A Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézetben megkezdte mÚködését a “Fluoreszcens Technikák” közös használatú laboratórium.

A laboratórium “core facility” jelleggel mÚködik, azaz a mérőmÚszerek használata más egyetemi vagy külső felhasználók részére is elérhető. A mÚszeregyüttes folyamatos sejtélettani vizsgálatokra is alkalmas konfokális mikroszkópot, áramlási citométert, és egyéb sejtélettani vizsgálatok végzésére alkalmas mÚszereket tartalmaz.

A bemutatóval egybekötött ünnepélyes megnyitó fővédnöke dr. Ádám Veronika egyetemi tanár, tudományos rektorhelyettes volt. Kollai Márk intézetigazgató bevezető szavai után dr. Lacza Zsombor, a laboratórium vezetője tartott ismertetőt.

További információk elérhetőek a laboratórium honlapján.

Dr. Ádám Veronika tudományos rektor-helyettes és dr. Kollai Márk intézetigazgató átvágja a szalagot. Középen dr. Lacza Zsombor.

Dr. Lacza Zsombor a laboratóriumban