Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 17.
388067 Összes oltás

„A fogászat aktuális kérdései” – Kötelező szakmacsoportos továbbképzés (online)

Helyszín: Online, digitális elérhetőség

Dátum: 2020.10.04.

FELHÍVÁS

A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Titkárság szakmai vezetésével az Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatási Igazgatóság kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyamot szervez egészségügyi szakdolgozók részére

„A fogászat aktuális kérdései” címmel.

A továbbképzés formája: távoktatás

A továbbképzés célcsoportjai/ szakmacsoportok:

 1. Fogászati ellátás szakmacsoport

A továbbképzés szakmai tartalma és előadói:

 • Anamnézis, betegvizsgálat, írott és digitalizált dokumentáció, etikai alapelvek
 • Sugárvádelem a fogászati röntgenkészülékek
 • Stomato-onkológiai prevenció a fogorvosi rendelőben
 • Szisztémás betegségek a szájüregben
 • Dento-alveolaris ambuláns szájsebészet az asszisztensek mindennapi gyakorlatában
 • Speciális-ellátást igénylő páciensek a konzerváló fogászatban
 • Kompozíciós tömőanyagok használata és anyagtana
 • Paradontológiai kórképek kóroktana és ellátása
 • Korszerű regenerációs műtétek
 • Esztétikai fogászat
 • Implantátumokra készített fogpótlások
 • Korszerű lenyomatanyagok és lenyomatvételi technikák
 • Esztétikai fogászat: alkalmazott kerámiák, digitális technológia, fogszín meghatározás
 • Fogazati és állcsont rendellenességek korszerű fogszabályozási ellátása
 • Primer és szekunder prevenció lehetőségei a fogászati gyakorlatban
 • Az aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz nélküli újraélesztés (BLS) Reanimáció

A továbbképzés szervezője és elérhetősége:

                        Semmelweis Egyetem Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatási Igazgatóság

                        Telefon: 06 1 318 53 64, hívható: munkanapokon: 14:30-16:00-ig

                        e-mail: titkarsag.apig@semmelweis-univ.hu

A továbbképzés helyszíne:     GOOGLE CLASSROOM távoktatási rendszer

A továbbképzés időpontja:     2020. október 2-8.

A továbbképzés költsége:      Támogatott formában 0 Ft (államilag finanszírozott 5 évente 1                                          alkalommal),Térítésköteles illetve Szabadon választható  formában 10.000 Ft.

A továbbképzés teljesítésének feltétele:

 • a témakörök elsajátítása
 • a témák közötti ellenőrző kérdések megoldása
 • véletlenszerűen kiválasztott kérdéseket tartalmazó záró teszt, megszakítás nélküli, a megadott időintervallumon belül sikeres megoldása

A továbbképzés pontértéke: 30 pont

Jelentkezési határidő:            2020. szeptember 18.

Jelentkezés: https://szaftex.aeek.hu/ oldalon

Vissza az Eseménynaptárba