Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 27.
393114 Összes oltás

A pályázati eljárások, a modellváltást megelőzően megkötött támogatási szerződések változatlanul hatályban maradnak. A szervezet jogállásában és adataiban bekövetkezett változásokról történő változásbejelentés benyújtásának határideje 8 naptári nap. A változásbejelentés menete és felelősei:

Általános tájékoztatás a hazai támogatást kezelő szervezetek felé fenntartó valamint adat változásokról, GFO kód változásról valamint bankszámlaszám változásról, előleg, támogatás fogadásáról

felelős: Innovációs Központ

határidő: 2021.07.20.

 

Konzorciumi pályázat esetében a konzorciumvezető és a konzorciumi tagok, a partnerek modellváltással kapcsolatos, technikai jellegű tájékoztatása az Innovációs Központ által előkészített tájékoztató levél megküldésével

felelős: a projekt SE kapcsolattartója

határidő: a tájékoztató levél szervezeti egységhez megérkezését követő 3 munkanapon belül

A jelenleg folyamatban lévő módosítási igények/változásbejelentések lezárása

felelős: projektmenedzser/projektvezető/pénzügyi vezető

határidő: 2021.07.31

 

A pályázatkezelő felületeken a módosítási igény/változás bejelentés rögzítése, beküldése központilag történik, a projektmegvalósító szervezetek segítséget nyújtanak:

csoportosan kezelt projektek (H2020/OTKA egyéb…)

felelős: Innovációs Központ

határidő: 2021.08.09

 

egyedileg kezelt projektek (EPTK, stb)

felelős: Innovációs Központ, Innovációs Központ Gazdasági Hivatal

határidő: 2021.08.09

 

fenntartási időszakban lévő projektekkel kapcsolatos szerződés módosítás kezdeményezése

felelős: projektmenedzser/projektvezető/pénzügyi vezető/Innovációs Központ

határidő: 2021.08.09.

 

A pályázatok érintettjei, konzorciumvezetője, konzorciumi tagjai, egyéb partnerek tájékoztatása a JIF által készített tájékoztató levél megküldésével az SE adatainak változásáról

felelős: projekt SE kapcsolattartója

határidő: 2021.08.09

 

A modellváltással egyidejűleg megváltozik a pályázatok, támogatások számviteli elszámolása is. A könyveléshez kapcsolódó feladások elkészítéshez az adatokat a továbbfejlesztett Pályázati Nyilvántartó Rendszer (PNYR) biztosítja. Feladatok:

A PNYR rendszer fejlesztésének véglegesítése, az éles rendszer kialakítása, jogosultságok beállítása:

felelős: Innovációs Központ Gazdasági Hivatala és az Informatikai Igazgatóság

határidő: 2021.07.28

 

A szükséges oktatások, képzések lebonyolítása, segédletek kiadása

felelős: Innovációs Központ Gazdasági Hivatala és az Informatikai Igazgatóság

határidő: 2021.08.10

 

A futó projektek rögzítése a PNYR rendszerben

felelős: pályázatok menedzsmentje

határidő: 2021.08.31

 

Az adatok összerendelése, könyveléssel egyeztetése, könyvelési feladás elkészítése

felelős: Központi Gazdasági Hálózatirányítási Igazgatóság, Pénzügyi Igazgatóság

határidő: 2021.09.15

 

A pályázatok külső ellenőrzéseiről a jövőben a JIF-et kell tájékoztatni a külső ellenőrző szerv értesítő levele, illetve az ellenőrzésről készült Jelentés megküldésével.

 

Budapest, 2021. július 15.

Tisztelettel:                                                                                                                                                                          Baumgartnerné Holló Irén gazdasági főigazgató

73099_KSGFI_2021