Márciusi ülésén a Szenátus döntött többek között nemzetközi sportolói ösztöndíjról, a Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Tanszék átnevezéséről, valamint a szabadság kiadásának szabályozásáról.

A Szenátus márciusi ülésén elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) Térítési és Juttatási Szabályzatának kiegészítését a nemzetközi sportolói ösztöndíj felvételével. A nemzetközi sportolói ösztöndíj célja a Semmelweis Egyetem sportéletének fejlesztése, elsősorban a női vízilabda versenysportban aktívan résztvevő külföldi hallgatók támogatásával és ösztönzésével, biztosítva a tanulás és magas szintű sportolás összehangolását.
A Szenátus döntött a Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Tanszék átnevezéséről Kísérletes Kardiológiai és Sebészeti Műtéttani Tanszékre (angolul: Department of Experimental Cardiology and Surgical Techniques).

Döntött a testület a Fogorvostudományi Kart érintően az SzMSz Térítési és Juttatási Szabályzata, valamint a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj kari rendelkezéseinek pontosításáról.
A Szenátus megtárgyalta és elfogadta a testület által létrehozott állandó bizottságok – Tanulmányi és Vizsga Bizottság, Kreditátviteli Bizottság, Etikai és Fegyelmi Bizottság, a Pető András Kar tekintetében a Gyakorlati Képzési Bizottság és a Kiadói és Könyvtár Bizottság – munkájáról szóló beszámolókat. Márciusi ülésén a testület aktuális vezetői pályázatokat is véleményezett.

A testület megtárgyalta és elfogadta az SzMSz szabadság kiadásával kapcsolatos rendelkezéseinek módosítását. A szabályozás előzménye, hogy az éves szabadságolási terv elkészítésének, a szabadságolási terv év közben történő módosításának, a szabadság kiadása dokumentálásának, munkaügyi nyilvántartó rendszerben való rögzítésének folyamata már tavaly év elején megújításra került annak érdekében, hogy a Semmelweis Egyetem munkavállalóit megillető szabadság – a törvényi előírással összhangban – az esedékesség évében kiadásra kerüljön és a szabadság ne halmozódjon. Ezen intézkedés eredményeként sikerült elérni, hogy a munkavállalók 2023. évi szabadsága év végéig ütemezetten kiadásra került, és a korábbi évekről felhalmozódott szabadságnapok egy része (egyetemi szinten közel fele) szintén felhasználásra került. Az Egyetem vezetése az Alkalmazotti Tanáccsal és a Semmelweis Érdekvédelmi Szövetséggel folytatott egyeztetések alapján úgy döntött, hogy rekreációs szabadnapot biztosít azon munkavállalói részére, akik esetében a korábbi évekről áthozott szabadság kiadása 2023. év végéig teljes körűen nem történt meg. A rekreációs szabadnap igénybevételére az éves rendes szabadság adott évben történő kiadását követően van lehetőség, öt évig használható fel, pénzben nem váltható meg. Felhasználásának részletszabályait rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás fogja meghatározni. Az egészségügyi dolgozók esetében a veszélyhelyzet ideje alatt ki nem adott 2021. évi szabadság az esedékesség évét követő 3 éven belül, tehát 2024. év végéig felhasználható.

Szepesi Anita
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.