Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. november 19.
543116 Összes oltás

Hivatalosan is elkezdődött a Semmelweis Egyetem 245. tanéve, az öt karon közel 1900-an kezdik meg tanulmányaikat, köztük mintegy 700 új külföldi hallgató. Az ünnepélyes tanévnyitón dr. Szél Ágoston rektor elmondta, szinte napra pontosan 40 évvel ezelőtt tett maga is esküt az egyetemen. Akkor még külön tartották az orvoskar tanévnyitóját, ma pedig már az öt kar hallgatói és oktatói közösen nyitják meg a tanévet – jegyezte meg.

RS22149_KA-20140907-IMG_4869-envnyito-scrÜnnepi beszédében kiemelte, hogy ez az év nemcsak a gólyáknak, hanem az egyetem vezetőinek is számos újdonságot hoz. Az egyik ilyen a Testnevelési és Sporttudományi Kar kiválása, mellyel kapcsolatban dr. Szél Ágoston azt mondta: kívánja, hogy az újjáformálódó Testnevelési Egyetem érje el mindazon sikereket, amelyeket a Semmelweis Egyetemről való leválás révén tud elérni, de kívánja azt is, hogy a Semmelweis Egyetem immár ismét tisztán orvos-egészségtudományi felsőoktatási intézményként, mint szakegyetem, eredményesen tudjon előrehaladni. A Semmelweis Egyetem nyitott a további együttműködésre, ezt folyamatosan jeleztük a tárgyalások során – tette hozzá. A rektor hangsúlyozta: ahogy 14 évvel ezelőtt sem a Semmelweis Egyetem szorgalmazta a TF integrációját, úgy most sem az egyetem kezdeményezte a leválást, ugyanakkor mindent megtettek a kormányzati szándék megfelelő végrehajtásáért.

RS22148_KA-20140907-IMG_4861-envnyito-scrÚjdonságnak számít az idei tanévben a kancellári rendszer elindulása is. Dr. Szél Ágoston szerint, ahogy a TF leválása, úgy ez is hozhat jót és rosszat is az egyetem életében, a rektor felelőssége, hogy a lehetőségeket átlássa, és az egyetem érdekében kamatoztassa. „Nem vitás, hogy a klasszikus egyetemi vezetés mozgásterét jelentősen befolyásolja egy kívülről érkezett vezető, aki a Szenátus döntései felett vétójogot gyakorolhat, de ne feledjük el, hogy ugyanez a személy közvetlen kapcsolatot biztosít majd a fenntartó felé, és hatékonyan képviseli az egyetem érdekeit” – fogalmazott a rektor, hozzátéve, hogy a kancellári rendszer fő céljával, vagyis a közpénzek törvényes és költséghatékony felhasználásával teljes mértékben egyetért, maga is ezen dolgozik kinevezése óta.

RS22156_KA-20140907-IMG_4935-envnyito-scrDr. Szél Ágoston rektor beszédében felkészítette az elsőéveseket arra, hogy a középiskolában megszokottnál jóval nagyobb mennyiségű tananyagot kell majd megtanulniuk kevesebb tanári segítséggel. „ Ne felejtsék el, hogy választott hivatásuk önálló gyakorlására szeretnénk felkészíteni Önöket! Ebből következik, hogy nem a lexikális ismeretek megtanulása a cél, hanem ismereteik gyakorlati, alkotó és problémamegoldó formában történő hasznosítása” – hangsúlyozta a rektor, aki legfontosabb elvként a következőt ajánlotta a leendő orvosok, gyógyszerészek, fogorvosok és egészségügyi szakemberek figyelmébe: „Salus aegroti suprema lex esto! – A beteg érdeke legyen a legfőbb törvény!”

RS22133_KA-20140907-IMG_4811-envnyito-scrA tanévnyitón az egyetem díszvendégeként résztvevő dr. Palkovics László felsőoktatásért felelős államtitkár azt mondta az elsőéveseknek, hogy számukra nem okoz majd nehézséget az elhelyezkedés, hiszen Magyarország egyik legjobb, külföldön is nagyon jól értékesíthető terméke a magas szintű orvosképzés. „A jól és magasan képzett szakemberekre, tudósokra, kutatókra lehet alapozni a gazdaság megerősödését, egyre gyorsabb fejlődését”– mutatott rá az államtitkár. Kitért arra, hogy a felsőoktatási stratégia kidolgozásában az államtitkárság messzemenően együttműködik valamennyi felsőoktatási intézménnyel, így a Semmelweis Egyetemmel is. A stratégia tartalmaz majd prioritásokat, ilyen például az orvos- és egészségügyi szakemberképzés.

Kiemelte, hogy a magyar kutatás-fejlesztési kapacitás hetven százaléka az egyetemeken van, az államtitkárságon belül kiemelt hangsúlyt fektetnek a területre, ennek érdekében külön főosztályt is létrehoztak. Kijelentette, hogy az államtitkárság és a felsőoktatási intézmények érdekei közösek: jobban működő, hatékony felsőoktatási struktúrát építeni, mely értékes diplomát ad a jó képességű magyar és külföldi fiatalok számára. Az elsőéveseket dr. Palkovics László arra emlékeztette: a felvételivel elköteleződtek egy élethivatás, az orvoslás irányába, az pedig nem kétséges, hogy a Semmelweis Egyetemen értékes diplomát fognak szerezni.

A hallgatók nevében dr. Fügedi Gergely, a Doktorandusz Önkormányzat elnöke köszöntötte a gólyákat, aki az elmúlt években összegyűjtött tapasztalatok alapján öt jó tanáccsal látta el a most felvetteket. Mint egyebek mellett rámutatott, fontos, hogy az elsőévesek először azt tanulják meg, hogy hogyan tanuljanak, tiszteljék hallgatótársaikat és oktatóikat, fejlődjenek és merjék kipróbálni magukat, de legfőképpen élvezzék a most következő egyetemi éveket.

RS22173_KA-IMG_2653-scrA német nyelvű programra beiratkozó hallgatókat dr. Ligeti Erzsébet, a Külföldi Hallgatók Titkárságának társigazgatója köszöntötte. Úgy fogalmazott: nagyon szép időszak előtt állnak az elsőévesek, hiszen a következő években felfedezhetik az emberi test csodálatos aspektusait, a betegségeket éppúgy, mint azok terápiáit. A sikerért azonban sokat kell dolgozniuk a hallgatóknak és az oktatóknak egyaránt. Dr. Ligeti Erzsébet Goethét idézve arra hívta fel a figyelmet, hogy aki örömmel tesz valamit és örülni tud a sikernek, az boldog lesz.

Az angol nyelvű hallgatókat üdvözlő dr. Kollai Márk, a Külföldi Hallgatók Titkárságának igazgatója beszédében hangsúlyozta: 25 évvel ezelőtt maroknyi hallgatóval indult az angol nyelvű program, most pedig évente százak érkeznek a világ öt kontinenséről ide tanulni. Emlékeztetett arra, hogy a Semmelweis Egyetem nemcsak nagy tradícióval rendelkezik, de folyamatosan fejleszti az infrastruktúráját is; az utóbbi években átadott új fogászati centrum és Elméleti Orvostudományi Központ után hamarosan elkészül a Korányi projekt keretében az új klinikai komplexum is – tájékoztatta a külföldi diákokat.

RS22186_KA-IMG_2664-scrA beszédek után a tanévnyitón jelenlévő hallgatók fogadalmat tettek három nyelven.

RS22210_KA-IMG_2756-scrAz eskütételt az eredetileg 1906-ban készült, de feltehetően a második világháború után elveszett Semmelweis serleg most elkészült másolatának adományozó ceremóniája követte. Az adományozók az egyetem korábbi rektorai és jelenlegi rektora: dr. Réthelyi Miklós, dr. Rosivall László, dr. Sótonyi Péter, dr. Tulassay Tivadar és dr. Szél Ágoston. Az adományozó levelet a kehely elkészíttetésének kezdeményezője, dr. Rosivall László ismertette. Az adományozók azt kívánják egyebek mellett, hogy a kehely – mely az egyetem egyik jelképévé válhat – a szövetség ősi szimbólumaként fejezze ki az összetartozást, és őrizze a világhírű orvos és kutató emlékét. A kelyhet Szabó János ötvös-restaurátor készítette el.

Az ünnepségen dr. Szél Ágoston rektor átadta a „Kiváló oktató” kitüntetéseket. A Semmelweis Egyetem Szenátusa áprilisi határozatában hat oktatónak ítélte oda ezt az elismerést. Ezt követően ismertették az új tanévben köztársasági ösztöndíjat kapó tanulók névsorát, majd dr. Molnár Mária Judit rektorhelyettes és Vámosi Péter, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke az EHÖK elnöksége által adományozott Pro Juventute Universitatis díjakat adta át az egyetem hallgatóiért végzett hosszú és eredményes munka elismeréseként.

Az ünnepség zárásaként a Medikus Zenekar előadásában Beethoven István király című nyitányát hallgathatták meg a résztvevők.

Dobozi Pálma
Fotók: Kovács Attila (Semmelweis Egyetem), Merész Balázs

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.