Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 19.
388359 Összes oltás

A fogászat aktuális kérdései – kötelező szakmacsoportos továbbképzés

Helyszín: A leírásnak megfelelően, ld. program

Dátum: 2021.09.10.

FELHÍVÁS

A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Titkárság szakmai vezetésével az Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatási Igazgatóság kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyamot szervez egészségügyi szakdolgozók részére

„A fogászat aktuális kérdései” címmel.

A továbbképzés formája: elméleti és gyakorlati jelenléti oktatás

A továbbképzés célcsoportjai/ szakmacsoportok: 7. Fogászati ellátás szakmacsoport

A továbbképzés szakmai tartalma és előadói:
– Anamnézis, betegvizsgálat, írott és digitalizált dokumentáció, etikai alapelvek
– Sugárvádelem a fogászati röntgenkészülékek
– Stomato-onkológiai prevenció a fogorvosi rendelőben
– Szisztémás betegségek a szájüregben
– Dento-alveolaris ambuláns szájsebészet az asszisztensek mindennapi gyakorlatában
– Speciális-ellátást igénylő páciensek a konzerváló fogászatban
– Kompozíciós tömőanyagok használata és anyagtana
– Paradontológiai kórképek kóroktana és ellátása
– Korszerű regenerációs műtétek
– Esztétikai fogászat
– Implantátumokra készített fogpótlások
– Korszerű lenyomatanyagok és lenyomatvételi technikák
– Esztétikai fogászat: alkalmazott kerámiák, digitális technológia, fogszín meghatározás
– Fogazati és állcsont rendellenességek korszerű fogszabályozási ellátása
– Primer és szekunder prevenció lehetőségei a fogászati gyakorlatban
– Az aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz nélküli újraélesztés (BLS) Reanimáció

A továbbképzés szervezője és elérhetősége:
Semmelweis Egyetem Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatási Igazgatóság
e-mail: titkarsag.apig@semmelweis-univ.hu

A továbbképzés helyszíne:
Semmelweis Egyetem Nagyvárad Téri Elméleti Tömb, Díszterem
(1089 Budapest, Orczy út 2-4.)

A továbbképzés időpontja: 2021. szeptember 10-11.

A továbbképzés költsége: Támogatott formában 0 Ft (államilag finanszírozott 5 évente 1 alkalommal),Térítésköteles illetve Szabadon választható formában 10.000 Ft.

A továbbképzés teljesítésének feltétele:
– 20 órás jelenléti képzés /15 + 5 óra reanimáció/
– írásbeli tudásszint felmérés
– gyakorlati vizsga /reanimáció

A továbbképzés pontértéke: 30 pont

Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 3.

Jelentkezni erre a linkre kattintva lehet.

Vissza az Eseménynaptárba