Elkezdődött a Semmelweis Egyetem 246. tanéve, az öt karon több mint 2500-an kezdik meg tanulmányaikat, köztük csaknem 650 külföldi hallgató, akik öt földrész ötven különböző országából érkeztek. A tanévnyitó ünnepségen Dr. Szél Ágoston a talentumok értékelésének és érlelésének fontosságáról beszélt.

RS34470_ka-20150906-IMG_7163-scrDr. Szél Ágoston az elsőéveseknek azt mondta: a szüleiktől megkapták azokat a talentumokat, amelyek ahhoz kellettek, hogy a Semmelweis Egyetemen kezdhessék meg tanulmányaikat, de mostantól már rajtuk múlik, hogy lehetőségeikkel miként gazdálkodnak, és az eddig megszerzett talentumokat kamatoztatják-e vagy sem. „A talentumokat nem megőrzésre kapjuk, hogy elássuk és változatlanul visszaszolgáltassuk, hanem azért, hogy küzdjünk és működtessük tehetségünket, képességeinket” – fogalmazott, hozzátéve: az egyetemi évek csak akkor lesznek igazán örömteliek és sikeresek, ha megértik az üzenetét, melynek lényege, hogy értékeljék és érleljék a talentumokat, amelyeket magukkal hoztak. A rektor kiemelte: ez az üzenet azonban nemcsak a gólyáknak, hanem az egyetemi oktatóknak és vezetőknek is szól. Jelentheti-e a közel negyedévezres múlt, az elismerések és az egyetem magas szakmai rangja azt, hogy a vezetők hátradőlve várhatják az intézmény virágzását és továbbélését? – tette fel a kérdést. Véleménye szerint a válasz egyértelműen nem: folyamatosan küzdeni kell azért, hogy oktatás, kutatás és betegellátás színvonala továbbra is kiemelkedő és példamutató legyen. Ehhez nem elegendő a jó szándék, ehhez olyan befektetések és ráfordítások is szükségesek, amelyek évtizedek múlva térülnek csak meg – szögezte le. Példaként említette a 31 évvel ezelőtt bevezetett az idegen nyelvű orvosképzést, amely ma már az egyetemi költségvetés egytizedét adja.

RS34461_TZ_20150906_050-scrDr. Szél Ágoston úgy látja: a ma vezetői előtt ugyanilyen feladatok állnak, merni kell modernizálni, átalakítani, költségvetési forrásokat áldozni azokra az újítási törekvésekre, amelyek induláskor inkább viszik a pénzt, ám évek múlva biztosan megtérülnek. „A megszorításon alapuló költségvetési politika biztosíthat nullszaldós, tehát 100 százalékos pénzügyi és gazdasági egyensúlyt az egyetemnek, de innovatív szemlélet, stratégiai gondolkodás nélkül csak egy helyben topogunk, miközben mások, akik vásárra merik vinni a talentumokat, lehagynak minket” – jelentette ki. Kiemelte: ugyanezt az álláspontot képviseli a felsőoktatási- és egészségpolitika felé is, mert a talentum és egyben a tét is a kormány számára a magyar emberek műveltsége és egészsége. „Bármilyen kiváló talentumokkal rendelkezünk, azokat csak működtetve, befektetve, vállalkozva, akár kockáztatva tudunk hasznot és új értéket teremteni” – mondta a rektor. Zárásként Oláh György Nobel- és Semmelweis Budapest Award  díjas professzor szavait idézte: „A jövőbe fektetni kell, és a legjobb befektetés, amit egy ország csinál, az a fiatalság nevelése”. A Semmelweis Egyetem rektoraként bízom a Önök talentumaiban és abban, hogy együtt jó úton járunk ezen talentumok hasznosításában – tette hozzá dr. Szél Ágoston.

https://youtu.be/4SZ2I5DAUJk
„Sok munkával, közös erővel, a hallgatók érdekeit szem előtt tartva a következő években megvalósítható egy biztos alapokon nyugvó, állami és közösségi forrásokból egyaránt táplálkozó, a munkaerőpiaci igényekhez és a társadalmi elvárásokhoz igazodó, fenntartható felsőoktatási rendszer, mely a versenyről, a minőségről, a teljesítményről és a sikerről szól” – jelentette ki a tanévnyitón mondott beszédében dr. Palkovics László felsőoktatásért felelős államtitkár, aki a tanévnyitó díszvendége volt.  Hozzátette: cél, hogy a régió legversenyképesebb felsőoktatása Magyarországon valósuljon meg. Szólt a kormány eddig megtett intézkedéseiről is, kiemelve ezek közül a kancellári rendszer bevezetését, melynek köszönhetően – mint fogalmazott – kiszámítható, felelős gazdálkodás kezdődött az intézményekben. Ennek legjobb példája a Semmelweis Egyetem, amely példaszerűen tudta a költségvetését egyensúlyba hozni és megteremteni a kiszámítható növekedés feltéteteleit – fűzte hozzá.

Az államtitkár a tervezett változások közül kiemelte, hogy megújítják és magasabb minőségi szintre emelik a hazai orvosképzést, mely bár eddig is nemzetközi hírű volt, kiemelt fontosságú a versenyképességének megőrzése. Mint mondta, az orvosképzésben a gyógyítás-oktatás-kutatás hármas egysége elválaszthatatlanul kapcsolódik egymáshoz, és mindhárom területen van teendő. Elkerülhetetlen a klinikai oktatás bázisának erősítése, színvonalának emelése, valamint az orvosképzés tárgyi infrastruktúrájának fejlesztése, melynek keretében hat milliárd forint jut skill laborokra és további források a kutatási feltételek javítására. Legalább ennyire fontos a képzés személyi hátterének biztosítása, és az is, hogy az egészségügyi szakdolgozói felsőoktatás megfeleljen a hazai és a külföldi keresletnek egyaránt. Az államtitkár fontosnak tartja a külföldi hallgatók számának további emelését is, melyhez szintén elengedhetetlenek ezek a fejlesztések.

Dr. Palkovics László kiemelte, a tervezett nagyléptékű fejlesztéseket csak a felsőoktatási intézményekkel közösen, az intézményi és szakmai érdekeket maximális tiszteletben tartása mellett tudják megvalósítani. Minden változás a felsőoktatásban a hallgatókért történik – emelte ki.

RS34471_TZ_20150906_088-scr

Dr. Somogyi Andrea, a Fogorvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának korábbi elnöke arra hívta fel a gólyák figyelmét, hogy az önállóság és a felelősség mellett az együttműködés fogja meghatározni a következő éveiket. Emellett azt tanácsolta nekik, hogy ne csak szorgalmi- és vizsgaidőszakokban mérjék az egyetemen eltöltött éveket, hanem tekintsenek ezekre úgy, mint a soha vissza nem térő lehetőségre, életre szóló barátságok megkötésére.

Az angol nyelvű hallgatókat dr. Kollai Márk, a Külföldi Hallgatók Titkárságának igazgatója köszöntötte, aki szólt arról, hogy Norvégiától Nigériáig, Kanadától Japánig ötven különböző országból érkeztek az új hallgatók. Az angol nyelvű program bevezetése óta mintegy kétezer diplomát adtak ki – tette hozzá. Kitért arra, hogy az elsőévesek egy különleges hivatást választottak, mely azonban jelentős kihívásokat is rejt magában.

A német nyelvű programra beiratkozókat dr. Mócsai Attila üdvözölte. A Külföldi Hallgatók Titkárságának társigazgatója beszédében elmondta, az új hallgatók az egyetem egyenrangú polgáraivá válnak és oktatóikkal együtt dolgoznak majd a közös célért, a tudás átadásáért. Kiemelte a külföldi hallgatók menekültügyben tanúsított erkölcsileg példamutató magatartását.

A beszédek után a tanévnyitón jelenlévő hallgatók fogadalmat tettek három nyelven.

RS34472_ka-20150906-IMG_7212-scr

Az ünnepségen dr. Szél Ágoston rektor átadta a „Kiváló oktató” kitüntetéseket. Ezt követően ismertették a köztársasági ösztöndíjat elnyert tanulók névsorát, majd dr.Bánhidy Ferenc általános rektorhelyettes és Szigeti Szilárd, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat alenöke átadta a Pro Juventute Universitatis díjakat az egyetem hallgatóiért végzett hosszú és eredményes munka elismeréseként.

Az ünnepség  zárásaként a Medikus Zenekar Brahms Akadémiai Ünnepi Nyitányát játszotta el.

Tóth-Szabó Szilvia
Dobozi Pálma

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem, Tuba Zoltán

 

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.