A két éves futamidejű Magiszter Projekt (TÁMOP-4.2.2.B-10/B-10/1-2010-0013) alapvető célja az Egyetem hallgatóinak, doktoranduszainak támogatása, tudományos karrierjük segítése. Így a projekt kiemelt eleme a Meritokrácia Program, mely támogatást nyújt az Egyetem hallgatói, doktoranduszai számára konferencián, képzésen való részvételre, kutatáshoz szükséges vegyszer, fogyóeszköz vásárlásra. A Program célja, hogy ösztönözze Intézményünk hallgatóit az Egyetem tudományos életébe való bekapcsolódásba, kutatói karrierjük megkezdésére már graduális képzésük alatt; valamint karrierjük kibontakoztatására doktoranduszi éveik alatt.

Az Egyetem pályáztatás útján, az egyes pályázati felhívásokhoz kapcsolódóan összehívott bizottságok döntése során választja ki a szakterületükön kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatókat, doktoranduszokat, akik támogatásban részesülhetnek.

Meghirdetett pályázatok:

Magiszter Vegyszerpályázat

Pályázat tartalma: Pályázni lehet olyan vegyszerre vagy reagensre, amely a hallgató kutatómunkájához szükséges. A pályázat központi része egy 2000 karaktert meg nem haladó szakmai indoklás, amelyből világosan kiderül, hogy a megpályázott vegyszer felhasználása milyen módon illeszkedik a kutatást végző hallgató tudományos munkájához.

Határidő: 2011. 09. 16.

Pályázható támogatás: maximum 200 000 Ft

Feltételek: aktív hallgatói vagy doktoranduszi jogviszony a Semmelweis Egyetemen, az elmúlt két akadémiai évben legalább egy sikeres (díjazott) TDK, OTDK konferencia-részvétel vagy díjazott részvétel a PhD Tudományos Napok rendezvényén.

Benyújtandó dokumentumok: pályázati kísérőlevél, a megvásárolni kívánt vegyszer neve és ára a szakmai indoklással, érvényes árajánlat, szakmai önéletrajz, publikációs lista, tanszékvezetői ajánlás, igazolás a TDK (OTDK) konferencián és/vagy PhD Tudományos Napokon elért díj(ak)ról. Kérjük, hogy a dokumentumokat lehetőleg pdf formátumban küldjék meg, és a teljes pályázati anyag ne haladja meg az 5 MB méretet.

A pályázatokat az általános rektorhelyettes (Dr. Szél Ágoston, rektorh@rekhiv.sote.hu) címére kérjük elektronikus formában benyújtani.

A beérkező pályázatokat a Magiszter program vezető oktatóiból és kutatóiból, illetve a Szakkollégium, a Kerpel-Fronius Tehetséggondozó Program, az Egyetemi TDK Tanács és a Doktori Tanács tagjaiból álló bizottság értékeli.

Magiszter utazási pályázat (lezárult)

Pályázat tartalma: Konferencián, kongresszuson, képzésen való részvétel finanszírozása kiemelkedő tudományos munkát folytató graduális és posztgraduális hallgatók számára., akik nemzetközi tudományos konferencián kívánják kutatómunkájuk gyümölcsét bemutatni. Előnyben részesülnek azon hallgatók, akik számottevő TDK eredményekkel (rektori pályázat, TDK konferencia, előkelő helyezés, stb.) büszkélkedhetnek, és akik prezentációjukkal jelentősen öregbítik Egyetemünk jóhírét.

Határidő: folyamatos, de az igények függvényében és a rendelkezésre álló pénzösszeg optimális felhasználása érdekében a bírálóbizottság kellő számú pályázat beérkezésekor bármikor tehet javaslatot.

Feltételek: aktív hallgatói jogviszony a Semmelweis Egyetemen, elfogadott és visszaigazolt elsőszerzős kongresszusi szereplés.

Benyújtandó dokumentumok: pályázati kísérőlevél, kongresszusi részvétel költségterve (ha egyes költségelemek más forrásból biztosítottak, akkor ezek részletezése), szakmai önéletrajz, publikációs lista, tanszékvezetői ajánlás, elfogadott konferenciaszereplés.

A pályázatokat az általános rektorhelyettes (Dr. Szél Ágoston, rektorh@rekhiv.sote.hu) címére kérjük elektronikus formában benyújtani.

Sikeresen lezárult a Magiszter utazási pályázata, mely mintegy 10 hallgató kongresszusi részvételét fedezte.

Az alábbi hallgatók nyertek támogatást a pályázat keretében:

Antus Zsuzsanna (Szemészeti Klinika, PhD), elnyert összeg: 118 800 Ft

Csekő Anna (I. sz. Gyermekklinika, rezidens), elnyert összeg: 203 850 Ft

Nagy Dóra Zsuzsanna (I. sz. Gyermekklinika, TDK), elnyert összeg: 175 500 Ft

Kerényi Áron (I. sz. Gyermekklinika, TDK), elnyert összeg: 175 500 Ft

Kruk Emese ( Orvosi Vegytani Intézet, TDK), elnyert összeg: 166 350 Ft

Maka Erika (Szemészeti Klinika, fokozatszerző), elnyert összeg: 148 200

Mensch Károly (Konzerváló Fogászati Klinika, TDK, rezidens), elnyert összeg: 49 500 Ft

Molnár Dávid (Fejlődésbiológiai és Humánmorfológiai Intézet, PhD), elnyert összeg: 151 428 Ft

Haraszti Réka Ágnes (Magatartástudományi Intézet, TDK), elnyert összeg: 205 200 Ft

Gulácsi Ágnes (II. sz. Gyermekklinika, TDK), elnyert összeg: 140 000 Ft

Váradi Zsófia (II. sz. Gyermekklinika, TDK), elnyert összeg: 186 000 Ft

Prókai Ágnes (I. sz. Gyermekklinika, TDK), elnyert összeg: 68 600 Ft

Köszönjük a jelentkezéseket és gratulálunk a nyerteseknek!