Közel kétszázan keresték fel a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának nyílt napját, melyen a leendő hallgatók a jelentkezés és a felvételi eljárás technikai jellegű információi mellett betekintést kaphattak az intézmény kutatásaiba, mindennapjaiba is.

RS10319__ZZS4499-scr (1)A diákokat és szüleiket a GYTK dékánhelyettese, dr. Őrfi László a program ismertetésével köszöntötte: „az előadásokat követően minden érdeklődőnek lehetősége nyílik oktatóink vezetésével a Kar bejárására, meglátogathatják többek között a Gyógyszerészeti, valamint a Gyógyszertár-Gyógyszerügyi Szervezési, illetve a Gyógyszerészi Kémiai Intézetet.”

Dr. Füredi Petra tanársegéd prezentációjában elmondta: a Semmelweis Egyetem gyógyszerészeti képzése Budapest-szerte folyik, hiszen a Gyógyszerésztudományi Kar mellett az Általános Orvostudományi, illetve az ELTE Természettudományi Karán is zajlanak órák. Az osztatlan képzés első két évében alap-, míg harmadévtől szakmai tárgyakat kell teljesíteni. Az előadó kiemelte: az abszolutórium feltételeihez két nyelvvizsga is hozzátartozik, ám mivel biztosított az angol és a német nyelvű képzés, sok külföldi diák tanul itt, akikkel lehetőség nyílik nyelvgyakorlásra.

„A legkiválóbbak a Köztársasági Ösztöndíj és a szociális támogatások mellett különféle pályadíjakban is részesülhetnek” – hangsúlyozta dr. Füredi Petra, aki elsősorban azoknak ajánlja a Gyógyszerésztudományi Kart, akik szeretik a reál tárgyakat, főként a kémiát, a fizikát és a biológiát. A diploma utáni lehetőségekről kifejtette: „gyógyszertárak mellett a gyógyszeriparban lehet elhelyezkedni, de van, aki hatósági feladatkörök betöltésére jelentkezik, vagy kutatóintézetekben, egyetemeken kap munkát.”

Gyógyszerésztudományi Kar nyílt nap

A Kar életét a jelenlévőknek bemutató videóból kiderült: a GYTK intézeteiben a gyógyszerésztudomány számtalan területén folynak kutatások. A hallgatóknak lehetőségük nyílik gyógynövények azonosítása, morfinszármazékok előállítása és gyógyszerjelöltek vizsgálata mellett többek között új, innovatív gyógyszerformák készítésére, gyógyszergyártásra, valamint hatásmechanizmusuk tanulmányozására. A rágcsálók viselkedésének analizálásán keresztül pedig számos betegség kezelésében használatos medicina hatását is megfigyelhetik. Érdekesség még, hogy az Alvásfarmakológiai Laboratóriumban patkányokon végzett EEG vizsgálatok során az agy elektromos tevékenységének regisztrálásával azt kutatják, hogyan változtatják meg egyes gyógyszerek az alvás szerkezetét.

Gyógyszerésztudományi Kar nyílt nap

Mátyássi Marcell HÖK bizottsági elnök a jelenlévők figyelmébe ajánlotta a nemzetközi ösztöndíjakat, melyekkel kapcsolatban a Magyar Gyógyszerész Hallgatók Egyesületét érdemes felkeresni. Az intenzív hallgatói életről beszélve elsősorban a gólyatábort javasolta a leendő első évfolyamosoknak, hiszen „ott hat nap alatt meg lehet ismerkedni azokkal, akikkel később évekig egy padban tanul az ember. A gólyabál után pedig mindenki teljes jogú Semmelweis Egyetemi polgárrá válik.” Arról is tájékoztatott, hogy a Hallgatói Önkormányzat a január 16. és 18. között megrendezésre kerülő Educatio Kiállításon is képviselteti magát, így a most érettségizők ott is feltehetik kérdéseiket.

Gyógyszerésztudományi Kar nyílt nap

A nyílt nap zárásaként a GYTK intézeteinek bejárása során a vendéglátók ismertették az egyes laborok funkcióit, az oktatás, a számonkérés menetét és módját, valamint válaszoltak a felmerülő kérdésekre.

Mozer Mária

Fotók: Szigetváry Zsolt

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.