Tisztelt Professzor Asszony! Tisztelt Professzor Úr!

A Magiszter Projekt (TÁMOP-4.2.2.B-10/B-10/1-2010-0013) alapvető célja az Egyetem hallgatóinak, doktoranduszainak támogatása, tudományos karrierjük segítése. Így a projekt kiemelt eleme a Meritokrácia Program, mely támogatást nyújt az Egyetem hallgatói, doktoranduszai számára konferencián, képzésen való részvételre, kutatáshoz szükséges vegyszer, fogyóeszköz vásárlásra. A Program célja, hogy ösztönözze Intézményünk hallgatóit az Egyetem tudományos életébe való bekapcsolódásba, kutatói karrierjük megkezdésére már graduális képzésük alatt; valamint karrierjük kibontakoztatására doktoranduszi éveik alatt.
Az Egyetem pályáztatás útján, az egyes pályázati felhívásokhoz kapcsolódóan összehívott bizottságok döntése során választja ki a szakterületükön kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatókat, doktoranduszokat, akik támogatásban részesülhetnek.

A Magiszter Vegyszerpályázat 2012 tartalma: Pályázni lehet olyan vegyszerre vagy reagensre, amely a hallgató kutatómunkájához szükséges. A pályázat központi része egy 2000 karaktert meg nem haladó szakmai indoklás, amelyből világosan kiderül, hogy a megpályázott vegyszer felhasználása milyen módon illeszkedik a kutatást végző hallgató tudományos munkájához.

Határidő: 2012. 11. 09.
Pályázható támogatás: maximum 300 000 Ft
Feltételek: aktív hallgatói vagy doktoranduszi jogviszony a Semmelweis Egyetemen, az elmúlt két akadémiai évben legalább egy sikeres (díjazott) TDK, OTDK konferencia-részvétel vagy díjazott részvétel a PhD Tudományos Napok rendezvényén.

Benyújtandó dokumentumok: pályázati kísérőlevél, a megvásárolni kívánt vegyszer neve és ára a szakmai indoklással, lehetőleg érvényes árajánlat, szakmai önéletrajz, publikációs lista, tanszékvezetői támogatási nyilatkozat, másolat a TDK (OTDK) konferencián és/vagy PhD Tudományos Napokon elért díj(ak)ról.

Kérjük, hogy a dokumentumokat lehetőleg pdf formátumban küldjék meg, és a teljes pályázati anyag ne haladja meg az 5 MB méretet. A pályázatokat Kaposi András projektmenedzser címére (kaposi.andras@med.semmelweis-univ.hu) kérjük elektronikus formában benyújtani.

A beérkező pályázatokat a Egyetemi Tudományos Bizottság értékeli.

Tisztelettel:

Molnár Mária Judit
tudományos rektorhelyettes