Több mint 2700 hallgató kezdheti meg tanulmányait a Semmelweis Egyetem hat karán idén szeptemberben. Az elsőévesek közül angol nyelvű képzésen több mint 500, a német programban mintegy 270-en tanulnak majd. Az alapítás 249. évfordulóján megrendezett tanévnyitó ünnepségen három nyelven tettek esküt a hallgatók, és díjátadásokra is sor került.

Önök jól döntöttek, mert egy csodálatos hivatást választottak, a segítő ember hivatását – kezdte ünnepi beszédét dr. Merkely Béla. A Semmelweis Egyetem rektora gratulált a frissen felvételt nyert hallgatóknak, kiemelte, az egyetemi polgárokat Semmelweis Ignác öröksége kell, hogy vezesse egész pályafutásuk során.

Magam napra pontosan Semmelweis Ignác 200. születésnapján léptem rektorként hivatalba, és arra tettem esküt, hogy minden erőmmel az egyetem hírnevét öregbítem, fejlődését előmozdítom, értékeit, hagyományait megőrzöm, az egyetem hallgatóinak és munkatársainak boldogulását segítem – fogalmazott dr. Merkely Béla. A rektor hangsúlyozta, ezen erőfeszítések kizárólag az egyetemi polgárokkal együttműködésben lehetnek sikeresek. A frissen felvett hallgatókat a nehézségekre felkészítve elmondta: lesznek áttanult éjszakák és kudarcok, ám ezekből mind-mind tapasztalniuk, tanulniuk kell. Dr. Merkely Béla beszédében emlékeztette az ünneplő közönséget, hogy a Semmelweis Egyetem hazánkban és régiónkban is az orvos- és egészségtudományi oktatás, kutatás és gyógyító ellátás zászlóshajója.

A rektor a jelentős egyetemi eredményekről is szólt köszöntőbeszédében. Elmondta, itt került sor az első sikeres vese-, máj és szívtranszplantációkra, itt ültették be az első hazai végleges műszívet, itt volt először cochleáris implantáció. A legkiemelkedőbb presztízsű folyóiratokban megjelent közlemények terén a Magyar Tudományos Akadémiát követve második a Semmelweis Egyetem – fogalmazott.

Hangsúlyozta, az infrastruktúrális fejlesztések mellett az egyetemen az igazi értéket azon tanár és diák, majd mester és tanítvány életutak adják, melyek generációkon átívelnek, műhelyeket teremtenek. Beszéde végén megemlékezett saját mestereiről, Juhász-Nagy Sándor és Szabó Zoltán professzorokról.

A tanévnyitó ünnepségen beszédet mondott dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere, aki hangsúlyozta, Semmelweis Ignácot azért nevezik az anyák megmentőjének, az emberiség jótevőjének, szobra azért áll a tíz legnagyobb orvos chicagói márványcsarnokában, mert anyák és kisdedek millióinak mentette meg az életét. Személyiségében az emberiség szellemtörténetének legmagasabb értékei összegződtek. Életpályája, szellemisége, küzdelmei párhuzamosan futottak a reformkor és szabadságharc nagyjainak életével. A megismételhetetlen emberi életekért, a családok épségéért és boldogságáért nem kímélte saját egészségét – fogalmazott.

Dr. Kásler Miklós kiemelte, a Semmelweis Egyetem mai professzorai az ő szellemi leszármazottai, majd a hallgatókat emlékeztette arra, hogy övék a jövő, rájuk lesz bízva egy nemzet egészsége, élete. Vértezzék fel magukat a modern tudomány szükséges ismereteivel, dolgozzanak és éljenek elődeik etikája szerint – mondta. Hozzátette: a magyar kormány az eddigi jelentős fejlesztések után a következő években soha nem látott összeggel támogatja az összes magyar, köztük a Semmelweis Egyetemet is.

A hallgatók nevében Hegedűs Tamás mondott köszöntőt. A Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzatának részönkormányzati elnöke beszédében biztosította a frissen felvett hallgatókat arról, hogy életük egyik legjobb döntését hozták meg, amikor tanulmányaik helyszíneként a Semmelweis Egyetemet választották. Az életben mindig eljön a változás és a változtatni akarás időszaka, és ti most ennek az útjára léptetek. Ez az út pedig nem rögös és kietlen, hanem üdvözítő és lelkesítő lesz – emelte ki, majd rámutatott, a tanulmányi út legküzdelmesebb szakasza vagy akadálya nem az anatómia vizsga, a farmakológia vagy a biofizika lesz, véleménye szerint a legnehezebb küzdelmeket mindig önmagával vívja az ember.

Galéria

51kép

Az egyetem német nyelvű kézésére felvételt nyert hallgatókat a Külföldi Hallgatók Titkárságának igazgatója, dr. Mócsai Attila köszöntötte. Az igazgató elmondta, életük valószínűleg egyik legszebb és legizgalmasabb évei elött állnak, mely időszak során egyszerre sajátíthatják el az orvoslás tudományát és ismerhetik meg egy új ország kultúráját. Nagyon sok jogot, de egyben komoly felelősséget is kapnak, mert részt kell venniük a Semmelweis Egyetem, a betegellátás és az orvostudomány jövőjének formálásában. Végezetül sok örömet és lelkesedést kívánt az elsőéveseknek.

Angol nyelven dr. Csala Miklós üdvözölte a külföldi hallgatókat. Az Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet egyetemi tanára elmondta, a Semmelweis Egyetem közel 250 éve teljesíti az oktatás, a kutatás és a gyógyítás hármas küldetését, presztízse messze túlmutat az ország határain. Emlékeztetett, 36 éve tanulhatnak külföldiek az intézményben, és jelenleg az angol nyelvű programban öt kontinens több tucatnyi országából, több mint 1700 hallgató vesz részt. Beszédében külön köszöntötte a tanulmányaikat megkezdő elsőéveseket, kiemelte, mostantól bármit is tesznek, azt Semmelweis-hallgatóként teszik. Legyenek büszkék az egyetemre, és tegyék az egyetemet is büszkévé önmagukra – fogalmazott dr. Csala Miklós.

A beszédek után a hallgatók három nyelven esküt tettek, majd a kitüntetések átadása következett.

Az egyetem érdekében évtizedeken át kifejtett kiemelkedő tevékenysége és kiváló oktatói munkája elismeréseként nyolcan vehettek át Kiváló oktató kitüntetést dr. Merkely Béla rektortól: az Általános Orvostudományi Karról dr. Hagymási Krisztina (II. Sz. Belgyógyászati Klinika) dr. Kató Erzsébet (Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet) és dr. Rónai Zsolt (Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet), a Gyógyszerésztudományi Karról dr. Béni Szabolcs (Farmakognóziai Intézet), a Fogorvostudományi Karról Vasziné dr. Szabó Enikő (Konzerváló Fogászati Klinika) az Egészségtudományi Karról Friedrichné Nagy Andrea (Alkalmazott Egészségtudományi Intézet Fizioterápiai Tanszék ) és dr. Mák Erzsébet (Alkalmazott Egészségtudományi Intézet Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék), valamint az Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi Menedzserképző Központjából dr. Belicza Éva.

A Pro Universitate Díjat vehette át a rektortól dr. Blazsek József (Orálbiológiai Tanszék) és dr. Szilágyi György (Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat). A díjban azok részesülhetnek, akik többéves kimagasló tevékenységükkel hozzájárultak az egyetem céljainak magas szintű megvalósításához.

A Hallgatói Önkormányzat (HÖK) küldöttgyűlése a 2017/18-as tanévben is Pro Juventute Universitatis díjat adományozott az egyetem hallgatóiért végzett hosszú és eredményes munka elismeréseként. A díjakat dr. Merkely Béla rektor és Kósa László, a HÖK elnöke adta át. Díjat vehetett át dr. Báthori Gergő, a HÖK korábbi alelnöke, az Általános Orvostudományi Kar részönkormányzatának korábbi elnöke; dr. Erdősi Viktor, a Gyógyszerésztudományi Kar részönkormányzatának korábbi elnöke; dr. Kuron Bence Gergő, a HÖK korábbi ügyvivő alelnöke, a HÖK Általános Orvostudományi Kar részönkormányzatának korábbi elnöke; dr. Vágó Ildikó, a HÖK korábbi Külkapcsolati Referense; dr. Vámosi Péter, a HÖK korábbi elnöke. A Hallgatói Önkormányzat küldöttgyűlése indokolt esetben Pro Juventute Universitatis díjat adományozhat olyan személynek is, aki nem volt az egyetem hallgatója. A küldöttgyűlés döntése alapján Pro Juventute Universitatis díjat kapott Hegedűs Judit, az Elméleti Orvostudományi Központ igazgatója.

Az ünnepségen kihirdetették a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat elnyert hallgatók névsorát

A tanévnyitó a hagyományoknak megfelelően a Medikus Zenekar műsorával zárult, akik Liszt Ferenc Les Preludes című darabját adták elő.

Haszon-Nagy Zsófia
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem; Dimény András

A tanévnyitó ünnepség az alábbi videóban és a Semmelweis Egyetem hivatalos YouTube csatornáján tekinthető meg:

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.