A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézete a korábbi, családias hangulatú rendezvényektől eltérően idén először közös diplomaátadó ünnepséget tartott végzősei számára. Hét szak hallgatója kapta kézhez oklevelét a Nagyvárad téri Elméleti Tömb (NET) dísztermében. Az eseményen kiemelkedő tanulmányi eredményekért járó díjakat is átadtak az intézet négy végzősének.

Az ünnepség moderátoraként dr. Pilinszki Attila egyetemi docens, az intézet igazgatóhelyettese reményét fejezte ki, hogy az itt tanult ismeretek és átélt élmények hosszú távon segítik a végzett hallgatókat és támpontot adnak további szakmai munkájukban, valamint a hétköznapokban is.

Dr. Pethesné Dávid Beáta, a Mentálhigiéné Intézet igazgatója köszöntőjében kiemelte, ez az első alkalom, hogy a korábbi családias hangulatú ünnepségektől eltérően közös, nagy létszámú diplomaosztót tartanak. 11 futó képzésből hét szak közel 250 végzős hallgatója kap ma diplomát – hangsúlyozta. A képzéseket bemutatva elmondta, a társadalmi felelősségvállalás kiemelt jelentőségű, az emberi élet teljes vertikumát lefedik a születéstől halálig. Ennek egyik szélén a 2010-ben indult laktációs képzés áll, és a 30-40 fős évfolyamoknak köszönhetően mára egyre több egészségügyi intézményben és védőnői körzetben tudnak laktációs szaktanácsadót alkalmazni. Ezen kívül a Bethesda Gyermekkórházban és a Gyermekgyógyászati Klinikán szoptatási ambulancia is működik már.

A képzeletbeli vertikum másik végén, az idősödés ügyét segíti az idősügyi képzés – mondta el dr. Pethesné Dávid Beáta. Hozzátette, hogy az intézet munkatársai bekapcsolódtak a EUniWell kurzusfejlesztési programjába, ahol a kölni egyetem vezetésével egy közös posztgraduális képzés kidolgozása zajlik Well-Being oriented Healthcare néven.

A családtudományi és a szociális munka mesterképzéseink hallgatói, kiegészülve a mediáció és az óvodai-iskolai segítő továbbképzési tanfolyamot végző hallgatókkal, nap mint nap az ’arénában’ vannak és dolgoznak. Ők azok a szociális szakemberek, akikkel az orvos mellett valamikor az életünk során előbb-utóbb találkozni fogunk

– világított rá az intézetigazgató.

Dr. Pethesné Dávid Beáta szót ejtett még a mentálhigiéné szakirányú képzésről. Ez az intézet első és legtöbb hallgatóval futó képzése, melynek fontos része, hogy minden hallgató valamilyen, a társadalmat érintő projekten dolgozik: csak ez az évfolyam 2 év alatt 5500 főt látott el, ezzel is tehermentesítve az ellátórendszert.

 

Köszöntője végén dr. Pethesné Dávid Beáta József Attila A számokról című versével mutatott rá arra, hogy ha közösen és együtt dolgozunk, akkor minden lehetséges.

A rendezvényen átadták azokat a díjakat, melyeket a hallgatótársak jelölései és kiemelkedő tanulmányi eredmények alapján négy végzős szak egy-egy hallgatója nyert el. A Losonczi Ágnes-díjat az interdiszciplináris családtudományi mesterképzési szakon László Katalin kapta kiemelkedő tanulmányi teljesítményéért, a családok komplex támogatása iránti elkötelezettségéért, továbbá az évfolyamában végzett közösségi munkájáért. A Csáky-Pallavicini Roger emlékére alapított Embertárs díjjal a szociális munka mesterképzési szakon Menyhárt Anikót jutalmazták kiemelkedő tanulmányi eredményéért és a szociális szakma iránti elkötelezettségéért. A Konfliktuskezelő díjat a közösségi és családi mediáció szakirányú továbbképzési szakon Kerekes Mária vette át a mediációs szemlélet iránti elkötelezettségéért. Joanne Scott-díjat a Laktációs szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szakon Do Dinh Laura és Sass Orsolya számára ítélték oda a csecsemőket/kisgyermekeket és családjaikat, valamint a szoptatást támogató szakterületen és a hallgatói közösségért végzett kimagasló tevékenységükért.

A közös eskütétel szövegét Menyhárt Anikó, a szociális munka mesterképzési szak díjazottja olvasta fel, ezután elsőként az interdiszciplináris családtudományi mesterképzési szak 14 hallgatója kapta kézhez oklevelét. A szociális munka mesterképzési szakon 17, a közösségi és családi mediáció szakirányú továbbképzési szakon 21, az idősügyi interaktív életút-tanácsadó szakirányú továbbképzési szakon 4, a laktációs szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szakon 25, a mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szakon 104, a munkahelyi mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szakon pedig 53-an vehették át diplomájukat. Rajtuk kívül 11 fő mentálhigiénés házasság- és család-lelkigondozó szakos végzős még januárban kapta kézhez diplomáját.

Az ünnepség zenei aláfestéséről Zsemlye Sándor és zenésztársa gondoskodott.

Keresztes Eszter
Fotó: Barta Bálint – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.