2024. május 19-én, életének 93. évében elhunyt dr. Pungorné dr. Horváth Tünde a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet adjunktusa, aki 52 éven át az intézet meghatározó személyisége volt.

A szolnoki középiskolás évek után, ahol édesapja volt a fizikatanára, az ELTE-n szerzett fizikus diplomát 1954-ben. Majd intézetünk munkatársa lett és 2006-ig, nyugdíjba vonulásáig itt dolgozott.

Az intézetben bekapcsolódott a kristályfizikai kutatásba és egyetemi doktori fokozatot szerzett. Belépésétől kezdve  magyar, majd az angol nyelvű oktatás 1989-es indulásától angol nyelven is vezetett biofizika gyakorlatokat és tartott tantermi előadásokat. Tette mindezt tiszta logikával, nagy lelkesedéssel, felkeltve ezáltal a hallgatók érdeklődését.

Az 1980-as és 90-es években másfél évtizeden át szervezte és irányította a fizika felvételi dolgozatok javítását és a fizika szóbeli felvételi vizsgáztatást nagy közmegelégedésre.
Az 1980-as években az intézet igazgatóhelyettese és a személyzeti ügyek felelőse volt, amit nagy empátiával és bölcsességgel végzett.

Tündéből sugárzott az emberek iránti szeretete, melyet úgy hallgatói, mint kollégái megéreztek. Ezért volt szeretett, népszerű oktató, akire később gyakorló orvos hallgatói szép emlékekkel gondoltak vissza. Ezért volt szeretett és tisztelt tagja az intézetnek, akihez fiatal, vagy nem is annyira fiatal kollégái bármikor fordulhattak. Szakmai vagy akár magánéleti tanácsért. Mindig teljes odafigyeléssel fordult felénk, örömmel adta át tapasztalatait, segített ahol csak tudott.

2021. őszén az intézetben köszöntöttük 90. születésnapja alkalmából, ahová lánya kíséretében jött el és teljes szellemi és fizikai frissességben mutatkozott meg.

Kedves Tünde! Köszönjük, hogy velünk voltál, köszönjük, hogy tanulhattunk Tőled. Nyugodj békében!

A Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet munkatársai nevében dr. Balog Erika és dr. Voszka István

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.