Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 17.
403265 Összes oltás

Semmelweis Alumni Találkozó 2013Több mint négyszázan vettek részt az Alumni Iroda egész napos rendezvényén, melyet a Semmelweis Egyetemen végzett öregdiákoknak szerveztek. Az egyetemi részlegek bejárása, a csoport- és évfolyamtalálkozók, valamint a tudományos előadások és kulturális programok után az Alumni Találkozó gálavacsorával zárult az Elméleti Orvostudományi Központban.

Dr. Tímár József oktatási rektorhelyettes délutáni előadásokat megnyitó köszöntőjében a Semmelweis Egyetem felsőoktatási rangsorokon elért kiemelkedő eredményeivel kapcsolatban elmondta: „bár szükségünk van ilyen marketingre, egyetemünk önmagát menedzseli, ezért még mindig túljelentkezés van.” Az egykori hallgatóktól azt kérte, segítsék alma materük fejlődését kritikájukkal, vagy akár csak azzal, hogy büszkék egykori iskolájukra, hiszen karrierjük az egyetemen zajló oktatás színvonalának bizonyítéka.

„Ez az egyetem nagyívű pályát járt be” – mondta dr. Sótonyi Péter rector emeritus, aki idén vehette át aranydiplomáját. Budapesti Orvostudományi Egyetem 1963–Semmelweis Egyetem 2013 című előadásában így emlékezett vissza: 1969-ben választotta az elnöki tanács az egyetem névadójául Semmelweis Ignácot. A professzor eredményként értékelte az idegen nyelvű képzést és a tehetséggondozást, valamint kiemelte a tradicionális tárgyak – a címer, a jogar, a talár, illetve kiemelkedő elődeink szobrai – fontosságát, mert „egy egyetem sem jelenét, sem pedig jövőjét nem építheti a múltja nélkül.”

Semmelweis Alumni Találkozó 2013

„1987 és 93 között koptattam itt a padokat, eközben részt vehettem a Hallgatói Önkormányzat megalakításában, aminek sorsfordító jelentősége volt” – kezdte előadását dr. Gaál Péter. Az Egészségügyi és Közszolgálati Kar dékánja beszédében kitért az 1995 óta működő Egészségügyi Menedzserképző Központra, ahol ma már nemzetközi programok is indulnak. Lindner Ernőné Gecső Zsuzsanna gránitdiplomás testnevelő, címzetes egyetemi tanár is megosztotta tapasztalatait: az 1934 és 38 közötti főiskolai éveiben még jóval kevesebben tanultak, így több törődés is jutott, és amikor végeztek, tanáraik elirányítottak mindenkit abba az intézménybe, ahol a legjobban helyt tudtak állni.

Dr. Donáth Tibor professzor emeritus az egyetem szolgálatában eltöltött 67 évének kapcsán a Magyarországon talált dinoszaurusz maradványokról magát Hungarosaurusnak nevezte. 1945-ben iratkozott be, pályafutását meghatározta az anatómiai nómenklatúra: „a magyar orvosi nyelv fejlesztésén rendkívül sokat dolgoztunk, fakultatív kollégiumunkat pedig e tárgykörben ebben az épületben tartjuk” – mondta. Kiemelte a tudomány és a művészet elválaszthatatlanságát, amiben szerinte most élen járnak a Semmelweis Szalon rendezvényei.

Semmelweis Alumni Találkozó 2013

Az I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója az utóbbi két-három évtized egyetemet érintő változásait emelte ki: új karokkal, klinikákkal, intézetekkel bővült, hallgatói létszáma mára eléri a 13 ezret, PhD-fokozatot pedig 1200-nál is többen szereztek. Dr. Rigó János hangsúlyozta: a Magyar Tudományos Akadémián az egyetem 13 rendes és 4 levelező taggal képviselteti magát. Csordás Ágnes, a Magyar Védőnők Egyesületének elnöke szakmájának közel százéves történetére emlékezett: 1915-ben a Stefánia Szövetség indította el a védőnői szolgálatot. A képzés a két hetestől az egyetemi szintűig erősödött, ám a bolognai folyamat ezt megszakította. Legfőbb feladatukként – a védelem, támogatás és gondoskodás mellett – a személyre szabott gondozási terv kidolgozását jelölte meg.

Semmelweis Alumni Találkozó 2013„Nehéz időszak egyetemünk életében mindig is volt és lesz, ugyanakkor a jövőbe kell tekintenünk. Bár intézményünk világhírű, ahhoz, hogy továbbra is a tudomány, az oktatás és a gyógyítás zászlóshajója legyen, a közelmúltra és a régmúltra is szükségünk van, amit önök képviselnek” – intézte szavait dr. Gál János általános rektorhelyettes az alumnusokhoz. A gálavacsora zárásaképp azt is elmondta: mindenképp egy irányba kell eveznünk ahhoz, hogy a vezetés sikeresen tudja kormányozni az egyetem hajóját. Ebben kérte az öregdiákok együttműködését, támogatását is: „az egyéni érdekeket mindig meg kell előzzék a közösség érdekei”.

A találkozón dr. Réthelyi Miklós, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság elnöke a Semmelweis dokumentáció UNESCO Világemlékezet listára kerülését igazoló oklevelet adott át Varga Benedeknek, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár igazgatójának.

A kulturális programok – zenei -és táncelőadások – keretében Horosz Áron, az Alumni Iroda igazgatója nyitotta meg azt a tárlatot, melyen volt és jelenlegi hallgatók, illetve egyetemi munkatársak pályaművei láthatók január 17-ig.

Mozer Mária

Fotók: Szigetváry Zsolt

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.