti hosszú történelmi kapcsolatot és a komoly hagyományra visszatekintő kölcsönös együttműködést méltatta. Megtiszteltetésnek nevezte, hogy immár ötödik alkalommal a berlini magyar nagykövetség adhat otthont az avatási ünnepségnek. Gratulált a német-magyar együttműködésben megvalósuló képzés végzős évfolyamának az orvosi diploma kiérdemléséhez, megjegyezve, hogy diplomájuk átvétele után ahhoz a mintegy 3600 német orvosból álló körhöz fognak tartozni, akik képzésük egészét vagy egy részét Magyarországon végezték. A képzés eddigi diplomásai valamennyien probléma nélkül integrálódtak a német orvostársadalomba, ez is a közös orvosképzés színvonalát mutatja – hangsúlyozta.

Az Asklepios Campus Hamburg dékáni biztosa, dr. Karl J. Oldhafer köszöntő beszédében gratulált a kollégákká avanzsáló végzős hallgatóknak. Elismerését fejezte ki, hogy az orvosi hivatás gyakorlásával szolgálják a társadalmat. Arra kérte a végzős évfolyamot, hogy hivatásukra tekintsenek privilégiumként, és felszólította őket arra, hogy tevékenységük középpontjában mindig és mindenkor a beteg embertársaik érdekei álljanak.

A köszöntők után megkezdődött a Semmelweis Egyetem Szenátusának ünnepi ülése, amelyet dr. Szél Ágoston rektor nyitott meg. A hallgatók eskütétele után dr. Hunyady Lászlóval, az Általános Orvostudományi Kar dékánjával orvosdoktorrá avatták a jelölteket sikeres tanulmányaik elismeréséül.

Hanna Agena_Jonas AliA frissen végzett évfolyam nevében dr. Hanna Agena és dr. Jonas Ali szólalt fel. Emlékeztettek arra, hogy a Semmelweis Egyetem sok német hallgató számára jelent második esélyt, akik a kitűnő képességeik ellenére nem jutottak be a németországi egyetemekre. Németként egy idegen országban, távol a családtól egyetemet kezdeni kockázatos döntés, azonban – mint mondták – a kezdeti nehézségekkel együtt csodálatos élményekkel gazdagodtak Budapesten, és az itt töltött évek hatására az egész évfolyamot különleges kapocs köti össze Magyarországgal.

Bucsky_Karádi_Szél_Hunyady_OldhaferDr. Szél Ágoston beszédében megköszönte a frissen végzett hallgatók kitartását, valamint tevékeny részvételüket a kétnemzetiségű-kétnyelvű programban, hiszen az ő sikerük az egyedülálló oktatási projekt sikerének legnagyobb fokmérője. Hozzátette: aki itt végez, a megszerzett tudás mellett egy csaknem két és fél évszázados tradícióval is gazdagodik.

Szólt arról is, hogy a Semmelweis Egyetem, mint egyedülálló, letisztult profilú biomedicinális szakegyetem számára egyfajta „brand”-ként, márkanévként is rendkívül fontos a Semmelweis név. Így természetes, hogy a 2015-ös év az egyetemen a Nemzetközi Semmelweis Emlékév jegyében telt, miután a Magyar UNESCO Bizottság javaslatára, az UNESCO Általános Konferenciája Semmelweis Ignác halálának 150. évfordulóját is felvette a megünneplésre méltó évfordulók közé. Mint fogalmazott: a Semmelweis név méltóságot és elismertséget ad az egyetemnek, hihetetlen vonzerő a külföldi hallgatók számára is, de ugyanígy az egyetem kiválósága és nemzetközi hírneve erősíti Semmelweis örökségét is, és segít abban, hogy minél szélesebb körben megismerjék a világban. A rektor sok sikert kívánt a friss orvosoknak, remélve, hogy választott hivatásukat teljes jelenléttel és lelkiismerettel tudják majd végezni és felelősségteljes munkájukban örömet is lelnek majd.

KarádiDr. Karádi István, az ÁOK előző dékánja beszédében az egyetem névadóját, a kar egykori tanárát szellemi óriásnak nevezte. „Az önök diplomáján Semmelweis neve a garancia arra, hogy az egyetemről kilépve természettudományos alapokon nyugvó, biztos tudást visznek magukkal” – mondta a végzetteknek, hozzátéve, hogy az orvosképzés nem ér véget a diploma átadásával. A modern, folyamatosan bővülő ismeretek tudása nélkül ugyanis a gyógyító munkában nem lehet eleget tenni az egyre nagyobb kihívásoknak. Dr. Karádi István a magas szintű tudás mellett az orvos további fontos tulajdonságáról, az empátiáról is szólt: a beteg ember gyógyulását nagymértékben segíti, ha érzi, hogy az orvos együtt érez vele és erősíti reményét a felgyógyulásban. „A legjobb gyógyítók képesek arra, hogy a napi munka fárasztó rutinja mellett is megőrizzék a betegek iránti empátiájukat, hiszen az orvosi hivatás gyökere az emberek iránti szeretetben rejlik” – fogalmazott.

Az ünnepség keretében dr. Szél Ágoston rektor címzetes egyetemi tanár oklevelet adományozott az Asklepios Campus Hamburg három munkatársa, dr. Siegbert Faiss, dr. Onno Janßen és dr. Thomas Verse részére.

Ezt követően Maxilimian Englmaier tavaly végzett Asklepios hallgató szólalt fel, aki tanácsokkal látta el az új végzős évfolyamot. Véleménye szerint az a tény, hogy Budapesten mindennél alaposabb elméleti képzésben részesülnek, majd Hamburgban betegágy melletti kiscsoportos gyakorlatokon mélyíthetik el tudásukat, már az orvosi lét első hónapjaiban kézzelfogható előnyt jelent a mindennapi munka során.

JermannDr. Christoph Jermann, az Asklepios Campus Hamburg ügyvezetője beszédében megköszönte a végzett hallgatóknak, hogy az ACH koncepciójába vetették bizalmukat, a szülőknek pedig azt, hogy bátorították gyermekeiket az orvossá válás útján. Rámutatott, hogy mára a kétnemzetiségű képzés minőségét számos németországi szakorvos és professzor elismeri, és a németországi klinikák előszeretettel alkalmazzák az Asklepios frissdiplomásait. Így tehát nemcsak a szakmai tudás, hanem az orvosszakma pozitív hozzáállása miatt is minden adott a most végzettek számára a sikeres jövőhöz. Dr. Jermann ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a siker a jó feltételek mellett is csak kemény egyéni munkával érhető el.

Csoportkép joA Semmelweis Egyetem az Asklepios Klinikák Csoporttal, Németország egyik legnagyobb klinikahálózatával 8 éve írta alá azt a kooperációs szerződést, melynek eredményeként létrejött az ÁOK részeként működő kétnemzetiségű kar Hamburgban. Az Európában egyedülálló oktatási modell lehetőséget nyújt a Semmelweis Egyetem hallgatói számára, hogy a budapesti elméleti képzés után tanulmányaikat a magyar tanterv alapján, a hamburgi campuson folytassák, tekintélyes német orvosoktól, egyetemi professzoroktól tanulva. Tanulmányaik végén a diákok a Semmelweis Egyetem Európai Unióban elismert diplomáját és a „dr. med”, hivatásszerű doktorátust jelentő címet kapják meg. Ahhoz azonban, hogy a jelölt a német dr. med. megfelelőjét is megszerezze, tudományos disszertációt kell még írnia.

Wild Marica, Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága
Fotó: Hauke Gilbert – Asklepios Campus Hamburg

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.