303 magyar nyelvű, 148 angol nyelvű és 83 német nyelvű képzésben részt vett hallgatót avattak orvosdoktorrá a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán (ÁOK). Az eskütételt követően dr. Merkely Béla rektor és dr. Kellermayer Miklós dékán kézfogásukkal doktortársaikká fogadták a végzett orvosokat. Az MVM Dome-ban tartott ünnepségen dr. Merkely Béla rektor hangsúlyozta, a frissen végzett orvosok Magyarország és a régió első számú egyetemén sajátíthatták el hivatásuk megkezdéséhez szükséges ismereteket. Kitért a jó orvos elengedhetetlenül fontos tulajdonságaira is, mint a felelősségtudat, a segítőkészség, a betegek iránti empátia.  

Sokan egy folyamat lezárásaként gondolnak a diplomaátadóra, pedig az valójában egy hosszú út kezdete; most tanulják majd meg élesben, mit is jelent az a hivatás és életpálya, amit választottak – mondta dr. Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár az orvosavatón tartott beszédében. Számba vette, hogy mennyit változott az orvoslás az elmúlt évtizedekben a robbanásszerű tudományos és technológiai fejlődés és a társadalmi változások következtében.

Példaként említette a robotsebészet, a mesterséges intelligencia megjelenését, azt, hogy egyre magasabb szintű munkamegosztást, multiprofesszionális teameket igényel a gyógyítás, a feladatokban pedig előtérbe kerülnek a krónikus- és a szenvedélybetegségek. A növekvő várható élettartam miatt egyre több embernek van olyan betegsége, amely folyamatos egészségügyi ellátást igényel, a megelőzés, az egészségfejlesztés és nevelés pedig egyre nagyobb szerepet kap. A körülmények tehát sokat változtak, a lényeg mégis változatlan: azért gyógyít az orvos, hogy a betegek meggyógyuljanak. Az együttérzés, a könyörület, az aktív segítő szándék az alapvető hozzáállás, ahhoz, hogy jó orvos legyen valaki – emelte ki dr. Takács Péter, és egyben köszöntötte a frissen végzett orvosokat „a magyar egészségügy berkein belül”.

Önök már most, pályájuk kezdetén szerencsésnek mondhatják magukat, hiszen máris megtalálták életcéljukat. Ez egy hivatás, amely szó szerint az életről, és valóban egy életre szól. Ennek az útnak pedig most az egyik legfontosabb állomásához érkeztek el

– szólt dr. Merkely Béla rektor a frissen végzett orvosokhoz. Utalt arra, hogy a jelen lévő hallgatók Magyarország és a régió első számú egyetemén sajátították el a hivatásuk megkezdéséhez szükséges alapos ismereteket.

Emlékeztetett, hogy a Semmelweis Egyetem jelenleg a világ legjobb egyetemeinek felső egy százalékába tartozik, a US News legfrissebb rangsorában pedig kardiológia és kardiovaszkuláris rendszerek területen már a 31. helyen áll. „Célunk, hogy összegyetemi szinten is bejussunk a top 100-ba. Ez a víziónk nem öncélú: azt szolgálja, hogy a lehető legjobb ellátást nyújthassuk betegeinknek; a lehető legmagasabb szintű oktatási és kutatási-innovációs tevékenységet végezzük” – részletezte. Szólt arról is, hogy a most végzettek már az országban elsőként a Semmelweis Egyetemen megvalósított kurrikulumreformnak köszönhetően a korábbinál is gyakorlatorientáltabb szemléletben tanulhattak, a betegellátás szerves részeivé váltak, a mindennapi gyógyító munkában helytállva megtanulhattak teamekben dolgozni. A rektor kitért a jó orvos elengedhetetlenül fontos tulajdonságaira is, mint a felelősségtudat, a segítőkészség, a betegek iránti empátia. Történelmi jelentőségűnek nevezte, hogy az elmúlt tanévben tovább bővült az egyetem, és a traumatológia, az idegsebészet, a neurointervenció és a rehabilitáció is megjelent a Semmelweis Egyetem portfóliójában.

Emlékeztetett, hogy a mostani végzősöknek a COVID idején is helyt kellett állniuk, amely során bár „ilyen tárgy nem szerepel a kurrikulumban, mindannyian ötösre vizsgáztak emberségből is”.

„Küldetésünk, hogy minél több tehetség megtalálásának, kinevelésének és kibontakozásának otthona legyünk. Hogy még több egyedülálló magyar felfedezés, világraszóló hazai siker szülessen. Mert lehet, hogy itt ülnek ma Önök között a jövő Semmelweisei, Karikó Katalinjai és Krausz Ferencei – és a mi célunk az, hogy itt legyenek közöttünk holnap is, és a legtehetségesebb magyar kutatók tudása itthon hasznosulhasson” – fogalmazott.

„A diplomájukon együtt olvasható a Semmelweis név és az Önök neve. E kettő mától örökre összeforr. Viseljék büszkén mindkettőt!” – zárta beszédét a rektor.

Orbán Gábor, az egyetemet fenntartó Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány elnöke arra emlékeztette a végzetteket, hogy holnaptól kezdődően nem csak az egyetemi, hanem önálló munkájuk révén is hozzátehetnek majd a Semmelweis Egyetem hírnevéhez, és öregbíthetik azt itthon és szerte a világban. Szólt arról, hogy a folyamatos fejlődésre, a kiválóságra törekvés rendkívül fontos mozgatórugója az egyetemnek és a végzettek által választott hivatásnak egyaránt. „Az e cél érdekében tett erőfeszítéseik során azonban sose tévesszék szem elől, hogy a gyógyításnak, csakúgy, ahogy a folyamatos fejlődésnek és az ehhez szükséges tudás elsajátításának a lényege és fókusza az ember” – mutatott rá, kérve, hogy szakmájuk gyakorlása során őrizzék meg az emberekre való nyitottságot és a Semmelweis Egyetemen elsajátított betegközpontúságot.

A beszédek után Balla Réka Eszter, Shiida Kai és Jakob Seibold orvosdoktor jelöltek képzési nyelvük szerint előterjesztették az avatás iránti kérelmet, majd az eskütételt követően dr. Kellermayer Miklós dékán sikeres tanulmányaik elismeréséül orvosdoktorrá avatta a jelölteket, felruházva őket mindazokkal a jogokkal és kötelességekkel, amelyek az orvosdoktorokat, Magyarország törvényei szerint megilletik. Dr. Merkely Béla rektor és dr. Kellermayer Miklós ezután kézfogásukkal doktortársaikká fogadták az új orvosokat.

Dr. Kellermayer Miklós leköszönő dékán beszédében kiemelte: a képzési program legfontosabb célja olyan általános orvosok képzése, akik képesek önálló, kritikus gondolkodásra; bizonyos orvosi döntéshozatalra; a differenciálódásra és szakosodásra,  vagyis olyanok, mint egy „pluripotens őssejt”; és elkötelezik magukat az élethosszig tartó tanulás mellett. Olyan fiatal doktorokat szeretnénk képezni, akik rá tudnak csodálkozni a természet képzelőerejére, és olthatatlan vágyat éreznek az élet szépségének keresésére és megismerésére – fogalmazott. 

„Önök imént az emberiség talán legnagyszerűbb, szent hivatásának fáklyavivőivé váltak. Több mint kétezer éves eskü szavaival tettek hitet. Sose feledjék: arra hivatottak, hogy a szenvedő emberiség fájdalmát enyhítsék és könnyeit letöröljék” – emelte ki a dékán. Útravalóként adott tanácsai között hangsúlyozta, hogy legyenek képesek a reflexióra, használják ki jól az időt, mindig, mindenben és mindenkiben lássák meg a jót és a szépet, ha kell küzdjenek, de tudjanak szeretettel odahajolni az elesettekhez, és maradjanak mindig fiatalok lélekben és szellemben. Külön gratulált annak a 13 orvosnak, akik a Student at Risk program támogatásával szerezték meg diplomájukat. 

A magyar nyelvű képzésben részt vett orvostanhallgatók nevében dr. Magyar Kristóf beszélt, és úgy vélekedett: a Semmelweis Egyetem oktatógárdája kiváló alapot adott át a sikeres pályakezdéshez és ahhoz, hogy biztosan és felelősségteljesen tudják végezni a hivatásukat.

Az angol nyelvű képzésben részt vett orvostanhallgatók nevében dr. Ali Alfarwi hangsúlyozta az empátia, a kommunikáció és a szorgalom fontosságát az orvosi szakmában. Kiemelte egyik hallgatótársuk példaértékű kitartását és bátorságát, akit tanulmányaik alatt daganatos betegséggel diagnosztizáltak, de a kemoterápia mellett is sikerült jól teljesítenie a vizsgáit, végül pedig állapota javulni kezdett, és a többi jelenlévő végzős hallgatóhoz hasonlóan orvos lett belőle.

A német nyelvű képzésben részt vett orvostanhallgatók nevében dr. Jakob Seibold arról szólt, hogy a mai nap az örömé és a büszkeségé, valamint a köszöneté az oktatók felé. Felidézve az idáig vezető utat úgy fogalmazott, egyet biztos megtanultak: nincs olyan dolog, amire ne lennének képesek, amíg van elég kávé.

A rendezvényt kulturális program is színesítette, kisfilmet tekinthettek meg a résztvevők az ÁOK mindennapjairól, majd dr. Körmendi István, Magyarország legidősebb, jelenleg is praktizáló háziorvosának életútját és gondolatait ismerhették meg. A videók után a Semmelweis Egyetem néptánc-szakosztálya tartott bemutatkozó előadást.

Dobozi Pálma
Fotó: Barta Bálint, Zellei Boglárka – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.