Az Alliance for Life Sciences (A4Life) eddigi munkáját és az ”Action” elnevezésű EU-s konzorciális projektjének eredményeit mutatták be március 20-án a Semmelweis Szalonban plenáris ülések keretében; az egész napos találkozón a következő időszakra támogatást nyert „Bridge” EU-s pályázat terveiről is szó esett.

A 2018-ban, 11 kelet-közép-európai ország 12 egészségügyi kutatóintézetének összefogásával megalakult Alliance for Life Sciences konzorcium célja, hogy továbbfejlessze a résztvevők intézményi stratégiai menedzsmentjét a kutatás-fejlesztés és az innováció területein, illetve példaként szolgáljon a tudományos kutatómunka feltételeinek javítására a régióban.

Az első plenáris ülést dr. Ferdinandy Péter, a Semmelweis Egyetem tudományos és innovációs rektorhelyettese nyitotta meg. Ismertette a Semmelweis Egyetem nemzetközi rangsorokban elfoglalt helyét, majd az egyetem európai kampuszainak növekvő jelentőségéről ejtett szót, amelyeken összesen 15 000 hallgató tanul a világ minden tájáról. Elmondása szerint meredeken emelkedik az aktív PhD-hallgatók száma, valamint az egyetemi publikációk idézettsége. Dr. Ferdinandy Péter ezt követően vázolta az intézmény legfontosabb kutatás-fejlesztési és innovációs (KFI) céljait és annak támogatási rendszerét, hangsúlyozva, hogy az innovációk felgyorsítása érdekében szeretnék továbbfejleszteni, a korai fázisú projektek inkubációs szolgáltatásait, a spin-off cégek alapításának és menedzsmentjének támogatását, valamint a tervezett Science Parkot, a Semmelweis és az ipari partnerek közötti együttműködés erősítése érdekében.

Dr. Papp Renáta, a Tudományos és Innovációs Rektorhelyettesi és Üzletfejlesztési Központ (TÜK) igazgatója az egyetemen elérhető KFI támogató szolgáltatásokat ismertette. A cél mindenekelőtt a piaci partnerkapcsolatok erősítése, illetve a szakmai és pénzügyi befektetők vonzása, és amint elhangzott, a TÜK speciális kutatási infrastruktúrák (core facility) menedzselésével, a szellemi tulajdon védelemmel és hasznosításával, innovációs tevékenységet támogató képzések szervezésével foglalkozik, és a közeljövőben terve a Semmelweis Innovációs Klub alapítása, amelynek elsődleges célja a spin-off cégek támogatása. Az igazgató egyebek mellett a Transzlációs Medicina Központ, a kutatási alapokat kezelő Pályázati Menedzsment Központ, a Központi Könyvtár, az Egészségügyi Technológiaértékelő és Elemzési Központ, a Klinikai Adatszolgáltató Intézet, a Biobank Hálózat, és a Laborállat-tudományi Koordinációs Központ tevékenységéről is beszámolt. Végezetül vázolta az idei év KFI stratégiai céljait, így például az együttműködések számának, illetve a találmányok technológiai készültségi szintjének növelését, a Science Park kialakítását, valamint az új Farmakológiai és Gyógyszerkutatás-fejlesztési Központ munkájának támogatását.

Az Alliance4Life eddigi közös eredményeit Ester Jarour, a projekt koordinátora, a Közép-európai Technológiai Intézet – Masaryk Egyetem (CEITEC MU) stratégiai partnerségek és nemzetközi kapcsolatok vezetője mutatta be. Ester Jarour elmondása szerint munkájuk során a sikeresen bevált ’jó gyakorlatok’ cselekvésbe átültetésén volt a fő hangsúly. Elképzeléseiket öt fő munkacsomagban foglalták össze: ezek a tudományos kiválóságot tápláló intézményi kultúra kialakítása, a közép- és kelet-európai kutatások iránti elismerés és bizalom növelése, a tudós tehetségek felkészítése a globálisan versenyképes karrierre, az egészségügyi kutatás helyi és regionális jelentőségének növelése Közép-Kelet-Európában, valamint a nemzeti és európai szintű szerepvállalás erősítése. Számokban kifejezve mindez 8 seed funding, azaz magvető finanszírozási projekt, 28 core facility projekt, 3 kutatásirányítási- és -igazgatási (RMA) akadémia, 3 készségfejlesztő tanfolyam, 3 kutatói találkozó, 3 tematikus minikonferencia, 4 közösségi találkozó és több mint 20, úgynevezett trigger esemény segítségével valósult meg – mondta Ester Jarour.

Mivel 2024 áprilisában lezárul az előző ciklus projektre szánt források lehívása, május folyamán tervezik a projektzáró jelentés összeállítását – jegyezte meg Ivana Sekaninová, a CEITEC MU projektmenedzsere, aki a záróbeszámolóval kapcsolatos technikai tudnivalókat ismertette.

Dr. Benyó Zoltán, a Doktori Tanács elnöke a Semmelweis Egyetem Doktori Iskoláját mutatta be, amelynek 11 tagozata az orvos- és egészségtudományok valamennyi területét felöleli. Az utóbbi években a doktorandusz hallgatók száma 2,5-szeresére nőtt, katalizálva az egyetem tudományos teljesítményét. Ezen belül is a nemzetközi PhD-hallgatók hányada folyamatos emelkedést mutat, fokozatosan közelítve az egyharmados arányt, amelyet az intézmény hosszú távon tűzött ki céljául. Az idei évben a fokozatszerzések száma várhatóan meghaladja a 200-at. Bár a képzés legalább egy elsőszerzős és további egy eredeti közleményt támaszt követelményként, a hallgatók átlagban több mint két elsőszerzős közleményt jegyeznek, amelyeknek több mint fele Q1 minősítésű folyóiratban jelenik meg. Új kritériumként a jövőben csak Q1 és Q2 folyóiratban publikált közlemény fogadható el. A Hagyományos PhD Program mellett az MD/DMD/PharmD/MSc MD- PhD Kiválósági Program és az egyéni fokozatszerzés biztosítja, hogy valamennyi pályakezdő kutató megtalálja a számára megfelelő képzési formát.

A Transzlációs Medicina Központ küldetését és működési elvét dr. Varga Gábor általános igazgatóhelyettes ismertette. A Doktori Iskolával összhangban működő, 3 éve létrehozott – Transzlációs Medicina Képzési Program – keretében folytatja tanulmányait jelenleg a PhD-hallgatók 20 százaléka, de a program graduális hallgatók és a posztdoktori kutatók számára is nyitott. A transzlációs megközelítést azzal a céllal vezették be, hogy megszűrje és optimalizálja az exponenciálisan növekvő számú tudományos publikációkat, ez által olyan gyakorlatban alkalmazható tudás birtokába juthassunk, amely végső soron hozzájárul az elkerülhető halálozások csökkentéséhez. A gyakorlat általi tanulás új modelljével a kutatás közvetlenül csatornázható az egészségügybe, áttörő előnyöket és kiemelkedő tudományos eredményeket produkálva. Minden projekt csapatmunkában folyik, a hallgatókat témavezetők, szakértők és biostatisztikusok csoportja támogatja; szemináriumi előadások és webináriumok keretében pedig vezető tudósok és Nobel-díjas kutatók osztják meg ismereteiket. A program nem szorítkozik egyes tudományterületekre, így az általános orvostudomány mellett a fogorvoslás, a gyógyszerészet és az ápolás szakterületét is felöleli a program – mutatott rá dr. Varga Gábor.

Galéria

10kép

Kiss Viktória, Szabados-Dőtsch Judit
Fotó: Kovács Attila, Barta Bálint – Semmelweis Egyetem

 

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.