Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 22.
390536 Összes oltás

„Circulating microRNAs in Disease Diagnostics and their potential Biological Relevance” címmel jelent meg egy könyv a Springer Bázel kiadó gondozásában, amelynek szerkesztője a II. Belgyógyászati Klinika egyetemi docense, dr. Igaz Péter, az MTA doktora.

RS44391_KA-20160209-IMG_4162-scrA könyv ötletét a Cellular and Molecular Life Sciences folyóiratban dr. Igaz Péter egyik keringő mikroRNS-ekkel kapcsolatos hipotézis cikke adta, aminek nyomán az Experientia Supplementum könyvsorozatot szerkesztő kiadó felvette vele a kapcsolatot egy ilyen témájú könyv szerkesztésével kapcsolatban. A kötet 2015 végén jelent meg.

Dr. Igaz Péter munkacsoportja a II. Belgyógyászati Klinikán évek óta kutatja a mikroRNS-ek diagnosztikai és patogenetikai jelentőségét a mellékvese daganataiban. Mint honlapunknak elmondta, számos nemzetközi mércével is jelentősnek tartható, nemzetközi tudományos folyóiratokban közölt megfigyelést tettek, és több nemzetközi kongresszusi szimpóziumon mutatták be eredményeiket.

Dr. Igaz Péter elmondta: a mikroRNS-ek, és ezen belül is a keringő, testfolyadékokban található mikroRNS-ek kutatása napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő kutatási területe. A génkifejeződés szabályozásában szereplő mikroRNS-ek a testfolyadékokba jutva egyrészt különböző betegségek markereiként jönnek szóba, és alkalmazásuk lehetősége felmerülhet pl. olyan daganatok műtét előtti kórisméjében, amire eddig nem volt megfelelő marker. Ennek keretében az ún. liquid biopszia egyik fontos elemét képezhetik. Másik, messzire vezető feltételezés velük kapcsolatban az lehet, hogy a keringő mikroRNS-ek távoli sejtekbe, szövetekbe eljutva hormonszerű hatásokat fejthetnek ki, és így egy teljesen új szabályozási szintet jeleníthetnek meg. Utóbbi hatások egyelőre nagyrészt még hipotetikusak, de egyre több kísérletes adat támasztja alá például a daganatok által elválasztott, testfolyadékokba jutó mikroRNS-ek lehetséges kórélettani szerepét – hangsúlyozta a docens.

A könyv három részből áll. A bevezető részben a mikroRNS-ek fő jellemzőit, a keringő mikroRNS-ek képződését és az elemzésükkel kapcsolatos technikai nehézségeket részletezik. A második, legnagyobb rész nyolc fejezetében a keringő mikroRNS-ek diagnosztikus jelentőségét mutatja be különböző betegségekben (szolid és hematológiai daganatok, szív-érrendszeri betegségek, autoimmun betegségek, neurodegeneratív kórképek, gyulladásos bélbetegségek, diabetes mellitus). A harmadik rész három fejezete a keringő mikroRNS-ek lehetséges biológiai jelentőségét elemzi. A könyv 14 fejezetéből ötöt írtak a II. Sz. Belgyógyászati Klinika szerzői, dr. Igaz Péter mellett dr. Patócs Attila egyetemi docens, dr. Butz Henriett tudományos munkatárs és dr. Nagy Zoltán PhD-hallgató is írtak fejezeteket. A többi fejezetet szerzői nemzetközi hírű szakértők többek között Nagy Britanniából, Olaszországból, Csehországból, Japánból, Görögországból és Ausztráliából.

Pogrányi Péter
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.