Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 22.
390536 Összes oltás

A 2013. májusában indult és 2015 november 30-ig tartó„A hormonális rendszer vizsgálata komplex bioinformatikai és in vivo renderekkel” című, KTIA_AIK_12-1-2012-0010 jelű projekt sikeres zárásáról számoltak be a pályázók a Novotel Hotelben.

A meghívottakat dr. Rácz Károly, a projekt szakmai vezetője köszöntötte, majd dr. Patócs Attila, az MTA-SE Molekuláris Medicina kutatócsoport tudományos főmunkatársa, a klinika endokrinológiai genetika laboratóriumának vezetője, illetve dr. Kovács Balázs, a Szent István Egyetem Halgazdálkodási Tanszékének tudományos főmunkatársa szakmai összefoglalója hangzott el. A rendezvény hivatalos része dr. Urbányi Béla tanszékvezető egyetemi tanár zárszavával ért véget, melyet kötetlen beszélgetés követett a további együttműködés lehetőségeiről. A projekt 228 millió forintos támogatásból valósult meg.

20130712-IMG_3424-patocs-attila-webA projekt az endokrin és az emésztőrendszeri betegségek molekuláris hátterét tanulmányozó MTA-SE Molekuláris Medicina Kutatócsoportjának – amely a Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinikán működik – valamint a kiemelten hormon hatású anyagok tesztelésével foglalkozó Szent István Egyetem Halgazdálkodási Tanszékének konzorciumával jött létre.

A fejlesztés eredményeként olyan bioinformatikai munkaállomást alakítottak ki, ami lehetővé tette az ún. nagy áteresztőképességű vizsgálómódszerekből származó adatok feldolgozását, elemzését. Teljes genomos génexpressziós és új generációs szekvenálásból származó adatokat dolgoztak fel a projektben résztvevő munkatársak. Többek közt igazolták a hypophysis daganatos betegekben az immuncitokémiai és mikroRNS expressziós adatok statisztikai feldolgozását követően a Wee1 fehérje és az őt célzó mikroRNS-ek összefüggéseit.

Beállították a HPRT2 gén molekuláris vizsgálatát, és két betegben megtalálták a betegség-okozó eltérést is. Genetikai elemzéseket végeztek mellékvese daganatos betegeknél is. A glükokortikoid érzékenység genetikai hátterének összefüggéseit elemezték hypophysis műtéten és glükokortikoid hormonszubsztitucióban részesülő betegekben. Az ösztrogén receptor szerepét igazolták a hashártyagyulladás során létrejövő folyamatokban. A munkát kiterjesztették a TGFbeta jelátviteli út elemzésére is. Humán mellékvesekéreg sejtvonal (H295R) használatával mind a sejtciklus, mind pedig a napszaki ritmus szabályozását vizsgálták komplex molekuláris és bioinformatikai módszerekkel.

NKFIA_kedv_infob_also1A glükokortikoid receptor béta izoformáját Caco-2GRb sejtvonalban elemezték, és a géntranszkripciós hatást összehasonlították gyulladásos bélbetegségben találtakkal. Számos új, az extracellularis mátrix felépítésében szerepet játszó molekula pathogenetikai szerepe igazolódott. A modellállatok létrehozásához egy egységes genetikai háttérrel rendelkező zebradániót alakítottak ki. A megfelelően működő génkonstrukcióval stabil transzgénikus vonal kialakítását kezdték meg, amely a további kutatások stabil alapjául szolgál majd. A projekt keretben hat PhD hallgató vett részt, valamint tizenhárom nemzetközi és hat hazai publikáció,  számos előadás született.

A projekt támogatásának összege 227 891 421 forint volt.

Vereckei Zoltán

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.