Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. május 12.
240506 Összes oltás
14164 Beoltott Semmelweis Polgár

A Semmelweis Egyetem ünnepségeinek arculatát, az ott megjelenő szimbólumokat és méltóságjelvényeket az egyetem Arculati Kézikönyve határozza meg. A talárokat és tisztségláncokat egyetemi méltóságjelvényként viselik a Szervezeti és Működési Szabályzatban arra feljogosított személyek.  A Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság tárolja és kezeli az egyetemi talárokat, az egyetemi és nemzeti zászlót, az orvoskar dékáni láncának másolatait (tisztségláncok) valamint a hajdú ruhákat. Kikérhető további eszközök: zászlótartó, jogartartó.
(Az jogart és a Semmelweis Kelyhet a Biztonságtechnikai Igazgatóság tudja biztosítani egyetemi ünnepség esetén.)

Az igénylés módja és menete:

Az igénylő szervezeti egység 2 héttel a rendezvény előtt a rendezveny@semmelweis-univ.hu és a kiss.daniella@semmelweis-univ.hu e-mail címekre írt elektronikus levélben kéri ki a szükséges eszközöket.

Az üzenetnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

  • az igénylő szervezeti egység nevét;
  • a méltóságjelvényre jogosult személy nevét, titulusát;
  • az összes szükséges eszközt;
  • a rendezvény címét és időpontját;
  • az átvétel időpontját;
  • a visszaadás időpontját;

A talárok és egyéb méltóságjelvények el- és visszaszállításáról a kikérő szervezeti egység gondoskodik. Az átvétel és visszaadás helye: Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság, 1085 Budapest, Üllői út 26. P23-as raktárhelyiség.

Átadás módja és menete:

A Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság munkatársa a megküldött kikérő üzenet alapján egy ún. átadás jegyzéken adja ki eszközöket (soronként rögzítve és aláírva), és ugyanezen a dokumentumon veszi azokat vissza. Az átadás időpontjától a visszavét időpontjáig a kikérő szervezeti egység felelősséget vállal ezen eszközök megfelelő és biztonságos szállításáért és használatáért, valamint kijelenti, hogy azok minőségében kárt nem tesz.