Dr. Feith Helga Judit PhD h.feith@se-etk.hu  
SE Egészségtudományi Kar  
Társadalomtudományi Tanszék  
   
Dr. Pethesné Dávid Beáta PhD david.bea@public.semmelweis-univ.hu
SE Egészségügyi Közszolgálati Kar  
Mentálhigiéné Intézet  
   
Dr. Susánszky Éva PhD susanszky.eva@med.semmelweis-univ.hu
SE Általános Orvostudományi Kar  
Magatartástudományi Intézet  
   
Lukács Ágnes lukacs.agnes@se-etk.hu  
SE Egészségtudományi Kar  
Társadalomtudományi Tanszék  
   
Szabó Ágnes  agnes.szabo@se-etk.hu
SE Egészségtudományi Kar  
Dékáni Hivatal