RS34581_ka-20150906-IMG_7373-scrA Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság Rendezvény és Kulturális Csoportjának feladatai közé tartozik a központi-, lakossági-, Szalon- és egyes tudományos rendezvények szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos teendők ellátása, a szervezeti egységek önálló szervezésű rendezvényeinek szakmai támogatása (tervezés, lebonyolítás). Célja az egyetem szellemiségét, értékét tükröző rendezvények magas színvonalú lebonyolításának biztosítása.

Legfontosabb feladataink:

  • az egyetem központi rendezvényeinek teljes körű szervezése, lebonyolítása
  • a „szalon-rendezvények” szervezése, lebonyolítása
  • az egyetemi szervezeti egységek önálló rendezvényeinek segítése
  • a központi rendezvényekhez kapcsolódó díjak, kitüntetések készíttetése
  • kulturális programok szervezése, az ezekről szóló tájékoztatás biztosítása
  • partnerkapcsolatok kiépítése külső szolgáltatókkal, kulturális intézményekkel

A Rendezvény és Kulturális Csoport csoportvezetője Mézes Dorottya. Ő felel egyes egyetemi központi rendezvények (Tanévnyitó, Dies Academicus, 1956-os megemlékezés) és a Semmelweis Egyetem Bora rendezvény megszervezésért.

Az egyetem további központi rendezvényeit (1848/49-es megemlékezés, Semmelweis Nap, Karácsonyi Tea, Doctor Honoris Causa, Educatio Oktatási Expo) és a Semmelweis Szalon, valamint a Harmónia Orvosklub rendezvényeit is rendezvényszervezőink koordinálják, szervezik. Egyetemi oklevelek, díjak, kitüntetések, egyetemi ajándéktárgyak készíttetésével, az egyetemi borok kiadásával, valamint színházakkal, múzeumokkal, sportlétesítményekkel való kapcsolattartással is a csoport munkatársai foglalkoznak.

Évente 70-80 olyan rendezvény van az egyetemen, melynek szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok részét vagy egészét a Rendezvény és Kulturális Csoport koordinálja, a rendezvényszervezési és rendezvénybiztosítási szabályzatához, a szalon rendjéhez és más szenátusi határozatokhoz igazítva.

Rendezvényekkel kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket a rendezveny@semmelweis-univ.hu e-mail címen lehet tenni.