Osztályvezető: Dobos Andrea

Az osztály feladatai:

Részvétel az egészségügyi szolgáltatói teljesítmény és bevételi tervek elkészítésében, a teljesítés monitorozásában, a visszaigazolt teljesítmény és bevételi adatok elemzésében és prognózisok készítésében.

 • Részt vesz a vezetői költségvetés tervezésében, végrehajtásában és nyomon követésében.
 • Elkészíti a keretgazdálkodással kapcsolatos rendszeres és ad-hoc riportokat.
 • Részt vesz az Egyetem gazdasági informatikai rendszer (SAP), költségvetés-menedzsment (KVM) moduljának kezelésében, fejlesztésében, törzsadatok létrehozásában, karbantartásában, valamint CO és KVM modul oktatásában.
 • Kapcsolatot tart a szervezeti egységekkel. Számukra információt ad, szakmailag segíti tevékenységüket, ezzel előmozdítja a szervezeti egységek hatékonyabb, szakszerűbb gazdálkodását.
 • A magyar hallgatókkal, külföldi hallgatókkal, egyéb intézményi bevétellel, egészségügyi tevékenységgel, fejlesztésekkel, felsőfokú szakképzéssel, központi képzett keretekkel kapcsolatban felmerülő gazdálkodási adatok nyilvántartását szolgáló SAP pénzügyi alapon történő keretmozgások kezelése, a pénzügyi alapot illető rendszeres és ad-hoc kimutatások készítése, megbeszéléseken szakértőként történő részvétel.
 • Költségvetési keretek betöltése, havi kiengedélyezése. Előrehozott, ideiglenes, forgó keretnyitások rögzítése, visszavétele. Az egyedi finanszírozású gyógyszer és terápiás anyagok kereteinek kezelése.
 • Az Egyetem gazdálkodását bemutató havi rendszeres és ad hoc keretállás-felhasználás riportok készítése.
 • Kiterhelések és azt követő keretátadások kezelése (Belső egészségügyi szolgáltatások, GMSZ, tömbhozzájárulás)
 • Felosztásokhoz szükséges mutatószámok bekérése.
 • A szervezeti egységektől érkező átkönyvelés, átcsoportosítási igények ellenőrzése és végrehajtása, valamint visszajelzés az érintett egységek részére.
 • Eszközfoglalások kezelése.