Tudományos Híradó című cikksorozatunkban az egyetemhez köthető D1 minősítésű tudományos közleményekről olvasható rövid összefoglaló. A cikkeket az elmúlt időszak megjelenései alapján a Központi Könyvtár, illetve a tudományos és innovációs rektorhelyettes válogatta.
A tacrolimus alapú immunszuppresszió szerepe a poszttranszplantációs vesedaganatok kialakulásában
Higher mTORC1/C2 activity was observed in post-transplant compared to non-transplant renal cell carcinomas

Transzplantációt követően az immunszuppresszív terápia fokozza a poszttranszplantációs (transzplantációt követően kialakuló) daganatok kialakulásának kockázatát. Ez összefüggésben állhat indirekt módon az immunrendszer általánosan csökkent működésével, illetve direkt módon az immunszuppresszív (kilökődés elleni) kezelés okozta molekuláris változásokkal is. Jelen tanulmányunk célja az volt, hogy megvizsgálja a „de novo” és poszttranszplantációs vesedaganatok mTOR aktivitással összefüggő jellegzetességeit, illetve a szervátültetéseknél használt leggyakoribb immunszupresszív gyógyszer, a tacrolimus (TAC) lehetséges szerepét a poszttranszplantációs vesedaganatok kialakulásában. Az mTOR (mechanistic target of rapamycin) fehérjekomplex a sejten belüli jelátviteli hálózat egyik fontos szabályozási csomópontja, részt vesz a sejtek anyagcsere folyamataiban, a növekedésben, osztódásának és pusztulásának szabályozásában. A komplex fő fehérjéje az mTOR kináz, nevét korábban felfedezett gombaellenes és immunszupresszív hatású gátlójáról kapta. Az mTOR kináz fokozott aktivitásának szerepe jól ismert számos daganat képződésében és progressziójában, gátlószereit több daganattípus terápiájában is engedélyezték.

Munkánkban az mTOR komplex működését vizsgáltuk veseelégtelenségben szenvedő betegek veséiben, transzplantált és nem transzplantált betegek vesedaganataiban, valamint többféle modellrendszerben, sejtkultúrák és állatkísérletek felhasználásával. Eredményeink alapján a TAC alapú immunszupresszióban részesült betegek veséjében az mTOR aktivitás fokozódása mutatható ki, illetve a poszttranszplantációs vesedaganatokban a de novo vesedaganatokhoz képest az mTOR aktivitás még fokozottabb, több esetben mTORC2 komplex dominanciát mutat. Előbbiek jelentőségét több vesedaganat-eredetű sejtvonalon és állatkísérletben is sikerült alátámasztanunk. Sejtkultúra esetén a sejtek osztódása, állatkísérletben pedig az állatokba transzplantált tumorok növekedése fokozódott TAC kezelés során. A fentiek felhívják a figyelmet arra, hogy a TAC kezelés az mTOR aktivitás fokozásával indukálhatja a poszttranszplantációs vesedaganatok kialakulását, illetve szerepe lehet az esetlegesen már jelen lévő daganat progressziójának felgyorsulásában. Az előzőek pedig alátámasztják a klinikai gyakorlatot, miszerint szervtranszplantációt követően malignus daganatos betegség esetén javasolt lehet a tacrolimus alapú immunszuppresszív terápia mielőbbi konverziója mTOR inhibitor alapú kezelésre; poszttranszplantációs vesedaganatok kialakulása esetén pedig valamely mTOR inhibitor kezelés, akár dual inhibitor terápia alkalmazása is felmerülhet – írta összefoglalójában dr. Patonai Attila.

Tumorigenic role of tacrolimus through mTORC1/C2 activation in post-transplant renal cell carcinomas
Dorottya Moldvai (Department of Pathology and Experimental Cancer Research, Semmelweis University), Dániel Sztankovics (Department of Pathology and Experimental Cancer Research, Semmelweis University), Titanilla Dankó (Department of Pathology and Experimental Cancer Research, Semmelweis University), Enikő Vetlényi (Department of Pathology and Experimental Cancer Research, Semmelweis University), Gábor Petővári (Department of Pathology and Experimental Cancer Research, Semmelweis University), Ágnes Márk (Department of Pathology and Experimental Cancer Research, Semmelweis University), Attila Patonai (Department of Surgery, Transplantation and Gastroenterology, Semmelweis University), Gyula Végső (Department of Surgery, Transplantation and Gastroenterology, Semmelweis University), László Piros (Department of Surgery, Transplantation and Gastroenterology, Semmelweis University), Ádám Hosszú (Department of Paediatrics <Bókay street Unit>, Semmelweis University; MTA-SE Lendulet Diabetes Research Group), Judit Pápay (Department of Pathology and Experimental Cancer Research, Semmelweis University), Ildikó Krencz (Department of Pathology and Experimental Cancer Research, Semmelweis University), Anna Sebestyén (Department of Pathology and Experimental Cancer Research, Semmelweis University)
British Journal of Cancer volume 130, pages 1119–1130 (2024)
https://doi.org/10.1038/s41416-024-02597-8

Hogyan felejtenek a sejtek jelátviteli hálózatai?

Korábbi, a Trends in Biochemical Sciences folyóiratban megjelent eredményeinkben a sejtek jelátviteli hálózatainak a tanulási mechanizmusait írtuk le. A megismételt külső jelekre a sejtek igen gyakran gyorsabb, erősebb és zajmentesebb, azaz „biztosabb” biokémiai és molekuláris biológiai válasszal válaszolnak. Az adott válaszban aktiválódó, specifikus jelátviteli utaknak a sejtes tanulás során megvalósuló erősödése az idegrendszerben már évtizedek óta ismert, és néhány éve kísérletes bizonyítást is nyert Hebbi tanulási szabály mintáját követi. Azaz: a megismételt, „megtanult” jelátvitel során azok a jelátviteli kapcsolatok (és jelátviteli utak) erősödnek meg a sejtben, amelyek részt vettek a jelátvitelben. A jelátviteli erősödése a rendezetlen szerkezetű fehérjék szerkezetének átmeneti rendeződésével, fehérje transzlokációval, mikro és lnc RNS-ek szintézisével, valamint a kromatin átrendeződésével valósulhat meg. A korábbi gondolatmenetünk a Hebbi tanulási szabály általánosítását jelentette az idegrendszer hálózatairól a molekuláris jelátviteli hálózatokra.

A sejtek tanulása azonban nem korlát nélküli. Ha nem néhány, hanem túl sok megismételt jel éri a sejtet, akkor a sejt túlterhelődik, és „fellázad”. Ez a korábban megerősödött jelátviteli utak deszenzitizációját, azaz „célzott lerombolását” okozza. A deszenzitizáció egyik legjellemzőbb folyamata a receptorok downregulációja, azaz a sejt felszínéről való „eltüntetése”. Ezzel párhuzamosan az addig erősebben kapcsolt jelátviteli szomszédok sokfajta szétkapcsolása is megfigyelhető. Ilyen „sejtes felejtés” történik a stressz és az öregedés során. A sejtes felejtés sokszor megfelel az anti-Hebbi tanulási szabálynak, amelyben specifikus jelátviteli utak csökkenése figyelhető meg. A cikkben összefoglaltuk azokat a gyógyszerfejlesztési irányokat is (például kémiailag indukált proximitás), amelyek, a sejtek tanulásának, és azokat amelyek a sejtek felejtésének a szabályait használják fel. A sejtes felejtés indukciója nagyon fontos az allergia kezelésében és kiemelt fontosságú lehet a gyógyszer rezisztenciák felülírásában – írta összefoglalójában dr. Csermely Péter.

Cellular forgetting, desensitisation, stress and ageing in signalling networks. When do cells refuse to learn more?
Tamás Veres (Department of Molecular Biology, Semmelweis University), Márk Kerestély (Department of Molecular Biology, Semmelweis University), Borbála M. Kovács (Department of Molecular Biology, Semmelweis University), Dávid Keresztes (Department of Molecular Biology, Semmelweis University), Klára Schulc (Department of Molecular Biology, Semmelweis University; Division of Oncology, Department of Internal Medicine and Oncology, Semmelweis University), Erik Seitz (Department of Molecular Biology, Semmelweis University), Zsolt Vassy (Department of Molecular Biology, Semmelweis University), Dániel V. Veres (Department of Molecular Biology, Semmelweis University; Turbine Ltd), Peter Csermely (Department of Molecular Biology, Semmelweis University)
Cellular and Molecular Life Sciences, Volume 81, article number 97, (2024)
https://doi.org/10.1007/s00018-024-05112-7

A rosszindulatú daganatok csontba történő áttétképzésének új mechanizmusát azonosították a Semmelweis Egyetem kutatói

A csontszövet a rosszindulatú daganatok áttétképzésének egyik leggyakoribb helye, és a betegség előrehaladott stádiumában a betegek jelentős része már nem reagál a jelenlegi terápiákra. Az úgynevezett oszteolítikus csontáttétek, ahol maga a csontszövet bomlik le és pusztul el, súlyos csontrendszeri szövődményekhez vezetnek, jelentős mértékben rontva a betegek életminőségét és életkilátásait. A daganatsejtek azonban nem képesek saját maguk lebontani a csontállományt, ezt az emberi szervezetben jelen lévő egyetlen csontbontásra képes sejttípus, az oszteoklaszt, vagy más néven csontfaló sejt végzi el. A csontáttétekkel járó kóros mértékű csontvesztés tehát a daganatsejtek által túlzott mértékben aktivált oszteoklasztok működésének hatására jön létre.

Az oszteolítikus csontáttétet képző daganatok általi oszteoklaszt-aktiváció folyamatát korábban úgy képzelték el, hogy a daganatsejtek indirekt módon, a csontot felépítő oszteoblasztokon keresztül segítik elő az oszteoklasztok kialakulását. Mi azonban kísérleteinkben azonosítottunk egy ezzel párhuzamosan működő jelátviteli utat, amely során a daganatsejtek közvetlenül képesek az oszteoklasztok keletkezését a csontban fokozni egy bizonyos szteroid hormon, az úgynevezett pregnenolon termelése révén  – fogalmazott összefoglalójában dr. Győri Dávid.

De novo steroidogenesis in tumor cells drives bone metastasis and osteoclastogenesis
Luca F. Sándor (Department of Physiology, Semmelweis University), Joon B. Huh (Department of Physiology, Semmelweis University), Péter Benkő (Department of Physiology, Semmelweis University), Toru Hiraga (Department of Histology and Cell Biology, Matsumoto Dental University), Szilárd Póliska (Department of Biochemistry and Molecular Biology, University of Debrecen), Csaba Dobó-Nagy (Department of Oral Diagnostics, Semmelweis University), Joanna P. Simpson (Mass Spectrometry Core, University of Edinburgh), Natalie Z. M. Homer (Mass Spectrometry Core, University of Edinburgh), Bidesh Mahata (Department of Pathology, University of Cambridge), Dávid S. Győri (Department of Physiology, Semmelweis University)
Cell Reports, Volume 43, Issue 3, 113936 (March 13, 2024)
DOI: https://doi.org/10.1016/j.celrep.2024.113936

Az alvás kivonatolja az emlékeket

Az alvás és az emlékezet közötti kapcsolat számos modern vizsgálat alapjául szolgált és ezek alapján elmondható, hogy az alvás alatt egészen biztosan történik valami az emlékekkel. Egy klasszikus elképzelés szerint az alvás alatt az emléknyomok megerősödnek, így maradhatnak fenn hosszabb időre. Az emléknyomok megerősödése azonban nem egységes folyamat, vagyis nem a teljes emléknyom erősödik meg, hanem csak egy bizonyos része. Elképzelhető, hogy ennek a folyamatnak köszönhető, hogy az emlékekből kiszűrődik a lényeg. A kutatás annak lehetőségét vizsgálta, hogy az érzelmi töltet mennyire fontos faktora az emlékek kivonatolásának. A kísérletek során a résztvevőket arra kérték, hogy a számítógépen bemutatott fényképek által kiváltott érzelmeket értékeljék egy skálán. Ezután a résztvevők egy csoportja az alváslaborban szundított néhány órát, miközben a kutatók elektroenkefalográfiás (EEG) felvételt készítettek az agytevékenységről. Az ébredést követően a résztvevők felismerési tesztet teljesítettek. Ebben azonban a korábban látott képek mellett olyan fotók is megjelentek, melyek hasonlítottak az eredetileg bemutatott képekre, de nem egyeztek meg velük teljesen. Az ezekre a képekre adott válaszok központi fontosságúak voltak. Amennyiben az érzelmi töltet valóban fokozza az emlékek kivonatolását, akkor az intenzív érzelmi töltetűnek ítélt képek esetében nagyobb eséllyel kell összetéveszteniük a résztvevőknek a hasonló képeket az eredeti képekkel.

A kutatók azt találták, hogy ez valóban így van, ám csak azoknál a résztvevőknél, akik a délutáni alvás során eljutottak a REM fázisnak nevezett alvásszakaszba is. A REM akroníma a szakaszra jellemző gyors szemmozgásokra (rapid eye movements – REM) utal. Az alvásnak ezen szakaszát klasszikus eredmények kötik az álmodáshoz és sok újabb vizsgálat hozta összefüggésbe az emlékezethez köthető molekuláris biológiai folyamatokkal is. A kutatók az EEG felvételen rögzített agyhullámok mintázatait elemezve igyekeztek a REM szakasz hatását mélyebben megérteni, ám ezzel kapcsolatban nem találtak ígéretes nyomokat az adataikban. A vizsgálat tehát alátámasztotta, hogy az érzelmi töltet hatással van az emléknyomok kivonatolására és ez a folyamat feltehetőleg az alvás gyors szemmozgásos szakaszában zajlik. Ahhoz viszont további vizsgálatokra lesz szükség, hogy az is kiderüljön, pontosan milyen mechanizmus révén zajlik az emléknyomok kivonatolása a REM szakaszban – fogalmazott összefoglalójában dr. Reichardt Richárd.

A daytime nap with REM sleep is linked to enhanced generalization of emotional stimuli
Richárd Reichardt (Institute of Psychology, Eötvös Loránd University), Anna Király (National Institute of Locomotor Diseases and Disabilities), Ágnes Szőllősi (Institute of Cognitive Neuroscience and Psychology, Eötvös Loránd Research Network <ELKH>; Centre for Cognitive Medicine, University of Szeged), Mihály Racsmán (Institute of Cognitive Neuroscience and Psychology, Eötvös Loránd Research Network <ELKH>; Centre for Cognitive Medicine, University of Szeged), Péter Simor (Institute of Psychology, Eötvös Loránd University; Institute of Behavioural Sciences, Semmelweis University)
J Sleep Res. 2024 Feb 19:e14177
https://doi.org/10.1111/jsr.14177

A serdülőkori agyi fejlődés Goldilocks-zónája

A pubertás nem csak az érést, de az agykéreg átszerveződését is elindítja, a pubertás kezdetének időpontja azonban nagy egyéni variabilitást mutat. Nemzetközi együttműködésben a HUN-REN-ELTE-PPKE Serdülőkori Fejlődés Kutatócsoport munkatársai, Kovács Ilona és Gombos Ferenc, valamint a Semmelweis Egyetem doktori hallgatója, Szakács Hanna a kamasz agy hierarchikus szerveződését vizsgálta három eltérő érettségű csoportban: az átlagos fejlettségű résztvevők ultrahanggal mért csontkora ugyanakkora, a decelerált csoportban lévők csontkora kisebb, az akcelerált csoport résztvevőinek csontkora nagyobb volt az életkornál. A kérdés az volt, hogy vajon az eltérő érettségű csoportok agykérgi hierarchikus szerveződése mutat-e eltéréseket. Az agyi fejlődést nagyfelbontású EEG eszközzel követték éber nyugalmi állapotban. Az EEG adatokat egy termodinamikán alapuló eljárással elemezték, mely azt mutatja ki, mennyire hierarchizáltak az agykéregben lezajló folyamatok.

Eredményeik alapján az átlagos érettségű csoportban volt a legmagasabb a hierarchikus szerveződés mértéke, ahol a pubertás kezdete és maga az érési folyamat se nem lassú, se nem gyors, hanem átlagsebességgel zajlik. Az eredmények a szinaptikus metszegetéssel állhatnak összefüggésben: ha a metszegetés túl korán indul (akcelerált), a hálózat túlságosan megritkul; ha viszont túl későn kezdődik (decelerált), akkor a kapcsolati sűrűség túlságosan nagy marad; az átlagosan érő serdülők esetében azonban optimális tempóban, egyfajta érési Goldilocks-zónában zajlik ez a folyamat – írta összefoglalójában dr. Szakács Miriam Hanna.

Navigating Pubertal Goldilocks: The Optimal Pace for Hierarchical Brain Organization
Hanna Szakács (Laboratory for Psychological Research, Pázmány Péter Catholic University; Semmelweis University Doctoral School, Division of Mental Health Sciences), Murat Can Mutlu (Institute of Biology, Otto-von-Guericke University; Center for Behavioral Brain Sciences, Otto-von-Guericke University), Giulio Balestrieri (Center for Brain and Cognition, Universitat Pompeu Fabra), Ferenc Gombos (Laboratory for Psychological Research, Pázmány Péter Catholic University; HUN-REN-ELTE-PPKE Adolescent Development Research Group), Jochen Braun (Institute of Biology, Otto-von-Guericke University; Center for Behavioral Brain Sciences, Otto-von-Guericke University), Morten L. Kringelbach (Centre for Eudaimonia and Human Flourishing, Linacre College, University of Oxford; Department of Psychiatry, University of Oxford; Center for Music in the Brain, Department of Clinical Medicine, Aarhus University), Gustavo Deco (Center for Brain and Cognition, Universitat Pompeu Fabra; Department of Information and Communication Technologies, Universitat Pompeu Fabra; Institució Catalana de la Recerca i Estudis Avançats <ICREA>), Ilona Kovács (HUN-REN-ELTE-PPKE Adolescent Development Research Group; Institute of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Eötvös Loránd University)
Adv Sci (Weinh). 2024 Mar 15:e2308364
https://doi.org/10.1002/advs.202308364

A fizikai aktivitás kapcsán észlelt akut szívfrekvencia változás genetikai háttere

Az fizikai aktivitás hatására bekövetkező szívfrekvencia-változás jól jellemzi az egyén kardiovaszkuláris fittségét, e mellett összefüggést mutat a kardiovaszkuláris betegségek kialakulásának kockázatával, valamint az általuk okozott korai halálozással. A szívfrekvencia szabályozása összetett folyamat, amelyet több jól ismert (mint például hormonális hatások, központi és perifériás reflexek) mellett örökletes tényezők is befolyásolnak.

A közelmúltban publikált, 620 személy (akik esetében YMCA 3 perces lépés teszt segítségével mértük a szívfrekvencia változást) bevonásával végzett vizsgálatunk során sikeresen azonosítottunk öt polimorfizmust (rs10252228, rs459465, rs6022999, rs8097348, és rs12405556), amelyek összefüggést mutatnak a szívfrekvencia egyéni változásával. Optimalizált poligénes pontszámítási módszer segítségével igazoltuk, hogy nyolc polimorfizmus (rs6022999, rs12405556, rs459465, rs10252228, rs8097348, rs10887741, rs12612420 és rs7023003) együttes értékelésével meghatározott genetikai konstelláció szoros összefüggést mutat a fizikai aktivitás hatására bekövetkező kisebb mértékű szívfrekvencia-változással és egyben a szabadidős fizikai aktivitás magasabb mértékével. Kutatásunkkal elsőként sikerült igazolnunk az egyéni szabadidős fizikai aktivitás és a szívfrekvencia-változás genetikai kapcsoltságát, s ezáltal rámutatni arra, hogy a szabadidős fizikai aktivitásra hajlamosító genetikai meghatározottság a reaktív szívfrekvencia változás mértékének kedvezőbb alakulása révén érvényesül – fogalmazott dr. Pikó Péter.

Genetic Background of Acute Heart Rate Response to Exercise
Péter Pikó (Department of Public Health and Epidemiology, Faculty of Medicine, University of Debrecen; National Laboratory for Health Security, Center for Epidemiology and Surveillance, Semmelweis University), Habib Al Ashkar (HUN-REN-UD Public Health Research Group, Department of Public Health and Epidemiology, Faculty of Medicine, University of Debrecen), Nóra Kovács (Department of Public Health and Epidemiology, Faculty of Medicine, University of Debrecen; HUN-REN-UD Public Health Research Group, Department of Public Health and Epidemiology, Faculty of Medicine, University of Debrecen), Ilona Veres-Balajti (Department of Physiotherapy, Faculty of Health Sciences, Institute of Health Sciences, University of Debrecen), Róza Ádány (Department of Public Health and Epidemiology, Faculty of Medicine, University of Debrecen; National Laboratory for Health Security, Center for Epidemiology and Surveillance, Semmelweis University; HUN-REN-UD Public Health Research Group, Department of Public Health and Epidemiology, Faculty of Medicine, University of Debrecen; Department of Public Health, Semmelweis University)
Int. J. Mol. Sci. 2024, 25(6), 3238.
https://doi.org/10.3390/ijms25063238

A SARS-CoV-2 vírus genomjában található nem-kanonius szerkezeti formák (G-quadruplek) stabilizálása a rákterápia céljára fejlesztett ligandumokkal
(a) Structure and schematic representation of a G-quartet composed of four guanine bases connected with Hoogsteen-type hydrogen bonds; (b) structure of a parallel GQ conformation. M+ represents the stabilizing metal ion, which is usually K+ or Na+.

A kettős szálú DNS szerkezetet mindenki ismeri, de kevésbé köztudott, hogy DNS és RNS molekulák ún. nemkanonikus szerkezeteket is felvehetnek. Ezek közül talán a legjelentősebb a G-quadruplex, mely a nukleinsavak guaninban gazdag régióiban alakulhat ki. A szerkezet alapját négy guanin bázis adja, melyek síkba rendeződnek. Ezt, a nyolc hidrogénkötéssel stabilizált planáris struktúrát G-kvartettnek nevezzük. 2-4 ilyen kvartett egymásra épüléséből alakul ki a G-quadruplex. A szerkezetet egyszeres pozitív töltésű fémionok stabilizálják. Az elmúlt évtizedekben a humán genom számos pontján mutatták ki a G-quadruplex szerkezetet. A G-quadruplexek akkor kerültek az érdeklődés középpontjába, amikor kiderült, hogy jelentős mennyiségben fordulnak elő a DNS végén levő telomér régióban, ahol gátolják a telomeráz aktivitását. A telomeráz fontos szerepet tölt be a rákos sejtek immortábilissá válásában, ezért a G-quadruplexek stabilizálása a rákterápia egyik fontos irányzata lett. Bár számos ligandumot kifejlesztettek erre a célra, ezek közül még egyik sem jutott el a sikeres klinikai tesztelés fázisába. G-quadruplexeket természetesen nem csak a humán genomban mutattak ki. DNS- és RNS vírusok örökítő anyagában is számos olyan speciális szekvenciát találtak, mely elvileg képes G-quadruplexet alkotni.

Csoportunk kutatásának fókuszában a különböző G-quadruplexek stabilitása, és stabilizálása áll. Kutatásunk során a humán telomerben, egyes onkogén promoter régiókban, valamint a hepatitis B vírus és a SARS-CoV-2 genomjában található G-quadruplexek stabilitását vizsgáltuk. A jelen cikkben a SARS-CoV-2 vírus három olyan részletét vizsgáltuk, amely a számítógépes előrejelzések szerint a legnagyobb valószínűséggel alkot quadruplex formát. Először azt bizonyítottuk, hogy tényleg kialakul-e a G-quadruplex forma. Méréseinkben fluoreszcencia (azon belül is Förster rezonancia energia transzfer) és cirkuláris dikroizmus spektroszkópiát használtunk. Gondosan megvizsgáltuk a különböző fizikai és kémiai tényezőknek a stabilitásra gyakorolt hatását, melyből a szerkezet termodinamikai paramétereit tudtuk meghatározni. Külön említésre érdemes ezek közül a G-quadruplex feltekeredésekor szükséges térfogatváltozás, aminek jelentőségét a sejt erősen zsúfolt molekuláris környezetében nem szabad alábecsülni. Bizonyítottuk, hogy a vizsgált három ligandum közül az egyik kiemelkedő stabilizáló hatással bír mindhárom quadruplex formáló RNS szekvencia esetén. Eredményeink arra mutatnak, hogy a G-qadruplexek hatékony célpontok lehetnek a vírusok elleni küzdelemben is – írtan összefoglalójában dr. Smeller László.

Stabilization of G-Quadruplex Structures of the SARS-CoV-2 Genome by TMPyP4, BRACO19, and PhenDC3
Miklós Cervenak (Department of Biophysics and Radiation Biology, Semmelweis University), Orsolya Réka Molnár (Department of Biophysics and Radiation Biology, Semmelweis University), Péter Horváth (Department of Pharmaceutical Chemistry, Semmelweis University), László Smeller (Department of Biophysics and Radiation Biology, Semmelweis University)
Int. J. Mol. Sci. 2024, 25(5), 2482.
https://doi.org/10.3390/ijms25052482

Retrospektív vizsgálat a COVID-19 járvány hatásairól nemzetközi, elit vízisportolók körében
Az ábra az új SARS-CoV-2 fertőződések és a felvett vakcina dózisok fél éves időszakokra bontott számait mutatja be.
A kördiagramok az adott időszakban lezajló fertőződések tünetei súlyosságának arányait jelzik.

A vizsgálatot a COVID-19 járvány jelentős hullámait követően elsőként publikusan megrendezett nemzetközi tömegsporteseményen, a 2022-es World Aquatics (korábbi nevén FINA) vizes világbajnokságon végeztük. A világjárvány kezdete óta ez volt az első, mely közösségi távolságtartás (social distancing) és izolációs „buborék” rendszer kötelezővé tétele nélkül került megrendezésre. A nemzetközi válogattot sportolók közül 812-en online kérdőívet töltöttek ki, melyben alapvető demográfiai adatokra, korábbi SARS-CoV-2 fertőzések tüneteire, újrafertőződésre, egyes pszichológiai aspektusokra és vakcinációs előzményekre kérdeztünk rá. A megkérdezett sportolók mintegy fele átesett legalább egyszer a vírusfertőzésen. Az egyes sportágak között eltérő volt a fertőződés gyakorisága, melyben kiemelkedtek a csapatsportolók (vízilabdázók 67%-a, szinkronúszók 61%-a). A fertőzések enyhe/közepes tünetekkel zajlottak a megkérdezettek 78%-ánál, míg 16%-uk tünetmentes maradt. A sportolók 13%-a fertőződött meg ismételten a világbajnokságig bezárólag. A vakcináció elfogadottsága magas volt, mintegy 92% legalább két dózist kapott. Összefüggést találtunk a járvány alatt bekövetkező hangulatingadozás és szubjektív telesítményromlás között is.

Vizsgálatunk rávilágított, hogy a válogatott sportolók világszerte a magas fertőződési arány ellenére jóindulatú betegséglefolyással bírtak, a COVID-19 vakcinációval kapcsolatban pedig élményeik többnyire pozitívak voltak. A járvány negatív aspektusaival kapcsolatos pszichológiai támogatás fontossága megerősítésre került, mely a sportolókkal foglalkozó szakemberek egyik kiemelt felelőssége lesz a jövőben – fogalmazott dr. Juhász Vencel.

Retrospective study of COVID-19 experiences in elite multinational aquatic athletes
Vencel Juhász (Heart and Vascular Center, Semmelweis University), Emese Csulak (Heart and Vascular Center, Semmelweis University), Liliána Szabó (Heart and Vascular Center, Semmelweis University), Zsófia Ocsovszky (Heart and Vascular Center, Semmelweis University), Dorottya Balla (Heart and Vascular Center, Semmelweis University), György Nagy (Heart and Vascular Center, Semmelweis University), Alessandro Zorzi (University of Padova), Andy I. M. Hoepelman (World Aquatics), Béla Merkely (Heart and Vascular Center, Semmelweis University; Department of Sports Medicine, Semmelweis University), Hajnalka Vágó (Heart and Vascular Center, Semmelweis University; Department of Sports Medicine, Semmelweis University), Nóra Sydó (Heart and Vascular Center, Semmelweis University; Department of Sports Medicine, Semmelweis University), World Aquatics, Sports Medicine Committee (Cees-Rein van den Hoogenband, David Gerrard, Kevin Boyd, Christer Magnusson, Béla Merkely, Jim Miller, Farhad Moradi Shahpar, Edgar Ortiz, Josip Varvodic, Xinzhai Wang & Mohamed Yahia Cherif), World Aquatics, COVID-19 Task Force (Andy I. M. Hoepelman, Mohamed Diop, David Gerrard & Cees-Rein van den Hoogenband)
Scientific Reports volume 13, Article number: 13978 (2023)
https://doi.org/10.1038/s41598-023-40821-2

Vörösvértestek és a tranexámsav közötti kölcsönhatás vizsgálata a fibrinolízis gátlásában
Effect of tranexamic acid (TXA) and red blood cells (RBCs) on fibrin structure. Fibrinogen containing various counts of RBCs was clotted with thrombin in the presence and absence of TXA, and clots were processed for scanning electron microscopic imaging as described in the Methods section. Representative images are shown for clots containing 20% (v/v) RBCs (A and C) and 40% (v/v) RBCs (B and D) in the absence of TXA (A and B) and at 64 μM TXA (C and D) (scale bar 2 μm). The diameter of typically 300 fibers on each of 5 independent clot images was measured, and following outlier analysis, the best-fitting theoretical distribution of fiber size was determined from 10 000 bootstrap replicas, as described in the Methods section. (E) The probability density function (PDF, %) of the fitted distribution of fibrin fiber diameter at 20% (v/v) RBCs (red) and 40% (v/v) RBCs (green) in the absence of TXA (continuous line) and at 64 μM TXA (dashed line). For all pairs of distributions, the P values of the Kuiper bootstrap statistical tests for distribution equality are less than .001.

A posztpartum (szülés után jelentkező) vérzés évente körülbelül 100.000 nő halálát okozza világszerte. A WOMAN trial elnevezésű klinikai vizsgálat igazolta, hogy egy széleskörben elterjedt antifibrinolítikus gyógyszer, a tranexámsav (TXA) alkalmazása egyharmadával csökkenti a posztpartum vérzés általi halálozást. Korábbi munkánkban igazoltuk, hogy a vérszegénység fokozza a vérrögök oldhatóságát, a fibrin szerkezetének és a plazminogén aktivációjának módosításán keresztül. A várandós nők több, mint egyharmada vérszegény, mely növeli a posztpartum vérzés és a halálozás kockázatát. A WOMAN trial kutatóival együttműködésben vizsgáltuk a TXA és vörösvértestek kölcsönhatását a fibrinolízis gátlásában.

Alkalmazott módszereink széles skálát ölelnek fel: egyszerű véralvadási tesztektől kezdve korszerű mikroszkópos technikákig és a klinikumban ágy mellett is alkalmazott tromboelasztográf (ClotPro) használatáig terjed. Vizsgálatainkkal kimutattuk, hogy a vörösvérsejtek és a TXA között szinergista hatás figyelhető meg, erősítve egymás fibrinolízist gátló hatását mind globális lízistesztekben, mind a fibrinolízis első szakaszát, a plazminogén aktivációt vizsgálva. A pásztázó elektronmikroszkópos felvételeken (SEM) látható, hogy a TXA és vörösvérsejtek külön-külön is módosítják a fibrin szálátmérők vastagságát. A kettős hatás eredője, hogy a fibrinolízissel szemben ellenállóbb szálak alakulnak ki. A vérszegénység kialakulásának megelőzése vagy mihamarabbi kezelése kulcsfontosságú a posztpartum vérzés rizikójának csökkentésében. Amennyiben a vérszegénység a szülő nőnél mégis fennáll, a TXA alkalmazása csökkenti a halálos vérzések előfordulását. Vizsgálataink alapján alacsonyabb hematokrit értékek esetén magasabb TXA dózisokra lehet szükség ugyanazon antifibrinolítikus hatás eléréséhez – írta összefoglalójában dr. Raska Alexandra.

Synergism of red blood cells and tranexamic acid in the inhibition of fibrinolysis
Alexandra Raska (Department of Biochemistry and Molecular Biology, Semmelweis University; HCEMM-SU Thrombosis and Hemostasis Research Group, Department of Biochemistry, Semmelweis University), Kata Kálmán (Department of Biochemistry and Molecular Biology, Semmelweis University; HCEMM-SU Thrombosis and Hemostasis Research Group, Department of Biochemistry, Semmelweis University), Barnabás Egri (Department of Biochemistry and Molecular Biology, Semmelweis University), Petra Csikós (Department of Biochemistry and Molecular Biology, Semmelweis University), László Beinrohr (Department of Biochemistry and Molecular Biology, Semmelweis University), László Szabó (Department of Biochemistry and Molecular Biology, Semmelweis University; Plasma Chemistry Research Group, Institute of Materials and Environmental Chemistry, Research Centre for Natural Sciences), Kiril Tenekedjiev (Australian Maritime College, University of Tasmania; Nikola Vaptsarov Naval Academy), Natalia Nikolova (Defence Science and Technology Group; Australian Maritime College, University of Tasmania), Colin Longstaff (Biotherapeutics, Haemostasis Section, National Institute for Biological Standards and Control), Ian Roberts (London School Hygiene and Tropical Medicine, Clinical Trials Unit), Krasimir Kolev (Department of Biochemistry and Molecular Biology, Semmelweis University), Nikolett Wohner (Department of Biochemistry and Molecular Biology, Semmelweis University; HCEMM-SU Thrombosis and Hemostasis Research Group, Department of Biochemistry, Semmelweis University)
Journal of Thrombosis and Haemostasis, Volume 22, Issue 3, March 2024, Pages 794-804.
https://doi.org/10.1016/j.jtha.2023.11.009

Új célzott terápiás lehetőségek a prosztatarák kezelésében – a BRCA gének szerepe

A precíziós onkológia az elmúlt években történő robbanásszerű fejlődése egyre inkább lehetőséget teremt a betegek egyéni molekuláris mintázata alapján való kezelésére. A prosztatadaganat kutatás egyik forrongó területe az emlőtumorokból megismert, a DNS javításban szerepet játszó BRCA1 és BRCA2 fehérjéket kódoló gének mutációjának vizsgálata. A BRCA-mutáns prosztatadaganatok sokkal fiatalabb életkorban jelentkeznek, előrehaladottabb állapotban kerülnek felismerésre, valamint agresszívabb lefolyással járnak, ami arra utal, hogy ezen betegek nemcsak genetikai, hanem prognosztikai szempontból is megkülönböztetett jelentőséggel bírnak. Ezenkívül a BRCA mutációi befolyásolhatják a prosztatadaganatok különböző gyógyszeres kezelésekkel szembeni érzékenységét. Míg a BRCA mutációk és a poli-(ADP-ribóz)-polimeráz (PARP) gátlókra adott kiemelkedő terápiás válasz közötti összefüggés jól dokumentált, a mutációt hordozó betegek egyéb prosztatadaganat ellenes kezeléseivel szembeni érzékenységéről jóval kevesebb adat áll rendelkezésre.

Ezért vizsgálatainkban azt a célt tűztük ki, hogy szisztematikus irodalmi áttekintések és meta-analízisek segítségével javítsuk a patogén BRCA mutációkat hordozó metasztatikus kasztráció-rezisztens prosztatadaganatos betegek kezelési stratégiáját. Az első vizsgálatban az áttétes betegek első vonalban adható kezelési lehetőségeit (abirateron, docetaxel, enzalutamid) foglaltuk össze. Eredményeink alapján úgy tűnik, hogy a BRCA-pozitív prosztatadaganatos betegeknél az enzalutamid kezelés progresszió-mentes túlélés-béli előnnyel jár. A második vizsgálatunkban a későbbi vonalakban használható (PARP-gátlók, cabazitaxel, PSMA-ligand és platina) szerek hatékonyságát mértük fel. A teljes és progresszió-mentes túlélési adatok vizsgálata során azt találtuk, hogy a különböző típusú PARP-gátlók hatékonysága hasonló. Ezen felül érdekes módon a PARP-gátlók és a platina kemoterápia között nem találtunk különbséget biokémiai (PSA) terápiás válasz és teljes túlélés tekintetében. Adataink alapján felmerül, hogy a jövőben a platina is valós alternatíva lehet a BRCA-pozitív metasztatikus kasztráció-rezisztens prosztatadaganatos betegek számára – fogalmazott dr. Fazekas Tamás és dr. Szarvas Tibor.

Poly (ADP-ribose) Polymerase Inhibitors Have Comparable Efficacy with Platinum Chemotherapy in Patients with BRCA-positive Metastatic Castration-resistant Prostate Cancer. A Systematic Review and Meta-analysis
Tamás Fazekas (Department of Urology, Semmelweis University; Centre for Translational Medicine, Semmelweis University), Ádám D. Széles (Department of Urology, Semmelweis University; Centre for Translational Medicine, Semmelweis University), Brigitta Teutsch (Centre for Translational Medicine, Semmelweis University), Anita Csizmarik (Department of Urology, Semmelweis University), Bálint Vékony (Department of Urology, Semmelweis University), Tamás Kói (Centre for Translational Medicine, Semmelweis University; Department of Stochastics, Institute of Mathematics, Budapest University of Technology and Economics), Nándor Ács (Centre for Translational Medicine, Semmelweis University; Department of Obstetrics and Gynecology, Semmelweis University), Péter Hegyi (Centre for Translational Medicine, Semmelweis University; Institute for Translational Medicine, Medical School, University of Pécs; Institute of Pancreatic Diseases, Semmelweis University), Boris Hadaschik (Department of Urology, University of Duisburg-Essen and German Cancer Consortium <DKTK>-University Hospital Essen), Péter Nyirády (Department of Urology, Semmelweis University; Centre for Translational Medicine, Semmelweis University), Tibor Szarvas (Department of Urology, Semmelweis University; Department of Urology, University of Duisburg-Essen and German Cancer Consortium <DKTK>-University Hospital Essen)
Eur Urol Oncol. 2023 Sep 16:S2588-9311(23)00174-8.
doi: 10.1016/j.euo.2023.09.001

Therapeutic sensitivity to standard treatments in BRCA positive metastatic castration-resistant prostate cancer patients-a systematic review and meta-analysis
Tamás Fazekas (Department of Urology, Semmelweis University; Centre for Translational Medicine, Semmelweis University), Ádám D. Széles (Department of Urology, Semmelweis University; Centre for Translational Medicine, Semmelweis University), Brigitta Teitsch (Centre for Translational Medicine, Semmelweis University; Institute for Translational Medicine, Medical School, University of Pécs), Anita Csizmarik (Department of Urology, Semmelweis University), Bálint Vékony (Department of Urology, Semmelweis University), Alex Váradi (Centre for Translational Medicine, Semmelweis University), Tamás Kói (Centre for Translational Medicine, Semmelweis University; Department of Stochastics, Institute of Mathematics, Budapest University of Technology and Economics), Zsolt Lang (Centre for Translational Medicine, Semmelweis University; Department of Biostatistics, University of Veterinary Medicine Budapest), Nándor Ács (Centre for Translational Medicine, Semmelweis University; Department of Obstetrics and Gynecology, Semmelweis University), Zsolt Kopa (Department of Urology, Semmelweis University; Centre for Translational Medicine, Semmelweis University), Péter Hegyi (Centre for Translational Medicine, Semmelweis University; Institute for Translational Medicine, Medical School, University of Pécs; Division of Pancreatic Diseases, Heart and Vascular Center, Semmelweis University), Boris Hadaschik (Department of Urology, University of Duisburg-Essen and German Cancer Consortium <DKTK>-University Hospital Essen), Viktor Grünwald (Department of Urology, University of Duisburg-Essen and German Cancer Consortium <DKTK>-University Hospital Essen), Péter Nyirády (Department of Urology, Semmelweis University; Centre for Translational Medicine, Semmelweis University), Tibor Szarvas (Department of Urology, Semmelweis University; Centre for Translational Medicine, Semmelweis University; Department of Urology, University of Duisburg-Essen and German Cancer Consortium <DKTK>-University Hospital Essen)
Prostate Cancer Prostatic Dis. 2023 Dec;26(4):665-672.
doi: 10.1038/s41391-022-00626-2

A szaglórendszer bizonyos génjei csak érzelmileg stabil, magasan képzett, sovány nőkben függnek össze a major depresszióval

Sürgető szükség van a depressziós betegek csoportosítására, terápiás igényeiknek megfelelően. A legtöbb ilyen, csoportosító stratégia eleve genetikai vagy egyéb, költségesen felmérhető biológiai tulajdonságok alapján végzi el a csoportosítást. Jelen vizsgálatunk ezért magát a csoportosítást a depresszió négy, könnyen és viszonylag olcsón felmérhető rizikófaktora mentén végezte el: ezek a nem, a negatív érzelmek átélésére való hajlam, az oktatásban töltött évek és a testzsír-százalék.

Az így létrejövő csoportokban ezután külön-külön vizsgáltuk a depresszió genomikai hátterét, annak érdekében, hogy ha találunk valamelyik, olcsón és egyszerűen beazonosítható csoportra egyedileg jellemző genetikai markert, a jövőben könnyebb lehessen az ennek a biomarkernek megfelelő csoportba besorolni az egyéneket. Eredményeink szerint az immunrendszer bizonyos génjei csak a negatív érzelmekre hajlamos, alacsonyabb végzettségű és magas testzsír-százalékú nőkben függnek össze a depresszióval. Bizonyos szaglóreceptorok génjei pedig csak a negatív érzelmekre kevésbé hajlamos, magas végzettségű és alacsony testzsír-százalékú nőkben függnek össze a depresszióval – írta összefoglalójában dr. Eszlári Nóra. 

Olfactory genes affect major depression in highly educated, emotionally stable, lean women: a bridge between animal models and precision medicine
Nora Eszlari (Department of Pharmacodynamics, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Semmelweis University; NAP3.0-SE Neuropsychopharmacology Research Group, Hungarian Brain Research Program, Semmelweis University), Gabor Hullam (Department of Pharmacodynamics, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Semmelweis University; Department of Measurement and Information Systems, Budapest University of Technology and Economics), Zsofia Gal (Department of Pharmacodynamics, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Semmelweis University; NAP3.0-SE Neuropsychopharmacology Research Group, Hungarian Brain Research Program, Semmelweis University), Dora Torok (Department of Pharmacodynamics, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Semmelweis University; NAP3.0-SE Neuropsychopharmacology Research Group, Hungarian Brain Research Program, Semmelweis University), Tamas Nagy (Department of Pharmacodynamics, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Semmelweis University; NAP3.0-SE Neuropsychopharmacology Research Group, Hungarian Brain Research Program, Semmelweis University; Department of Measurement and Information Systems, Budapest University of Technology and Economics), Andras Millinghoffer (NAP3.0-SE Neuropsychopharmacology Research Group, Hungarian Brain Research Program, Semmelweis University; Department of Measurement and Information Systems, Budapest University of Technology and Economics), Daniel Baksa (Department of Pharmacodynamics, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Semmelweis University; NAP3.0-SE Neuropsychopharmacology Research Group, Hungarian Brain Research Program, Semmelweis University; Department of Personality and Clinical Psychology, Institute of Psychology, Faculty of Humanities and Social Sciences, Pazmany Peter Catholic University), Xenia Gonda (NAP3.0-SE Neuropsychopharmacology Research Group, Hungarian Brain Research Program, Semmelweis University; Department of Psychiatry and Psychotherapy, Semmelweis University), Peter Antal (Department of Measurement and Information Systems, Budapest University of Technology and Economics), Gyorgy Bagdy (Department of Pharmacodynamics, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Semmelweis University; NAP3.0-SE Neuropsychopharmacology Research Group, Hungarian Brain Research Program, Semmelweis University), Gabriella Juhasz (Department of Pharmacodynamics, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Semmelweis University; NAP3.0-SE Neuropsychopharmacology Research Group, Hungarian Brain Research Program, Semmelweis University)
Translational Psychiatry volume 14, Article number: 182 (2024)
https://doi.org/10.1038/s41398-024-02867-2

Alacsony hálózati integritás depressziós tüneteket mutató idős személyekben: egy multicentrikus funkcionális MRI vizsgálat eredményei

Vizsgálatunk során egészséges és depressziós tünetekkel élő idősek funkcionális és strukturális koponya MR vizsgálatainak eredményeit hasonlítottuk össze. Két vizsgálati centrumból összesen 183 személy adatait elemeztük és azt találtuk, hogy a depressziós panaszokat mutató idősek agyi hálózati működése eltér az ilyen tüneteket nem mutató személyektől.

A minimum feszítőfa módszerrel vizsgálva, ami egy gráfelméleti megközelítés, a depressziós személyek agyi hálózatai csökkent integritást (a hálózat átmérője, illetve átlagos excentricitása megnőtt) mutattak szemben az egészséges idősekkel. Ezen túl csökkent agyi konnektivitást , azaz a szinkronizált működés csökkenését tudtunk kimutatni az anterior (elülső) cinguláris kéreg és a jobb oldali amigdala között a depressziós tüneteket mutató személyeknél. Mindkét elváltozás korrelált a depressziós tünetek súlyosságável. A demencia diagnózisa kizáró tényező volt, de Enyhe Kognitív Zavarral (EKZ) élők beválogatásra kerültek. Az EKZ egy rizikó csoportot jelent demencia szempontjából, mely csoport esetén csökkent hippokampusz térfogatot és csökkent prekuneusz kéregvastagságot találtunk. Ezek az eltérések súlyosabbak voltak az EKZ amnesztikus alcsoportjában, azoknál a személyeknél, ahol a kognitív zavarok elsősorban a rövidtávú memóriát érintik. Ez az alcsoport kiemelt rizikót jelent Alzheimer-kór tekintetében. Eredményeink segíthetik az időskori depresszió jobb megértését és a demenciák korai felismerését, megelőzését – fogalmazott összefoglalójában dr. Csukly Gábor.

Low Functional network integrity in cognitively unimpaired and MCI subjects with depressive symptoms: results from a multi-center fMRI study
Gabor Csukly (Department of Psychiatry and Psychotherapy, Semmelweis University; Neurocognitive Research Center, Budapest, National Institute of Mental Health, Neurology, and Neurosurgery), László Tombor (Department of Psychiatry and Psychotherapy, Semmelweis University), Zoltan Hidasi (Department of Psychiatry and Psychotherapy, Semmelweis University), Eva Csibri (Department of Psychiatry and Psychotherapy, Semmelweis University), Máté Fullajtár (Department of Psychiatry and Psychotherapy, Semmelweis University), Zsolt Huszár (Department of Psychiatry and Psychotherapy, Semmelweis University), Vanda Koszovácz (Department of Psychiatry and Psychotherapy, Semmelweis University), Orsolya Lányi (Department of Psychiatry and Psychotherapy, Semmelweis University), Edit Vass (Department of Psychiatry and Psychotherapy, Semmelweis University), Boróka Koleszár (Department of Psychiatry and Psychotherapy, Semmelweis University), István Kóbor (Medical Imaging Centre, Semmelweis University), Katalin Farkas (Neurocognitive Research Center, Budapest, National Institute of Mental Health, Neurology, and Neurosurgery), Viktoria Rosenfeld (Neurocognitive Research Center, Budapest, National Institute of Mental Health, Neurology, and Neurosurgery), Dalida Borbála Berente (Neurocognitive Research Center, Budapest, National Institute of Mental Health, Neurology, and Neurosurgery), Gergo Bolla (Neurocognitive Research Center, Budapest, National Institute of Mental Health, Neurology, and Neurosurgery; Department of Measurement and Information Systems, University of Technology and Economics), Mate Kiss (Siemens Healthcare), Anita Kamondi (Neurocognitive Research Center, Budapest, National Institute of Mental Health, Neurology, and Neurosurgery; Department of Neurology, Semmelweis University), Andras Attila Horvath (Neurocognitive Research Center, Budapest, National Institute of Mental Health, Neurology, and Neurosurgery; Department of Anatomy Histology and Embryology, Semmelweis University)
Translational Psychiatry volume 14, Article number: 179 (2024)
https://doi.org/10.1038/s41398-024-02891-2

Az alvásszabályozás alapjai: a fraktális és oszcillátoros neurodinamika modellje és zsinórmértékei

Napjaink klinikai és kutatási gyakorlatában az alvás objektív, műszeres mérése nagyrészt több évtizedes, a papír alapú elektrofiziológia korszakában gyökerező kritériumok érvényesítése révén történik, az alapvető alvásszabályozási folyamatok szinte teljes mértékű figyelmen kívül hagyása mellett. Ennek az elméleti tudás gyarapodását és a klinikai gyakorlat fejlődését akadályozó anakronizmusnak az orvoslása jegyében kimutattuk, hogy a legalapvetőbb alvás-ébrenlét jelenségek kivétel nélkül visszavezethetőek az elektroenkefalográfiás (EEG) eljárás által detektált agyi aktivitásmintázatok fraktális spektrumára és néhány oszcillátoros jellemzőjére. Az EEG jelek fraktális komponense Fourier spektrumuk hatványfüggvény-jellegű eloszlását leíró kitevővel (spektrális kitevő), az oszcillátoros pedig az erre rátevődő legmarkánsabb spektrális csúccsal azonosítható. Megközelítésmódunk érvényességét igazolta az alvás-ébrenlét homeosztázisának, az alvásintenzitás életkori és topografikus különbségeinek, valamint az alvásstádiumok sajátosságainak spektrális kitevő segítségével való leírhatósága. Ezen felül, a spektrális kitevő az alvást klasszikusan jellemző mutatókkal szemben egyének közötti összehasonlítást lehetővé tevő metrika, ami tehát standardizálható és referenciaértékként használható.

Kutatásunkban első alkalommal közlünk olyan adatokat, melyek a későbbi referenciaértékek alapjául szolgálhatnak. Az alvás homeosztázisa mellett a másik alapvető alvásszabályozási folyamatot a napszak-függő hatást kölcsönző cirkadián ritmus képezi, melynek alvás-moduláló hatása javaslatunk értelmében az alvási orsók spektrális csúcsfrekvenciájában tapasztalható deceleráció-akcelerációs (U-alakú) éjszakai dinamikájával írható le. Ez utóbbi tekintetben is kimutatást nyert az életkor előrehaladtával jellemzővé váló cirkadián amplitúdócsökkenés, vagyis az U-alakú dinamika ellaposodása idős személyek alvásában. A spektrális kitevő és az alvási orsók oszcillátoros frekvenciája együttesen egy az akadémiai alváskutatói körökben általánosan elfogadott alvásregulációs koncepció, vagyis a Borbély-féle két-folyamat modell helyébe lépő, de azt alapjaiban nem cáfoló Fraktális és oszcillációs illeszkedési modell felállítását teszik lehetővé, amely transzlálható kereteket biztosíthat a jövőbeli klinikai gyakorlat számára. Az alvás ciklikus szerkezetének, vagyis a NREM-REM ciklusoknak a dinamikája szintúgy leírhatóvá válik a spektrális csúcsfrekvencia NREM fázisokra jellemző orsó (11-16 Hz) és nem orsó (théta vagy béta) tartományok közötti gyors változásokkal. Koncepcionális javaslatunk transzlálhatóságának alátámasztása érdekében adatokat közlünk inszomniával diagnosztizált, rosszul alvó és egészéges kontroll alanyok spektrális kitevőinek valamint csúcsfrekvenciáinak gyakorisági eloszlásairól, illetve áttekintést nyújtunk néhány a modellünk kereteibe illeszkedő, korábban közölt szomnológiai megfigyelésről – írta összefoglalójában dr. Bódizs Róbert Zoltán. 

Fundamentals of sleep regulation: Model and benchmark values for fractal and oscillatory neurodynamics
Róbert Bódizs (Institute of Behavioural Sciences, Semmelweis University), Bence Schneide (Institute of Behavioural Sciences, Semmelweis University), Péter P. Ujma (Institute of Behavioural Sciences, Semmelweis University), Csenge G. Horváth (Institute of Behavioural Sciences, Semmelweis University), Martin Dresler (Radboud University Medical Centre, Donders Institute for Brain, Cognition and Behavior), Yevgenia Rosenblum (Radboud University Medical Centre, Donders Institute for Brain, Cognition and Behavior)
Progress in Neurobiology, Volume 234, March 2024, 102589
https://doi.org/10.1016/j.pneurobio.2024.102589

A rövid összefoglalókat a tudományos publikációk szerzői készítették.
Szerkesztette: Szabó Ádám
Fotó: a publikációkból származó képek

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.