A Baráti Kör pályázatot hirdet Egyetemünk hallgatói
és 40 év alatti, Egyetemünkön
végzett kollégák részére.

A Baráti Kör a fiatalok támogatását tekinti egyik fő célkitűzésének. Ennek a törekvésnek az elérésében külföldön élő kollégáink is segítséget nyújtanak azoknak a fiatal pályakezdő kollégáknak, vagy hallgatóknak, akik segítséget igényelnek, s legalább 1 év óta tagjai a Körnek.

Ennek értelmében dr. Balázs Dezső† 2005 (USA) nagylelkű adományából meghirdetjük a

„Dr. Balázs Dezső & Walter Julianna” pályázatot.

Támogatni kívánjuk a sikeres pályázó 2012. évben megvalósuló külföldi tanulmányútját, vagy kongresszusi előadói részvételét.

A pályázathoz rövid tudományos életrajzot, munkahelyi vezető ajánlását, a kongresszusra bejelentett előadás összefoglalóját és az annak elfogadását bizonyító visszaigazolást kérjük mellékelni, s beküldeni legkésőbb 2012. február 28-ig.

A pályázat I. díja: 100.000,-Ft
II. díja: 80.000,-Ft
III. díja: 60.000,-Ft
A pályázat eredmény-hirdetésére Egyetemünk 2012. március 15-e alkalmából tartandó ünnepségén kerül sor.

A nyerteseket élménybeszámoló tartására fogjuk meghívni.

Cím: Semmelweis Egyetem Baráti Köre
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel.: 210 2930/56385 mellék

Dr. Némedy Edit
elnökségi tag

Dr. Monos Emil
elnök