Negyvenöt éve hozták létre az egykori Tündérhegyi Pszichoterápiás és Pszichoszomatikus-rehabilitációs Osztályt, és negyven éve,1984-ben kezdődött el a fekvőbetegek rehabilitációs ellátása, amelyről ünnepségen emlékeztek meg egykori és mostani vezetők és munkatársak. A konferencián köszöntötték az osztályt több évtizeden át vezető dr. Harmatta Jánost, aki idén ünnepli 80. születésnapját. Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben működő tündérhegyi osztály nevéhez számos szakmai eredmény fűződik, 2024. március 1-től pedig már a Semmelweis Egyetem Rehabilitációs Klinikájának részeként működik.

A Tündérhegyi Pszichoterápiás és Pszichoszomatikus-rehabilitációs Osztályt 1979-ben az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetbe (OORI) integrálva alakították ki, s az első öt évben kizárólag ambulanciaként működött, majd 1984-től nyithatott meg a fekvőbeteg részleg. Az évek folyamán összeállt az a munkatársi csapat – dr. Hidas György osztályvezető főorvos, dr. Harmatta János főorvos, dr. Szőnyi Gábor főorvos és Ajkay Klára vezető pszichológus vezetésével –, akik több évtizeden át meghatározták a szakmai munkát és jelöltek ki olyan irányvonalat, amely több fenntartó-váltást, átalakítást is megélt.

A negyvenéves évforduló alkalmából tartott tanácskozáson dr. Cserháti Péter, a Semmelweis Egyetem Rehabilitációs Klinikájának igazgatója emlékezett arra az időszakra, amikor az OORI főigazgatója lett 2013-ban, és a gyakorlatban szembesült azzal, hogy egy alapvetően neurológiai-mozgásszervi rehabilitációs intézetben működik egy teljesen eltérő profilú osztály, pszichoterápiás rehabilitációval, amely számos tekintetben különbözött a többi osztálytól. Dr. Harmatta János osztályvezető főorvossal való emberi- és munkakapcsolatáról szólva így fogalmazott:

A korosztályunknak, nekem is megadatott, hogy találkozhattunk olyan mesterekkel, orvoskollégákkal, akiknek van egyfajta aurája, kisugárzása a környezetükre, akik annyival többet tesznek és adnak az elvárhatónál, amely az orvoslásnak a holisztikus és humanista, széleskörű műveltségen alapuló értékeiben gyökerezik.”

Hozzátette, hálás ezekért a tapasztalatokért, és próbálja továbbadni, amit kapott azoktól a nívós kollégáktól, akikkel együtt dolgozhatott, és amely sokat jelentett számára a kihívásokkal teli időkben is.

Dr. Harmatta János, 28 éven át, egészen 2022-ig vezette az osztályt, s bár a kollégák és szervezeti egységek változtak, „sok tekintetben ő képviselte az állandóságot” – mondta az osztály vezetését 2022-ben átvevő dr. Milák Piroska. Nemcsak vezető volt, hanem a szellemiség, a hagyomány képviselője és egyben megteremtője, aki a mai napig tanácsaival segíti az osztály munkáját – tette hozzá.

A Magyar Pszichiátriai Társaság nevében dr. Molnár Károly elnök kiemelte, dr. Harmatta János évtizedek óta aktívan részt vesz a szakmai közéletben, nevéhez fűződik a többi között a határon túli magyar pszichiáterek felkarolása, valamint a környező országokban a pszichoterápiás módszerek elterjesztése.

Dr. Harmatta János iskolateremtő személyiség, hiszen megteremtette és vezette a tündérhegyi iskolát, amely az egyik legnagyobb képzőhely ma Magyarországon a pszichoterápiában, továbbá az általa vezetett intézmények nagyon fontos, a szakmán túl kulturális, közép-kelet-európai világunkból eredő terápiás hagyományt is képviselnek, amely ismert Európában és a tengerentúlon is – emelte ki dr. Purebl György, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének igazgatója.

Bokor László pszichoterapeuta elmondta, 2000-ben kapcsolódott be szervezőként a tündérhegyi képzésbe, és dr. Harmatta Jánossal és kollégáival sok időt fordítottak az innovációra, a képzések megújítására.

Ajkay Klára klinikai szakpszichológus kiemelte, 1982 óta dolgoztak közösen a Tündérhegyen dr. Harmatta Jánossal, és olyannak ismerte meg őt, „aki odaadja magát az ügynek.” Azok, akik a tündérhegyi képzésben tanultak szigorát éppúgy hangsúlyozták, mint a jóindulatú támogatását.

Szőnyi Gábor pszichiáter-pszichoterapeuta kortársaként fontosnak tartotta elmondani, hogy ötvenéves barátság fűzi dr. Harmatta Jánoshoz, aki bármerre is járt az országban szakmai úton, tevékenységével felpezsdítette az ottani pszichoterápiás életet, a környező országokban járva mindenütt kapcsolatokat teremtett.

Dr. Harmatta János a köszöntésekre reagálva így fogalmazott: „talán családi vonás is, hogy az életben ahova letettem magam, ott próbáltam elérni, hogy teremjen valami.” Szavai szerint Tündérhegy nem egyszemélyes munka volt, hanem csoporthelyzet, amiből mindannyian kivették a részüket; az osztályvezető, a részlegvezetők, a terapeuták, az ápolók, az intézmény. Ehhez megtalálták azt a módszert, ami eredményesnek bizonyult, „a vegytiszta pszichoterápia, csoportterápiás alapon, váltakozó csoportokkal, ami nem egy módszerű, de analitikus szemléletű.”

Tündérhegyen dolgozni elismertség a szakmában, ezért nagyon törekedtek rá a kollégák, és szívesen jöttek

– fűzte hozzá.

A pszichoterápiás rehabilitációban hosszan keletkező zavarokkal, személyiségzavarokkal, pszichotraumákkal és hasonló betegségekkel foglalkoznak, a kezelési idő átlagosan három hónap, így kedvező, hogy rehabilitációs intézmény keretében tehetik ezt.

Megköszönve a kollégáknak a közös munkát dr. Harmatta János hangsúlyozta, az, hogy ennyi évtized távlatából megmaradtak és fejlődhettek, sok mindenen múlhatott, de legfőképp a közösségi légkörön; meggyőződése, hogy azok a módszerek, amit a páciensek felé gyakoroltak, rájuk is hatott a konfliktusos helyzetekkel megküzdésben.

Dr. Harmatta János az 1980-as évek közepe óta oktat a Semmelweis Egyetemen, Popper Péter megkeresését elfogadva kapcsolódott be a német nyelvű hallgatók képzésébe: orvosi pszichológiát, orvosi szociológiát tanított húsz éven át, majd a mentálhigiénés szakemberek, szociális munkások és lelki gondozók oktatására kérték fel a Mentálhigiéné Intézetben. „Ez egy folyamatos munka volt Popper Pétertől kezdve Tomcsányi Teodóra, Kopp Mária professzorok vezette tanszéken át egészen mostanáig, és a továbbiakban is szeretnék részt venni benne” – mondta el dr. Harmatta János.

Tasnádi Róbert
Fotó: Barta Bálint – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.