Május 17-ig van még lehetőségük az ötödéves orvostanhallgatóknak arra, hogy jelentkezzenek a Jellinek Harry ösztöndíjra. A Heidelbergi Ruprecht Karls Egyetemen négy, a Freiburgi Freiburgi Albert Ludwigs Egyetemen pedig két ösztöndíjas hely van, a Semmelweis Egyetem Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Tanácsa által legjobbnak ítélt pályázók tíz-tíz hónapot tölthetnek el a német egyetemeken, ahol bekapcsolódhatnak egy ottani kutatócsoport munkájába. Ez a diplomamunka elkészítésében is nagy segítséget nyújt és személyes betekintést enged a klinikai és a kutatói  munkába is, mely tapasztalatokat a jövendő orvosok, kutatók széleskörűen tudják hasznosítani, emellett életre szóló barátságok köttetnek.

RS48327_KA-20160510-IMG_0787-scr (1)Nagy lehetőség, valódi szemléletformáló tapasztalat egy németországi ösztöndíj – mondta el honlapunknak dr. Kiss András, a II. Sz. Patológiai Intézet igazgatóhelyettese, a német egyetemekkel való kapcsolattartásért felelős rektori biztos. Hangsúlyozta: Németországban olyan szemléletet, módszertani tudást kapnak a hallgatók, amit később számos területen hasznosíthatnak, ráadásul a heidelbergi vagy freiburgi ösztöndíj az önéletrajzban is kifejezetten jól mutat. A tudományos szempontok és a rendkívül fejlett kutatói és klinikai infrastruktúra nyújtotta lehetőségek mellett  mindkét  város kiemelt európai turisztikai célpont is: pezsgő kulturális életük, szépségük, és az egyetemi közösség, a „campus” miatt tehát nemcsak a tanulmányok miatt érdemes Heidelbergben és Freiburgban élni – tette hozzá.

Dr. Kiss András maga is járt ösztöndíjasként Németországban: harmadéves orvostanhallgatóként egy hónapos nyári egyetemi kurzuson (Sommeruniversitat) vett részt Heidelbergben, majd 1991-ben, hatodévesként pedig a Semmelweis Egyetem első ösztöndíjasaként töltött el tíz hónapot a freiburgi egyetemen. Dr. Nikolaus Freudenberg patológus professzor kutatólaboratóriumában dolgozott, aki azóta is patronálja ezt a freiburgi ösztöndíjprogramot.

Mint elmondta, a Semmelweis Egyetem több oktatója, kutatója vett részt németországi ösztöndíjakban, és mindannyian megszerették és magukkal is hozták az ottani miliőt. Kiemelte, hogy a német és a magyar orvosképző intézmények között hagyományosan jó a kapcsolat, melynek történelmi gyökerei is vannak. Ez egyebek mellett abban is megmutatkozik, hogy a német orvosi kamara a német egyetemeken kívül csak három egyetemet ajánl az orvostanhallgatók képzésére, ezek között az egyik a Semmelweis Egyetem (a krakkói és a prágai egyetem mellett).

Dr. Kiss András úgy fogalmazott: a távlati cél az, hogy a Semmelweis Egyetemnek minél szorosabb kutatási és oktatási programjai legyenek ezen két német egyetemmel, így az Európai Uniós forrásokra is hatékonyabban lehetne pályázni. Mint elmondta, a partneregyetemekkel való kapcsolattartás és eredményes együttműködés a bizalmon és a hitelességen alapszik, ezért is fontos, hogy a tehetséges hallgatók ösztöndíjak keretében menjenek külföldre, ezzel szélesítve a Semmelweis Egyetem kapcsolatainak hálóját is.

Pogrányi Péter
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.