Biológiai gyógyszerek előállítása, jellemzése – őszi iskola

Helyszín: A leírásnak megfelelően, ld. program

Dátum: 2019.11.22.

Időpont: 08.10

Meghívó
a Semmelweis Egyetem, Gyógyszerészeti Intézetének és az ELTE Kémiai Intézetének közös szervezésében megvalósuló
„Biológiai gyógyszerek előállítása, jellemzése”
című őszi iskolára,

helyszín: a Gyógyszerésztudományi Kar

Az őszi iskola célkitűzése olyan újszerű, intenzív kurzus megvalósítása, amely jelentősen hozzájárulhat a biológiai gyógyszerek kutatásával, vizsgálatával foglalkozó kutatók ismereteinek bővítéséhez, új lehetőségek, gyakorlati alkalmazások megismeréséhez. A kurzus segíti a fehérjetudományok területén fontos biotechnológiai, analitikai, valamint szerkezetkutatási módszerek szélesebb körben való megismerését.
Ezen túlmenően fontos cél a résztvevő kutatók közötti kapcsolatépítés, új tudományos együttműködések kialakítása is.
A kurzusra elsősorban olyan fiatal kutatók, PhD hallgatók és posztdoktori kutatók jelentkezését várjuk, akik munkájuk során az itt szerzett tapasztalataikat hasznosítani tudják, és/vagy a jövőben ilyen irányú kutatómunkát terveznek.

A kurzus az FSA „Struktúraváltás a makromolekuláris és biológiai gyógyszerek oktatásában és kutatásában”, valamint a MedInProt 2.0 -HunProtExc pályázat keretében (2018-1.2.1-NKP-2018-00005 számú, Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból támogatott projekt) valósul meg.
A jelentkezési lapot ide kattintva töltheti le, és kérjük, hogy alábbi e-mailre küldje el: a ludanyi.krisztina@pharma.semmelweis-univ.hu vagy a sch@chem.elte.hu

PROGRAM

2019. november 21. csütörtök

Regisztráció: 7:30-8:00

8:00-8:05 Megnyitó
Prof. Antal István és Prof. Perczel András

8:05-8:45 Bevezetés a biológiai gyógyszerek világába: kurzus célja, alapfogalmak
Előadó: Dr. Ludányi Krisztina, SE Gyógyszerészeti Intézet

8:45-10:15 Terápiás fehérjék szerkezeti karakterizálása: tömegspektrometria a bioszimilárisok fejlesztésében
Előadó: Dr. Háda Viktor, Richter Gedeon Vegyészeti Gyár NyRt. Biotechnológiai Analitikai Osztály

10:15-10:25 Kávészünet

10:25-11:55 A biológiai gyógyszerek jelentősége a terápiában
Előadó: Prof. Szökő Éva, Semmelweis Egyetem, Gyógyszerhatástani Intézet

11:55-12:40 Büfé ebéd

12:40-14:00 Fehérjék szerkezetvizsgálatának lehetőségei NMR spektroszkópiával
Előadó: Dr. Timári István, Debreceni Egyetem, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

14:00-15:30 Biológiai gyógyszerek engedélyezésének szabályozása az Európai Unióban
Előadó: Kőszeginé Dr. Szalai Hilda, Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

15:30-15:40 Kávészünet

15:40-17:30 Fehérjék szerkezetének és kölcsönhatásainak vizsgálata optikai spektroszkópiai és egyéb módszerekkel
Előadó: Dr. Kardos József, ELTE Biológiai Intézet

2019. november 22. péntek

8:10-9:40 Molekuláris módszerek alkalmazása a mikrobiológiában
Előadó: Erdősi Tímea, Nemzeti Népegészségügyi Központ

9:40-11:10 Fehérje biomarkerek azonosítása és validálása tömegspektrometriás módszerekkel
Előadó: Dr. Csősz Éva, Debreceni Egyetem, Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet

10:10-10:20 Kávészünet

11:20-12:50 Biológiai gyógyszerek formulálásának szempontjai
Előadó: Prof. Antal István, Semmelweis Egyetem, Gyógyszerészeti Intézet

12:50-13:20 Büfé ebéd

13:20-14:50 Oltóanyaggyártás elmélete és gyakorlata
Csetriné Hári Zsuzsanna, GSK Biologicals Kft.

14:50-15:35 A tömegspektrometria klinikai, diagnosztikai és szerkezetkutatási alkalmazásai
Előadó: Dr. Schlosser Gitta, ELTE Kémiai Intézet, Analitikai Kémiai Tanszék

Vissza az Eseménynaptárba