Osztályvezető: Debreceni Mária

Az osztály feladatai

  • Kialakítja, működteti és folyamatosan karbantartja az Egyetem tervezési, beszámolási rendszerét.
  • Részt vesz az Egyetem éves vezetői költségvetésének elkészítésében, amelynek keretében szervezeti és üzletági szinten történik az éves tervezés.
  • Rendszeres időközönként riportot készít a vezetői költségvetés struktúrájában a terv teljesüléséről, elemzést készít a tervtől való eltérés okaira.
  • Adatot szolgáltat a képzések elő és utókalkulációjához, az elkészült kimutatásokat ellenőrzi és véleményezi.
  • Nyomon követi a vezetői költségvetésben elfogadott belső szolgáltatók elszámoló árainak tényleges alakulását, elemzi az eltérés okait.
  • Havi rendszerességgel kimutatást készít a NEAK alszámla forgalmáról, így szolgáltatva adatot a Klinikai Központ egészségügyi tevékenységéről.
  • Havi rendszerességgel kimutatást készít a NEAK bevételekről és teljesítményekről, felhívja a figyelmet a tervtől való eltérésekre.
  • Havi rendszerességgel begyűjti és ellenőrzi a gazdasági és műszaki szolgáltatások kiterheléséhez szükséges adatokat.
  • Elemzésekkel, döntés előkészítő anyagokkal elősegíti a felsővezetők, vezetők munkáját.
  • A hatékony együttműködés érdekében folyamatos szakmai kapcsolatot tart fenn a szervezeti egységek gazdasági munkatársaival.