Május 16. és 24. között Kínában, valamint Vietnámban járt az egyetem delegációja, hogy tovább erősítse a távol-keleti kapcsolatokat. A többállomásos tárgyalás és megbeszélés célja volt, hogy az egyetem bővítse és mélyítse oktatási és kutatási kapcsolatait hongkongi és vietnámi egyetemekkel, kormányzati szervekkel. A program keretében dr. Merkely Béla rektor a Semmelweisen végzett vietnámi öregdiákokkal is találkozott.

A Semmelweis Egyetem és Academia Europaea (AE) delegációja Hongkongban és Kínában is tárgyalt egy jövőbeli kollaboráció reményében. Az egyetemet dr. Merkely Béla rektor mellett dr. Ferdinandy Péter tudományos és innovációs rektorhelyettes, dr. Nyirády Péter, az Általános Orvostudományi kar jövőbeni dékánja, dr. Gerber Gábor, a Fogorvostudományi Kar dékánja, a Transzlációs Medicina Központ (TMK) oldaláról pedig dr. Hegyi Péter igazgató, dr. Varga Gábor igazgatóhelyettes és dr. Nagy Rita adjunktus képviselték. A delegáció elsőként Hongkongban, a Chinese University of Hong Kong (CUHK) vezetőségével találkozott, ahol együttműködési szerződést írtak alá, majd az Innovációs és Technológiai Minisztériumban a TEA-NET igazgatói és Dong Sun innovációs és technológiai miniszter tárgyalást folytatott az együttműködési lehetőségekről, pénzügyi forrásokról. Dél-Kínában, Sencsenben folytatódott a program, a Shenzhen Institute of Advanced Technology Chinese Academy of Sciences (SIAT) Symposiumon újabb együttműködési megállapodást írtak alá, emellett az NTA és SE TMK programját, eddigi eredményeit és jövőbeli terveit mutatták be a delegáció tagjai.

Hanoiban dr. Merkely Béla rektor megbeszélést folytatott a vietnámi oktatási miniszterhelyettessel és az egészségügyi miniszterhelyettessel, együttműködési megállapodást írt alá a Hanoi Medical School vezetőtestületével, melynek célja tovább erősíteni a magyar-vietnámi kapcsolatokat Vietnám legrégebben alapított orvostudományi egyetemével. A dokumentum tág keretet ad oktatási és tudományos együttműködések kialakítására.

A találkozón dr. Merkely Béla bemutatta az egyetemet, kitérve a korábbi vietnámi kapcsolatokra és konkrét együttműködési javaslatokat fogalmazott meg. Kiemelte, hogy a Semmelweis Egyetem szívesen fogad vietnámi hallgatókat, most is közel 30 diák tanul szinte minden képzésünkön – ismertette. Hangsúlyozta továbbá azt is, hogy a teljes idejű képzés mellett rövid idejű vagy részképzésekbe, valamint PhD-képzésbe is be lehet kapcsolódni. Ezt követően a rektor találkozott a Semmelweis Egyetemen 1969 és 1985 között végzett vietnámi öregdiákokkal. Az ünnepélyes eseményen elmondott köszöntőjében dr. Merkely Béla úgy fogalmazott: „Aki Magyarországon és a Semmelweisen végzett magyar és Semmelweis szíve van. 1969-ben, amikor megkezdték tanulmányaikat, ünnepeltük a Semmelweis Egyetem 200. évfordulóját, akkor nevezték el egyetemünket a nagy elődről Semmelweis Ignácról. Önök történelmet írtak akkor 1969-ben, ahogy mi is történelmet írtunk amikor a 250-ik évfordulót ünnepeltük”. Arra kérte a vietnámi öregdiákokat, hogy regisztráljanak az Alumni Igazgatóság rendszerébe, majd hozzátette: reméli, hogy hamarosan átadhatja nekik az arany, a gyémánt vagy a vas diplomákat akár Magyarországon akár Vietnámban.

Ho Si Minh-városban a rektor együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá a Vietnam National University School of Medicine-nel és tárgyalásokat folytatott a Pham Ngoc Thach Orvostudományi Egyetem vezérkarával. Dr. Merkely Béla bemutatva az egyetemet kiemelte a PhD-képzés fontosságát és egyben jelezte, hogy a Semmelweis Egyetem szívesen fogad vietnámi hallgatókat, fiatal oktatókat és kutatókat Magyarországra a PhD-képzésre. Elmondta, rendelkezésre állnak azok a források (Pannónia Ösztöndíjprogram) melyek támogatják az egyetem hallgatóinak külföldi tapasztalatszerzését; emellett beszélt a hallgatói csereprogram elindításáról is. „Érdekes lehet hallgatóink számára a trópusi betegségek helyszíni tanulmányozása. Erős kapcsolatokkal rendelkezünk a gyógyszeriparral is, például a Richter Gedeonnal, mely további együttműködési felületet eredményezhet” – hangsúlyozta a rektor. Dang Van Phuoc dékán kiemelte, hogy szeretnének elindítani egy hallgatói és oktatói csereprogramot. A megbeszélés zárásaként szándéknyilatkozatot is aláírtak.

A látogatás során a Semmelweis Egyetem rektora átfogó képet kapott a vietnámi egészségügyi felsőoktatás helyzetéről. A tárgyalások során megfogalmazódtak a vietnámi igények és elképzelések az oktatást és kutatás-fejlesztést illetően, továbbá az egészségügyi ellátásban, döntéshozói és felhasználói szinten egyaránt. Egyértelművé vált, hogy Vietnámban is szükség van a Semmelweis Egyetem által képviselt tudásra és szakértelemre, azonban körültekintő kiválasztási folyamat szükséges a megfelelő akadémiai partnerek megtalálása érdekében. A vietnámi kormány messzemenően támogatja az ezirányú törekvéseket.

A tavaly alapított Translational European- Asian Network (TEA – NET) Magyarország vezetésével Európa Ázsiával történő közös együttműködése, melynek célja a transzlációs kutatások facilitálása, tehát a kutatási eredmények implementálása a klinikai gyakorlatba.

Kép és szöveg: Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.