A Semmelweis Szalonban adták át az öt évre szóló grémium elnöki kinevezéseket. A felkéréseket a Szak- és Továbbképzési Központ felterjesztése alapján, rektori döntésre ítélték oda. Az ünnepségen dr. Merkely Béla rektor ismertette az elmúlt időszakban a rezidensképzés minőségének emelése terén tett előrelépéseket, dr. Nyirády Péter, az Urológiai Klinika és a Szak- és Továbbképzési Központ igazgatója pedig a 2019-ben létrehozott központ tevékenységéről, eddigi eredményeiről beszélt.

„Hazánk egyik legnagyobb gyógyító intézményeként, a közép-kelet-európai régió vezető orvos-egészségtudományi egyetemeként nem is lehet más a víziónk, mint hogy a jövő orvosai, egészségügyi dolgozói a legkiválóbb képzést kapják, és ezáltal honfitársaink a lehető legmagasabb szintű egészségügyi ellátásban részesüljenek” – fogalmazott dr. Merkely Béla. Hozzátette, ehhez egyaránt fontos a megfelelő hallgatók kiválasztása, az erős alapokra építő, gyakorlatorientált graduális képzés, a tehetségek gondozása, valamint a szak- és továbbképzés. Az orvos- és egészségtudomány egész életre szóló elköteleződést, de egy élethosszig tartó tanulást is jelent. Ebben a diszciplínában évente-kétévente megduplázódik a tudás, művelőjének tehát folyamatosan képeznie kell magát – mutatott rá.

Hiszem, hogy a képzés során a hivatásunk iránti szenvedélyt, a tüzet kell fellobbantanunk az orvostanhallgatókban, ami által önállóan gondolkodni és dönteni képes orvossokká válhatnak

– vélekedett a rektor. Kiemelte, ebben a folyamatban – különösen a szak- és továbbképzés terén – kulcsfontosságú szerep jut az egyes szakmák irányadó testületeinek.

Dr. Merkely Béla felidézte az elmúlt időszakban a rezidensképzés minőségének emelése terén tett előrelépéseket: átalakítottuk a szak- és továbbképzés rendszerét, ez pedig lehetővé tette, hogy még magasabb színvonalú képzést nyújtsunk, fokozva a gyakorlatorientált szemléletet – mutatott rá. További célként említette a rezidensképzés népszerűségének növelését, különös tekintettel a hiányszakmákra. Fontos továbbá, hogy a lehető legnagyobb mértékben vonjuk be szakorvosjelöltjeinket a gyógyító folyamatba – tette hozzá.

Dr. Nyirády Péter, az Urológiai Klinika és a Szak- és Továbbképzési Központ igazgatója számba vette az elmúlt öt évben a szakorvosképzésben és továbbképzésben elért eredményeket, fejlesztéseket. A képzés fejlődését szolgáló új megoldásokat és programokat indítottak, innovatív eszközöket vásároltak: a manuális szakmák gyakorlati fejlesztését szolgáló eszközöket szereztünk be, melyek szolgálják a sebészeti diszciplínák rezidenseinek és szakorvosjelöltjeinek manuális képzését és képességük gyarapodását – részletezte. Felidézte, hogy 2019-ben indult a terület megújítását, modernizálását célzó posztgraduális kurrikulumreform. „A RENY rendszer segítségével digitalizáltuk a szakképzés egészét, elkezdtük kivezetni a papíralapú dokumentációt, oroszlánrészt vállaltunk az országos RENY-program fejlesztésében is” – sorolta. Az országban elsőként és egyedüliként 2021 óta csak ebben a rendszerben, digitálisan koordináljuk a régiónkba tartozó rezidensek képzését – tette hozzá. A Szak- és Továbbképzési Központ egy átlátható, rezidensképzési, utánpótlás-nevelési és továbbképzési stratégiai rendszert dolgozott ki, ezzel segítve a betegellátás, oktatás és kutatás megfelelő szakmai összetételének biztosítását. Kidolgozták és egységesítették a rezidensképzéssel kapcsolatos minőségi elveket is.

Az oktató műtőkben, hang és képanyag továbbítására, streamelésére alkalmas rendszereket építettek ki a klinikán, ezen belül a zászlóshajónak tekintett robotsebészeti műtőrendszer kialakítása is hamarosan befejeződik, továbbá megtörtént az első, határon túli online oktatás is a Patológiai, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézet és az Asklepios Campus Hamburg között – mutatott rá az igazgató.

Dr. Nyirády Péter elmondta, a már meglévő grémiumi tagságok meghosszabbítása mellett harminchárom új grémium elnököt is köszönthetünk. Hozzátette, a grémiumok száma két ráépített és két licenc grémiummal nőtt. A fogorvosi képzés kibővült, melyet hat szakmaspecifikus grémium fog irányítani az újonnan megalakított Szak- és Továbbképzési Operatív Bizottság – Fogorvosi Tagozatának koordinálásával.

Az újonnan kinevezett grémium elnökök listája ide kattintva tekinthető meg

Az alapszakmák szakmai grémiumai:

Aneszteziológia és intenzív terápia Dr. Zima Endre

Arc- Állcsont-és szájsebészet Dr. Németh Zsolt

Belgyógyászat Dr. Takács István

Belgyógyászati angiológia Dr. Járai Zoltán

Bőrgyógyászat Dr. Holló Péter

Csecsemő-és gyermekgyógyászat Dr. Szabó Attila

Érsebészet Dr. Sótonyi Péter

Foglalkozás-orvostan Dr. Torzsa Péter

Fül-orr-gégegyógyászat Dr. Tamás László

Gasztroenterológia Dr. Hritz István

Geriátria Dr. Gadó Klára

Gyermek-és ifjúságpszichiátria  Dr. Pászthy Bea

Gyermeksebészet Dr. Kálmán Attila

Háziorvostan Dr. Torzsa Péter

Hematológia Dr. Masszi Tamás

Idegsebészet Dr. Banczerowski Péter

Igazságügyi orvostan Dr. Törő Klára

Infektológia  Dr. Ludwig Endre

Klinikai genetika Dr. Tory Kálmán

Klinikai laboratóriumi genetika Dr. Molnár Mária Judit

Klinikai onkológia Dr. Dank Magdolna

Megelőző orvostan és népegészségtan Dr. Terebessy András

Mellkassebészet Dr. Rényi-Vámos Ferenc

Nefrológia Dr. Tislér András

Neurológia Dr. Bereczki Dániel

Nukleáris medicina Dr. Györke Tamás

Ortopédia Dr. Szőke György

Traumatológia Dr. Bodzai Tamás

Orvosi laboratóriumi diagnosztika Dr. Vásárhelyi Barna

Orvosi mikrobiológia Dr. Szabó Dóra

Oxyológia és sürgősségi orvostan Dr. Varga Csaba

Patológia Dr. Kiss András

Pszichiátria  Dr. Réthelyi János

Radiológia Dr. Maurovich-Horvat Pál

Rehabilitációs medicina Dr. Dénes Zoltán

Reumatológia Dr. Nagy György

Sebészet Dr. Szijártó Attila

Sugárterápia Dr. Polgár Csaba

Szemészet Dr. Nagy Zoltán Zsolt

Szívsebészet Dr. Hartyánszky István

Szülészet-nőgyógyászat Dr. Ács Nándor

Transzfuziológia Dr. Tordai Attila

Tüdőgyógyászat Dr. Müller Veronika

Urológia Dr. Nyirády Péter

Szakpszichológia Dr. Perczel-Forintos Dóra

Neuropszichológiai szakpszichológia   Kárpáti Judit

A fogorvosi képzések szakmai grémiumai:

Dento-alveolaris sebészet Dr. Joób-Fancsaly Árpád

Endodontia Dr. Vág János

Fogpótlástan Dr. Hermann Péter

Fogszabályozás Dr. Rózsa Noémi

Gyermekfogászat Dr. Rózsa Noémi

Paradontológia Dr. Windisch Péter

A gyógyszerészeti képzések szakmai grémiumai:

Gyógyszerellátási szakgyógyszerészet és Kórházi-Klinikai szakgyógyszerészet
Dr. Hankó Balázs

Ipari szakgyógyszerészet Dr. Antal István

Az ráépített szakmák szakmai grémiumai:

Addiktológia Dr. Szily Erika

Allergológia és klinikai immunológia Dr. Nagy György

Andrológia Dr. Kopa Zsolt

Audiológia Dr. Tamás László

Csecsemő-és gyermek fül-orr gégegyógyászat Dr. Fent Zoltán

Csecsemő-és gyermekgyógyászati intenzív terápia Dr. Lódi Csaba

Csecsemő-és gyermek kardiológia Dr. Ablonczy László

Diagnosztikus cytológia Dr. Kiss András

Egészségbiztosítás Dr. Törő Klára

Endokrinológia és anyagcsere betegségek Dr. Lakatos Péter András

Gyermek-gasztroenterológia Dr. Dezsőfi-Gottl Antal

Gyermek hemato-onkológia Dr. Kovács Gábor

Gyermek-neurológia Dr. Szabó Léna

Gyermek-nőgyógyászat Dr. Ács Nándor

Gyermek-radiológia Dr. Várkonyi Ildikó

Gyermek-tüdőgyógyászat Dr. Krikovszky Dóra

Gyermek sűrgősségi orvostan Dr. Szabó Attila

Gyermektraumatológiai Dr. Bodzay Tamás

Honvéd-, katasztrófa-és rendvédelmi orvostan Dr. Svéd László

Igazságügyi pszichiátria Dr. Baran Brigitta

Intenzív terápia Dr. Molnár Zsolt

Iskolai-egészségtan és ifjuságvédelem Dr.Nagy Adrienne Zsófia

Kézsebészet Dr. Szőke György

Klinikai farmakológia Dr. Ferdinandy Péter

Klinikai neurofiziológia Dr. Kamondi Anita

Laboratóriumi hematológia és immunológia Dr. Masszi Tamás

Molekuláris genetikai diagnosztika Dr. Matolcsy András

Munkahigiéné Dr. Nagy Imre

Neonatológia Dr. Szabó Miklós

Neuroradiológia Dr. Barsi Péter

Nőgyógyászati daganatsebészet Dr. Bánhidy Ferenc

Orvosi rehabilitáció mozgásszervi területen Dr. Dénes Zoltán

Orvosi rehabilitáció gyermekgyógyászat területen Dr. Kovács Gábor

Orvosi rehabilitáció pszichiátria területen Dr. Hidasi Zoltán

Orvosi rehabilitáció pulmonológia területen Dr. Varga János Tamás

Pszichoterápia Dr. Unoka Zsolt

Trópusi betegségek Dr. Lakatos Botond

Egyéb egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési programok szakmai grémiumai:

Klinikai biokémia Dr. Vásárhelyi Barna

Klinikai mikrobiológia Dr. Szabó Dóra

Klinikai sugárfizika Dr. Major Tibor

Molekuláris biológiai diagnosztika Dr. Patócs Attila

Pszichoterápia Dr. Unoka Zsolt

Az licenc képzések szakmai grémiumai:

Endoszkópos retrográd cholangiopancreatographia (ERCP) Dr. Hritz István

Endoszkópos ultrahang vizsgálatok Dr. Hritz István

Krónikus gyulladásos bélbetegségek centrum jogú ellátója Dr. Miheller Pál

Mellkas-sérültek traumatológiai ellátása Dr. Rényi-Vámos Ferenc

Neurointervenció Dr. Nardai Sándor

Neurosonológia Dr. Bereczki Dániel

Hipertonológia Dr. Tislér András

Lipidológia Dr. Karádi István

Neuro-ophtamológia Dr. Nagy Zoltán Zsolt

Vascularis neurológia Dr. Nagy Zoltán

Alvásmedicina szakértője (Szomnológus) Dr. Purebl György

Obezitológia Dr. Pánczél Pál

Palliatív orvoslás Dr. Dank Magdolna

Diabetológia Dr. Kempler Péter

Foniátria Dr. Tamás László

Komplex radiológia emlődiagnosztika Dr. Bérczi Viktor

Halottvizsgálati szaktanácsadó Dr. Törő Klára

Gyermekszemészet Dr. Nagy Zoltán Zsolt

Reumatológiai ultrahang Dr. Géher Pál

Szülészeti-nőgyógyászati ultrahang diagnosztika Dr. Demendi Csaba

Felnőtt transtorakális echokardiográfia Dr. Apor Andrea Astrid

Felnőtt transoesophagealis echokardiográfia Dr. Apor Andrea Astrid

Intervenciós Radiológia minősített orvosa Dr. Nemes Balázs

A grémium elnöki felkéréseket a Szak- és Továbbképzési Központ felterjesztése alapján, rektori döntésre ítélték oda. A kinevezések 2024. április 1-től öt évre szólnak. A felkéréseket dr. Merkely Béla és dr. Nyirády Péter adták át a grémium elnököknek. A Semmelweis Egyetem régiójára vonatkozó Kardiológia, Sportovostan, Orvosi rehabilitáció kardiológiai területen a grémium elnöki megbízást dr. Bánhidy Ferenc általános rektorhelyettes és dr. Nyirády Péter adták át dr. Merkely Béla rektornak.

Bódi Bernadett
Fotó: Barta Bálint – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.