Semmelweis Ignác és más híres magyar orvosok portréi, valamint ázsiai metszetek, amelyeket egy dél-koreai delegáció adományozott az egyetemnek még egy korábbi látogatás során. Ezekkel az alkotásokkal próbálja otthonosabbá tenni irodáját Ferkis Júlia, aki 25 év után döntött úgy, hogy hazaköltözik Magyarországra.

Fotók: D. Kiss Balázs

A Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának új vezetője az elmúlt két és fél évtizedben Norvégiában, Oslóban élt, ugyanakkor a hosszú távollét ellenére sosem szakadt el teljesen Magyarországtól. „Nem azért költöztem el, mert elvágyódtam, hanem azért, mert így hozta az élet. Ugyanakkor mindig vágytam haza, s ezt a férjem is tiszteletben tartotta. Fontosnak éreztem, hogy a gyermekeim tökéletesen beszéljenek magyarul, minden nyarat itthon töltöttünk, s amikor csak tudtunk hazajöttünk látogatóba” – mondja Ferkis Júlia, hozzátéve, hogy annak idején azért került külföldre, ami miatt talán a legtöbb ember: a szerelem miatt. Ferkis Júlia egyetemista korában a tanulás mellett orosz és angol tolmácsként dolgozott, egy ilyen munka során ismerkedett meg egy norvég újságíróval, későbbi férjével. Gyermekeik már Norvégiában születtek, ennek ellenére, úgy tűnik, bennük is igen erős kötődés alakult ki édesanyjuk hazájához; ma mindketten Magyarországon tanulnak, illetve dolgoznak. Ez azonban csak az egyik oka volt a hazaköltözésnek. „Azt mondják, a jó magyaroknak, ha nehéz helyzetben van az ország, otthon a helyük. Ez volt az egyik indokom. Másrészt a szüleim egyre idősebbek, s mivel egyedüli gyermekük vagyok, segítenem kell őket” – ad némi betekintést döntésébe az új igazgató.

Ugyanakkor az ázsiai metszetek választása sem véletlen. A szülőfölddel való kapcsolat intenzív ápolása mellett Ferkis Júlia azt mondja, tiszteli a keleti gondolkodást és kultúrát, amelyet testközelből is megtapasztalhatott. Sokszor járt Kínában, mivel korábbi munkahelye, az oslói egyetem szoros kapcsolatot ápolt az ázsiai országgal is.

Ferkis Júlia egyébként gyakorlatilag egész eddigi pályáján a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozott, ugyanakkor az sem új számára, hogy egészségügyi területen működő intézményben dolgozzon. 1996-ban került az oslói egyetemhez, amelyen belül az orvosi karhoz tartozó, moszkvai „kis orvosi intézetet” vezette, hol Oroszországból, hol Oslóból. Az intézet a Norvégia és Oroszország közötti kutatási együttműködéseket koordinálja, ezek jelenleg elsősorban molekuláris és génbiológiai területen intenzívek. Ferkis Júlia itt került először kapcsolatba az orvosi egyetemi gondolkodással, a kutatásokkal és a diákcsere kérdéseivel. 2004-ben úgy döntött, nem elég, ha gyakorlati kapcsolata van az egészségüggyel, így elvégzett egy egészségügyi menedzser képzést is. 2007-től a legnagyobb norvég rehabilitációs kórházban volt kutatási osztályvezető-helyettes és a nemzetközi osztály vezetője. 2009. április 1-től az oslói egyetem orvosi karának nemzetközi osztályát irányította, ezzel párhuzamosan továbbra is vezette – s vezeti még az itteni egyetemi állása mellett is – az oslói egyetem moszkvai intézetét.

Adódik a kérdés, hogy vajon a Semmelweis Egyetem nemzetközi igazgatójaként, kívánja-e szorosabbra fűzni a kapcsolatot Oroszországgal. „Az, hogy Norvégia és Oroszország ilyen közeli kapcsolatban van, a szomszédságból is adódik, ezzel együtt szerintem  Magyarországnak is előnyére válna egy szorosabb kapcsolat. Ugyanakkor a nemzetközi kapcsolatok vezetése bizonyos értelemben külpolitika, így azt kell szem előtt tartani, hogy Magyarországnak melyek a hivatalos külpolitikai orientációi, ezeket kell az egyetemnek is követnie” – válaszolja.

Általánosságban a nemzetközi kapcsolatok terén Ferkis Júlia szerint fontos látni, hogy az együttműködésekből mindig mindkét fél szeretne profitálni. „Éppen ezért tudatosan kell az ilyen megállapodásokat megkötni, tudni kell, hogy mi az, amit a mi egyetemünk nyerni szeretne egy-egy országgal való együttműködésből. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy csak azok a kapcsolatok működnek hosszú távon tökéletesen és sikeresen, ahol a két partner egyenlő alapon, ugyanazokkal az esélyekkel és lehetőségekkel vesz részt a munkában” – mondja.

Dr. Kellermayer Miklós tudományos, innovációs és nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettes kérésére a részletes nemzetközi stratégiát április közepéig készíti el az új  igazgató, s ha azt elfogadja az egyetem, az azáltal megszabott irányba fog haladni a továbbiakban – mondta kérdésünkre Ferkis Júlia. DP