A nanotudományok magas szintű művelésére és oktatására hozta létre a Semmelweis Egyetem a Nanotudományi Hálózatot, ennek keretében alakult meg 2010. július elsején a Nanokémiai Kutatócsoport, amely szervezetileg a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézethez tartozik – emlékeztetett dr. Zrínyi Miklós professzor, az MTA levelező tagja, a Nanokémiai Kutatócsoport vezetője. Kutatásaik a Biokolloid- és a Lágy anyagok Laboratóriumában folynak. A kutatócsoport tevékenységében meghatározó szerepet játszik a nano- és mikroanyagok orvos-biológiai, gyógyszerészeti és környezetvédelmi alkalmazásainak kutatása.

A kutatóegyetemi TÁMOP-támogatás nagyon sokat segített a labor munkájában – mondta dr. Zrínyi Miklós. „Az új csapat kicsi, négy fő- és két félállású kutatóból áll, valamint jár még ide egy-két TDK-s az ELTE-ről és a BME-ről. Klasszikus fizikai-kémiát művelünk, de a válaszra váró kérdéseket orvosi-élettani problémákként vetjük fel. A két területnek ez a vegyülete a mi védjegyünk. Egyik fő kutatási területünk a mágneses folyadékok vizsgálata. A bennük diszpergált részecskék külső mágneses térrel való kölcsönhatása számos orvos-biológiai alkalmazást tesz lehetővé. Ilyenek a hatóanyag szállítás, a mágneses hipertermiás kezelés, az MRI kontraszthatás, vagy a mágneses sejt szeparáció” – vázolta dr. Zrínyi Miklós.

Mint magyarázta, polimer gélekkel dolgoznak, s részben a mágneses hipertermiás kezelés miatt fogtak bele ebbe a munkába. „A hő, amely elpusztítja a daganatos sejteket, nem marad egy helyben és a környező egészséges sejtekben is kárt okozhat. Azt is vizsgáljuk, hogy milyen kolloidkémiai paraméterekkel tehetjük biokompatibilisabbá a mágneses folyadékot. Nemrég kezdtünk egy másik munkát: mesterséges extracelluláris mátrixot készítünk poliaminosav alapú szintetikus polimerekből. Vonzó kutatási terület számunkra a régóta művelt mesterséges izommal kapcsolatos kutatás” – számolt be.

A professzor kiemelte azt is, hogy a kutatói utánpótlás biztosítása érdekében „Bioanyagtudomány alapjai” címmel hirdetett meg egy tantárgyat a doktori iskola, a hallgatók azonban érdekes módon nemigen éltek ezzel a lehetőséggel. A Nanokémiai Kutatócsoport vezetője szerint ez a tantárgy azért fontos, hogy megismertessék a hallgatókkal a nanoméretű kolloidok, mátrixok, biokompatibilis implantátumok, a képalkotást javító kontraszt anyagok, a szabályozott hatóanyag leadás, a mesterséges izmok, az életminőséget javító anyagok előállításának fizikai, kémiai, nanotechnológiai alapjait. Urbán Beatrice
Fotók: www.attekovacs.com

A cikk részlet a Semmelweis Egyetem újság februári számában megjelent írásból.