A HÖK és az Alumni Iroda közös szervezésében a következő közéleti ösztöndíjak kerülnek meghirdetésre a Semmelweis Egyetem hallgatói részére:

 

  1. 1. Alumni kirándulás szervezés

Feladat: októbertől júniusig havonta 1 kirándulás megszervezése alumni tagok számára. A kirándulások célja hogy a tagok viszonylag kötetlen együttlét keretében, egészséges tevékenységet végezve tartalmasan tölthessék el jó társaságban az időt és erősödjön a kapcsolatuk egymással és az egyetemmel. A kirándulások időpontja munkaszüneti napra kell essen, lehetőség szerint szombatra és a kirándulás költségeit a résztvevők maguk finanszírozzák. A szervezés a következő tevékenységeket foglalja magába: kirándulás megtervezése, hirdetése (a szervező által határidőre elkészített hirdetés egyetemi és alumni honlapon illetve hírlevélben történő megjelentetését Alumni Iroda intézi), kirándulással kapcsolatos érdeklődések kezelése, kirándulás levezetése, rövid jelentés készítése (időpont, túraútvonal, résztvevők száma, neve, néhány mondat szöveges értékelés, 4-5 kép). Rossz idő esetén is el kell menni a meghirdetett találkozási pontra, azt ott lévők többségi döntése alapján el lehet halasztani a kirándulást az esőnapra. Betegség esetén helyettesről gondoskodni kell.

Cél / sikerkritérium: jó hangulatú túrák minimum 15 fővel amelyben legalább 10 fő öregdiák

Feltétel: a szervező SE hallgató túra/kirándulásszervezési tapasztalattal, jó tájékozódási képességekkel kell rendelkezzen, előny ha növény-, állat- illetve geológiai ismeretekkel is rendelkezik.

Ösztöndíj: havi 20 eFt, melyet a pályázati anyagként elkészített és az Alumni Irodához (1085 Bp. Rökk Szilárd u. 13) eljuttatott, rövid (max 1 oldalas) koncepcióterv és a szervező témába vágó tapasztalatairól szóló max. 1 oldalas összefoglaló illetve motivációs levele alapján az Alumni Iroda javaslata szerint a HÖK ítél meg 3 hónapra, mely után elvégzett teljesítményértékelés alapján az ösztöndíj meghosszabbítható.

Pályázati határdő: 2011. szeptember 26 12:00 (beérkezés időpontja)

 

 

  1. 2. Kulturális program szervezés

Feladat: októbertől júniusig havonta 1 kulturális program, lehetőség szerint változatos jelleggel (pl. filmklub jelleg, múzeumlátogatás, színház stb.) megszervezése alumni tagok számára. A kulturális programok célja hogy a tagok tartalmas és értékes együttlét keretében tölthessék el jó társaságban az időt és erősödjön a kapcsolatuk egymással és az egyetemmel. A szervezés a következő tevékenységeket foglalja magába: program megszervezése (előadó/szakember meghívása, helység lefoglalása stb), hirdetése (a szervező által határidőre elkészített hirdetés egyetemi és alumni honlapon illetve hírlevélben történő megjelentetését Alumni Iroda intézi), kirándulással kapcsolatos érdeklődések kezelése, program levezetése, rövid jelentés készítése (időpont, program, résztvevők száma, neve, néhány mondat szöveges értékelés, 4-5 kép) és 3 havonta egy oldalas újságcikk megírása. Betegség esetén helyettesről gondoskodni kell.

A programok szervezéséhez az Alumni Iroda programonként 10000 Ft/alkalom fix + 300 Ft/fő/alkalom létszámarányos költségkeret-hozzájárulást biztosít, maximum összesen 20000 Ft / hó összegig. Ez az összeg a program szervezésével kapcsolatos költségekre, szerény vendéglátásra, részvételi díjak csökkentésére stb fordítható előzetes jóváhagyás alapján. A fel nem használt keret a következő két programra továbbvihető.

Cél / sikerkritérium: jó hangulatú jelentős kulturális értékkel rendelkező programok, minimum 25 fővel amelyben legalább 15 fő öregdiák

Ösztöndíj: havi 25 000, melyet a pályázati anyagként elkészített és az Alumni Irodához (1085 Bp. Rökk Szilárd u. 13) eljuttatott rövid (max 3 oldalas) személyes motivációkat is tartalmazó, a teljes pályázati időszakra vonatkozó koncepcióterv alapján az Alumni Iroda javaslata szerint a HÖK ítél meg 3 hónapra, mely után elvégzett teljesítményértékelés alapján az ösztöndíj meghosszabbítható. Csak SE hallgatók pályázatát bíráljuk el.

Pályázati határdő: 2011. szeptember 26 12:00 (beérkezés időpontja)

 

 

  1. 3. Alumni találkozó lebonyolításában részvétel

Feladat: Segíteni a 2011 november 25-i Alumni találkozó lebonyolítását (pl. ruhatár, csoport kísérés, recepció stb). 8-10 óra rendezvénysegítés + 1-2 előzetes megbeszélés.

Ösztöndíj: 10 000 Ft / fő, kb 20 főnek kiválasztás személyes rövidinterjúk és diákszervezeti ajánlások valamint a az Alumni Irodához (1085 Bp. Rökk Szilárd u. 13) eljuttatott rövid (max 1/2 oldalas) motivációs levél alapján.  Csak SE hallgatók pályázatát bíráljuk el.

Pályázati határidő: 2011. október 26 12:00 (beérkezés időpontja)

 

 

 

  1. 4. Alumni találkozó előkészítésében részvétel

Feladat: Közreműködés a rendezvény előkészítésében, kommunikációs anyagok előkészítése, évfolyamfelelősök felkutatása, értesítése, adatbázis építés stb). Becsült időráfordítás kb 20-25 óra/fő szeptember és október folyamán

Feltétel: jó kommunikációs és interneten keresési készség, excel alapfokú ismerete, SE hallgatói jogviszony

Ösztöndíj: havi 20 000 Ft /fő 3 főnek  szeptember – november időszakban két hónapra, kiválasztás személyes rövidinterjúk és diákszervezeti ajánlások valamint a az Alumni Irodához (1085 Bp. Rökk Szilárd u. 13) eljuttatott rövid (max. 1 oldalas) motivációs levél alapján.

Pályázati határidő: 2011. szeptember  26 12:00 (beérkezés időpontja), de az értékelés folyamatos ezért korai pályázók előnyben