Idén is teltház volt a Gyógyszerésztudományi Kar nyílt napján. A Hőgyes-előadó megtelt azokkal a diákokkal, akik a jelentkezésről és a felvételiről, a karon folyó oktatásról, a gyógyszerészképzés rendszeréről, követelményeiről, valamint a gyógyszerészhallgatók előtt álló lehetőségekről gyűjthettek információkat.

RS43045_KA-20160111-IMG_5606-scrDr. Őrfi László dékánhelyettes köszöntőjében kiemelte, a Gyógyszerésztudományi Kar diplomáját a világ minden országában elfogadják, legfeljebb különbözeti vizsgát kell tenni a helyi jellegzetességeknek megfelelően. A Gyógyszerésztudományi Karon megszerezhető tudás a patikai munkához, a kutatómunkához és a gyógyszeripari-hatósági munkához is elengedhetetlen, a karon végzett diákokat szívesen látják a gyógyszeriparban, a kutatóhelyeken, de tudományos intézetekben éppúgy, mint patinás külföldi egyetemeken – hangsúlyozta.

Dr. Budai Lívia, a Gyógyszerészeti Intézet adjunktusa RS43047_KA-20160111-IMG_5610-screlőadásában áttekintette a gyógyszerészképzésre vonatkozó legfontosabb tudnivalókat. Mint fogalmazott, fontos, hogy a hallgatók érdeklődjenek a kémia iránt, hiszen ez a gyógyszerészképzés alapja. A gyógyszerészhallgatók többek között a következő tantárgyakkal ismerkednek meg: gyógyszerészi kémia, gyógyszertechnológia, biofarmácia-farmakokinetika, gyógynövény és drogismeret, gyógyszerhatástan és toxikológia, kórtani és klinikai alapismeretek, népegészségtan, gyógyszerészi gondozás, gyógyszeres terápia, gyógyszerügyi szervezéstan, gyógyszerészi etika – szociológia, élettan, immunológia, gyógyszerészi mikrobiológia – mondta el, néhány szóval az egyes tantárgyakat is jellemezve. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az intézetekben folyó kutatómunka iránt érdeklődő hallgatók csatlakozhatnak a tudományos diákkör munkájához, ami kiváló lehetőség ennek a területnek a megismerésére.

Kocsis Erika, a Gyógyszerésztudományi Kar Dékáni Hivatalának vezetője a karra való jelentkezés technikai információit osztotta meg az érdeklődőkkel. Hangsúlyozta, 2016. február 15-ig kell véglegesíteni a kizárólag elektronikus formában leadható jelentkezéseket, a ponthatárokat pedig 2016. június 26-án határozzák meg. A kar államilag finanszírozott képzéseire 385 pont alatt nem lehet bekerülni – tette hozzá.

Kocsis Erika elmondta azt is, hogy az elnyert felvétel csak egy tanévre szól: minden év végén megvizsgálják a hallgatók tanulmányi eredményét, és azok, akik nem érik el az előre meghatározott súlyozott tanulmányi átlagot, csak önköltséges formában folytathatják tanulmányaikat. A felvételivel kapcsolatban elmondta, két tantárgyból kell emelt szintű érettségi vizsgát tenniük a diákoknak, biológiából és fizikából vagy kémiából.

Pálla Tamás, a Gyógyszerésztudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának elnöke a hallgatói életről, a kikapcsolódási lehetőségekről és az egyetemista lét praktikus oldaláról tartott előadást. Úgy fogalmazott: a karon sokat kell tanulni, komolyak az elvárások, de rendszeres és kitartó felkészüléssel teljesíthetőek a követelmények. Pálla Tamás is kiemelte a tudományos diákköri munkában rejlő lehetőségeket, mint mondta, a hallgatók bepillantást nyerhetnek abba a folyamatba, amelynek során egy ötletből molekula, a molekulából pedig gyógyszer lesz. Arra is felhívta a figyelmet, hogy gyógyszerészhallgatóként is érdemes a Korányi Frigyes Szakkollégiumba jelentkezni, amely számos lehetőséget kínál a szakma iránt mélyebben érdeklődő diákok számára.

Az előadások után a diákok részt vehettek egy intézetlátogatáson is, aminek keretében bepillantást nyerhettek a Gyógyszerészeti Intézet, az Egyetemi Gyógyszertár és a Gyógyszerészi Kémiai Intézet működésébe.

RS43053_KA-20160111-IMG_5628-scrHonlapunk megkérdezett néhány diákot arról, hogy milyen motivációkkal és milyen kérdésekkel érkeztek a nyílt napra. Sokan eldöntötték már, hogy a Gyógyszerésztudományi Karra jelentkeznek, és ezért jöttek el, de voltak olyanok is, akik csak abban biztosak, hogy a Semmelweis Egyetemre szeretnének járni, de hogy melyik karra, még nem döntötték el véglegesen. Volt, aki egy gyógyszerésznek készülő barátja helyett jött el, hogy feltegye a kérdést, milyen tárgyak a legnehezebbek.

RS43042_KA-20160111-IMG_5595-scrSághy Zsolt Veszprémből érkezett a GYTK nyílt napjára. Mint mondta, minél több információt szeretne megtudni a képzésről, főleg az érdekli, hogy mennyire nehezek a tantárgyak, hogyan lehet elhelyezkedni gyógyszerészként, illetve hogy a ponthatárok várhatóan miként alakulnak. Mint elmondta, tavaly néhány ponttal lecsúszott a felvételiről, de idén újra beadja a jelentkezését, a Semmelweis Egyetemről csak jót hallott, és a Gyógyszerésztudományi Kar hírneve miatt is szeretne ide járni.

RS43040_KA-20160111-IMG_5590-scrHuszár Fruzsina Sárbogárdról jött, és úgy fogalmazott, reméli, hogy a nyílt nap meghozza a kedvét ahhoz, hogy gyógyszerészhallgató legyen. Azt ugyanis már eldöntötte, hogy a Semmelweis Egyetemre felvételizik, de azt még nem, hogy melyik karon szeretné folytatni a tanulmányait. Hozzátette, a lisztérzékenység témája különösen érdekli, ezzel is szeretne később foglalkozni, ezért is biztos a választásában. Elmondta, a nyílt naptól olyan motivációt vár, ami a nehezebb tárgyak tanulását is könnyebbé teszi az érettségire való felkészüléshez.

Pogrányi Péter

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.