Közös nyílt napot tartott november 21-én a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara és az Egészségügyi Közszolgálati Kar. Az érdeklődő hallgatók tíz felállított standon és egy előadássorozat keretein belül ismerkedhettek meg az egyetem intézményeivel, diákszervezetivel.

A korábbi évek hagyományaihoz híven a felsőbb éves hallgatók felállított standokon mutatták be az ide érkező felvételizőknek, milyen sokszínű is a Semmelweis Egyetem. A Nagyvárad téri Elméleti Tömb tanácsterme és aulája szolgált a standok helyszínéül, míg az előadások a díszteremben zajlottak.

Az idén érettségiző gimnazisták külön pavilonoknál szerezhettek információkat a felvételi eljárás menetéről, az egyetemi tanulmányok felépítéséről, illetve az egyetemi kollégiumokról. Ez utóbbi standnál külön hangsúlyt kapott a Korányi Frigyes Szakkollégium, melynek diákjai igen nagy számban ismertették a lehetőségeket az érdeklődőknek. Többek között képviseltette magát a Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete, a Biblia-kör és a Kerpel Fronius Ödön Tehetséggondozó Program is.

Tíz órakor vette kezdetét egy két szekcióból álló előadás-sorozat. Ennek nyitányaként dr. Szél Ágoston rektorhelyettes köszöntötte a fiatal vendégeket, majd dr. Nagy Zoltán Zsolt a SE Általános Orvostudományi Kar dékánhelyettese tartott prezentációt a kar felépítéséről, az itt elsajátítható tudás fontosságáról. Ezt követően bemutatkozott a Fogorvostudományi Kar és az Egészségügyi Közszolgálati Kar képviselete is. A rövid ebédszünet lehetőséget kínált a látogatóknak, hogy megtekintsék az egyetem történetét bemutató képsorozatunkat, valamint a SE ÁOK Hallgatói Önkormányzatának szervezésében egy kvíz játékban is részt vehettek a vállalkozó kedvű látogatók.

A második szekció kezdeteként egy meghívott előadó tartott tájékoztatást a megváltozott felvételi pontrendszerről, illetve ennek az egészségügyi szakokra jelentkező hallgatókra vonatkozó aspektusairól. Három szakmai előadás zárta a rendezvényt. Dr Fritúz Gábor aneszteziológus, dr. Magyar Lóránt igazságügyi orvos szakértő és dr. Szűcs Ákos sebész beszéltek az orvostudomány sokszínűségéről saját szakmájuk türkében.

Délután után az Anatómia Múzeumot és a SE Elméleti Orvostudományi Központot ismerhették meg az érdeklődők.

 Trojnár Eszter
SE ÁOK HÖK IMB elnök