Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 22.
390536 Összes oltás

Tizenegyen kaptak Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat a Semmelweis Egyetemről. A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) összesen 170 PhD fokozattal rendelkező kutató munkáját támogatja az ösztöndíjjal idén. 850 pályázat érkezett a kiírásra, a nyertesek az MTA Dísztermében rendezett Bolyai-napon vették át okleveleiket. Dr. Győrffy Zsuzsát, a Magatartástudományi Intézet adjunktusát és dr. Gellér Lászlót, a Kardiológiai Tanszék tanszékvezető-helyettesét a legkiválóbb kutatóknak járó Bolyai-plakettel díjazták.

20160706---bolyai-nap_28095330286_oAz egyetemről dr. Barta Csaba (Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet), dr. Dezső Katalin (I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet), dr. Jermendy Ágnes Katalin (I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika), dr. Lázár Zsófia (Pulmonológiai Klinika), dr. Lazáry Judit (Klinikai és Kutatási Mentálhigiénés Osztály), dr. Nagy Anikó Ilona (Kardiológiai Központ), dr. Némethné Futosi Krisztina (Élettani Intézet), dr. Radovits Tamás (Kardiológiai Központ), dr. Szarvas Tibor Gábor (Patológiai Tudományok Doktori Iskola), dr. Vannay Ádám László (I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika) nyerték el a Bolyai-ösztöndíjat. Dr. Nagy Nándor, a Humánmorfológiai- és Fejlődésbiológiai Intézet munkatársa az egyik olyan pályázó helyére került be, aki visszalépett a Bolyai-ösztöndíjtól, mert más ösztöndíjra is eredményesen pályázott.

20160706---bolyai-nap_28129997345_oA Bolyai-napon Bolyai-plakettet, illetve emléklapot vehettek át azok az ösztöndíjasok, akik záró kutatói jelentésükre kiemelkedő minősítést kaptak, köztük dr. Győrffy Zsuzsa, a Magatartástudományi Intézet adjunktusa. A kutató 2012-ben nyerte el 3 évre az ösztöndíjat, amelyet kiemelkedő minősítéssel zárt le. Kutatási témája a magyarországi orvosnők testi-lelki egészsége. Reprezentatív kutatásaiban kimutatta az ún. „magyarországi orvosnő-paradoxon” jelenségét, amelynek értelmében a magyar orvosnők szomatikus, pszichés és reprodukciós mutatói rosszabbak, mint más diplomás kortársaiké. Több mint tíz éve folyó kutatásainak eredményeit az idei Bolyai-napon a friss ösztöndíjasoknak is bemutatta. Mint elmondta, a hároméves Bolyai-ösztöndíj nagy segítséget jelentett abban, hogy összegezze eddigi vizsgálatait. Az ösztöndíj jóvoltából jelent meg 2015-ben az Orvosnők Magyarországon című kötete is a Semmelweis Kiadó gondozásában.

Szintén Bolyai-plakettet kapott Dr. Gellér László belgyógyász, kardiológus, a Kardiológiai Tanszék tanszékvezető-helyettese. Bolyai-emléklapot vehetett át dr. Béni Szabolcs, a Farmakognóziai Intézet igazgatója, dr. Radovits Tamás adjunktus, valamint dr. Széplaki Gábor adjunktus.

20160706---bolyai-nap_27514369903_oA 19. alkalommal meghirdetett Bolyai János Kutatási Ösztöndíj a tudományos pálya iránt elkötelezett fiatal kutatók munkáját támogatja. A pályázatra 45 évnél fiatalabb, PhD vagy azzal egyenértékű tudományos fokozattal rendelkező magyar kutatók jelentkezhetnek. Az ösztöndíj határozott időre, egy, két, vagy három évre szól, és legfeljebb két alkalommal nyerhető el. Az MTA célja a pályázattal, hogy az elkötelezett tudósokat a magyarországi kutatások folytatására, valamint az akadémiai doktori értekezés megírására és az MTA doktora tudományos cím megszerzésére ösztönözze. 1996 óta mintegy 3400 fiatal kutatónak biztosított támogatást az MTA, közülük 15-en mára akadémikusok lettek.

A Bolyai-napról szóló tudósítás és a díjazottak teljes névsora az MTA honlapján olvasható.

Keresztes Eszter

Fotók: MTA

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.