A Lendület program idei eredménykonferenciáján a kutatócsoportok rangos nemzetközi folyóiratokban megjelent publikációikról, további ígéretes kutatók bevonásáról, infrastruktúra-fejlesztésről, a kutatások közvetett és közvetlen társadalmi hasznáról számoltak be. A 2011-ben támogatást nyert 16 kutatócsoport vezetői meggyőző és előremutató kutatási sikerekről, új kutatási irányokról és világszínvonalú kutatási környezet kialakításáról beszéltek az MTA Lendület programjának nyilvános rendezvényén.

A 16 „lendületes” csoport kutatói az első egy év során olyan jelentős részeredményekre jutottak, amelyekkel eddigi elfogadott téziseket bizonyítottak vagy cáfoltak meg. A külföldről hazaérkezett kutatók még több külföldön kutató, fiatal magyar tudóst hívtak és hívnak haza itthoni munkában való részvételre. A Lendület-kutatók számos hazai és nemzetközi tudományos folyóiratban publikálták eredményeiket: az úgynevezett impaktfaktor esetükben majdnem egy nagyságrenddel nagyobb a hazai akadémiai és kutatóegyetemi átlagnál.

Dr. Fekete Andrea (SE I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika) több új, értékes műszert szerzett be, ezzel jelentősen javítva a kutatólabor infrastruktúráját. Csoportja első évi eredményeiről 8 nemzetközi és 3 magyar publikációban, 2 könyvfejezetben, valamint számos nemzetközi, illetve hazai előadás formájában számolt be és egy, a vesefibrózis gátlásával kapcsolatos szabadalmi bejelentést is elindított. Mint hangsúlyozta, a cukorbetegség kezelése és gyógyítása óriási méretű, még megoldatlan társadalmi probléma, továbbá a cukorbetegség révén rengeteg később kialakuló betegség jelenik meg. A csoport által vizsgált ún. társult betegségek között szerepel a depresszió is, a cukorbetegség és a depresszió közötti összefüggések felfedezése.

Az igen kevéssé ismert peroxidazin (PXDN) és a perodixazin-szerű (PXDNL) fehérjék kutatásával foglalkozó, Dr. Geiszt Miklós (SE Élettani Intézet) vezette csoport egy speciálisan e célra előállított PXDN-hiányos egértörzsön kezdett ígéretes vizsgálatokat. A kutatókhoz csatlakozott egy Cambridge-ben dolgozó, a kutatási téma iránt elkötelezett fiatal tudós is.

Az MTA által tavaly az egyetemekre is kiterjesztett kiválósági program keretében jelenleg 65 Lendület-kutatócsoport működik: 39 az Akadémia kutatóintézet-hálózatában, 26 pedig az egyetemeken. Közülük 2011. július 1-jével 16 kutatócsoport kezdte meg működését: hét az MTA valamely kutatóközpontjában, vagy kutatóintézetében, kilenc pedig a magyarországi egyetemek egyikén. Az új tudományos szellemi műhelyekben összesen csaknem 130-an végeznek nemzetközi mércével mérve is meghatározó felfedező kutatásokat. Több Lendület-kutatócsoportba külföldről hívtak haza tehetséges fiatalokat.

T-Sz.Sz.
Forrás: MTA