A pályázat és ösztöndíj neve: Jellinek Harry ösztöndíj

 

A Semmelweis Egyetem Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Tanácsa a Heidelbergi Ruprecht Karls Egyetemre 4 fő V. éves orvostanhallgató 10 hónapos kiküldésére, a Freiburgi Albert Ludwigs Egyetemre 2 fő V. éves orvostanhallgató 10 hónapos kiküldésére pályázatot hirdet.

A pályázaton kizárólag a 2011/2012-es tanévben V. éves orvostanhallgatók jelentkezhetnek.

 

A pályázatnak a következőket kell tartalmazni:

• önéletrajz német nyelven (1 oldal),

• a kidolgozandó diplomamunka tervezete német nyelven (maximum 2 oldal)

 

A következő okmányokat kell csatolni:

  • · III.és IV.évf. kreditigazolás, ösztöndíjátlagok összesített átlaga
  • · TDK Konferencián, OTDK Konferencián, Rektori pályázaton elért eredmények igazolása
  • · TDK munkáról igazolás
  • · Publikációs lista (külön feltüntetve a megjelent folyóirat cikkeket, előadás kivonatokat-absztraktokat és előadások jegyzékét)
  • · középfokú német nyelvvizsga bizonyítvány másolata

 

A pályázatokat március 15-ig egy írásos és egy elektronikus példányban a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Tanács Tehetségpont irodájában kell leadni (Nagyvárad téri Elméleti Tömb 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4., F4-es iroda. Telefon/Fax: 459-1500/56352, e-mail: tehetsegpont.se@gmail.com).

 

A pályázatok előbírálatát a Tehetséggondozó Tanács által kijelölt bizottság végzi. A bizottság tagjai a Tanács tagjaiból illetve az általuk felkért tudományos fokozattal rendelkező egyetemi kutatókból áll. Minden pályázatot legalább 2 egymástól független bíráló bírál. Adott intézetben TDK munkát folytató hallgató bírálatát az Intézet munkatársa nem végezheti. Indokolt esetben sor kerülhet a pályázó(k) szóbeli, német nyelven történő meghallgatására is.

A nyertes pályázók személyéről azonban a fogadó egyetem dönt.

A kinntartózkodás költségeit a fogadó egyetem vállalja (szállás, ösztöndíj).

 

A pályázatot elnyert hallgató köteles:

  • gondoskodni a kiutazásáról, és biztosításáról,
  • az ösztöndíj lejártát követően, a Tehetséggondozó Tanács által meghatározott időpontban – de legkésőbb az ösztöndíj lejártát követő tanév végéig – nyilvános előadás formájában, beszámolni tudományos munkájának eredményéről.

Az ösztöndíjat elnyerő hallgatók automatikusan felvételt nyernek a Semmelweis Egyetem Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Programjába.”