A Magyar Tudományos Akadémia pályázatot hirdet magyarországi kutatói ösztöndíjak elnyerésére. Az ösztöndíjprogram senior és junior ösztöndíjakkal kívánja támogatni a külhoni kutatók szakmai munkásságát, magyarországi tevékenységét, segítve bekapcsolódásukat a magyarországi tudományos életbe, akadémiai és egyetemi kutatásokba, magyarországi témavezetők és befogadó intézmények közreműködésével.

Az ösztöndíj tudományos kutatómunka végzésére, anyaggyűjtésre, konferencián való részvételre, konzultációra stb. használható fel, a benyújtott és elfogadott pályázatban megfogalmazott szakmai terv szerint.

Senior ösztöndíj elnyerésére pályázatot nyújthatnak be az Akadémia külső tagjai, valamint köztestületének külső tagjai. Junior ösztöndíjra pályázhatnak a tudományos fokozattal nem rendelkező, 35. életévüket még be nem töltött kutatók közül azok, akik rendelkeznek MA diplomával és tudományos munkásságuk a magyar nyelvű és/vagy tárgyú kutatások terén dokumentálható.

megpályázható senior ösztöndíj havi összege 160 000 Ft, a junior ösztöndíj havi összege 120 000 Ft. A megpályázható ösztöndíjak időtartama 1 héttől 3 hónapig terjedhet. A jelen pályázat keretében a 2012. július 1. és 2012. december 31. között megvalósuló ösztöndíjas tevékenység támogatható. Az elnyert ösztöndíj lehetőség szerint megszakítás nélkül, folyamatosan felhasználandó.

A pályázatot 2012. június 22-ig az Akadémiai Adattárhoz kapcsolt Domus pályázati rendszeren keresztül kell benyújtani az alábbi linken: aat.mta.hu/aat

A pályázás során elektronikusan feltöltendő mellékletek a következők:

  • részletes kutatási terv (legfeljebb 4000 n)
  • szakmai önéletrajz (legfeljebb 4000 n)
  • a legfontosabb tudományos publikációk (legfeljebb 10) jegyzéke.

Bővebb információ:http://www.sff.hu/13475.palyazat.Magyarorszagi_kutatoi_osztondijak

Segédletek: